Aldrovandi, Ulisse ; Ambrosini, Bartolomeo [Hrsg.]
Vlyssis Aldrovandi Patricii Bononiensis Mvsaevm Metallicvm In Libros IIII Distribvtvm — Bologna, 1648

Seite: 326
Zitierlink: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aldrovandi1648/0332
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
C;

zi5 Vlyssis Aldrouandi
a ttumpat!i(cnc;KassimiIaripotcsl,qu.Tvei-acstanin)*met!]cina,quoi[iamcrim;nacoi5 e I
, triuoticdissbhiiCjCoi-.ftnisJsitaHlsrpitjsjjordci vcst:i!m,n(.-mi>tm;!cti!as)praua;c-a[i"
Juctuditiispurificat,atq;tolIic. Auidiccndumeric, vciuiiNicrumeRamaruraj&mcdi"
caminamgredittir.qua-facicmnitidimrfddurit, pcdicuIo5!iecanr,&Paralysimiin™j
sananfcsimilitcrcorretaionaturam Nitriannu]atur,qua?,licctaliquantispcramarafe
nihiloiiiiiiusfacieiconscienii.-ciiicorem conciliat,pcdiculosprauorumasfostuurnpe-
rimit, & paralysimlingua-, nimirum verccundiani confitcndi peccara sanat.
VSVS IN MEDICINA.
1 VM Nitrumbabeatvimcalcfacicndl,siccandi,c>:tcrgendi, attenuandij&rjjs
cutiendi1praripuammc(.iicin^.'.sii.:-vri::catcm. Prxtcrquamqudd alcKitcria
' virtHtepocitimquoniamaducrsuv vcnenumhingorum, veluti, &spumaNitrt
cum poscapra:scribicur: quinimd Nicander in icxipharmacis illud contra potionem p
sanguinis taiirini commendat. Reliquispostca morbis fcre omnibus niulcdcstadiu-
mentoinaniqtic siiic arfecsibus cupitrs verba fiant ,hoc illitumpcdiculos cnecat,au-
rium vcrmcs interficirj&earuiiidcmsanieniem-rgit.Oailorumdaritatiprodesicsem.
plocorum, quiin Nitrarijsvcrsanruitqtiandoquideni, exPlinio,nuiiquamlippircdi.
Lippitadi- CUntiir,quiiiimdoculorumargcmataabok-t. Odontalgia-exvino plurimumconfert,
nis reme- dentesq;'.iigu (ccjiccsaJiaii pcr.nij.-ttur, daitifridoad pristinum colorem reducic.Tus.
dium. simanciqnammiiiuit >& suspiriosisciimpcisana prsbetur. Iiteritiam cumvino potum
cxterminat, &saiiicmabapostcmacevciinicii]i, vclinccstinortim maiiantcm celeiiter
abstergir, Torininapondcredraclima-ctim Cymino, vcl Anethodecostumfaciledissi-
pat. Hydropici.scum fico tusum darur,&cxti insccus fa-licieuentti illinitur.Demumici-
siammationitestiuinocciirrir.InMexicanaRegione.aquaNicroinspersapcdeslaufc
sicenimroborarione)& astriccionequadam,il!<is i frigofej&a pcrnionibusdefendtinc.
Ternknnm Tandem omncscutis aftectionesejcpugnat Primirus tn fuciscollocatumfadcmemacu..
pr&JidU. Jat. Cnm pulucre Iridis in oleo dissoluttim sudores ininuit, necnon inpapulis, & pnstti-Q
lisadhibctur. Viciligines, lcntigines,&aliascutismcndasfacillimc cmendat. Ambit-
stisNitrum minutim trittimvtiliter illinitur, &resina;admixtum furunculos extrahir.
SerpetummorsibuscumacetomedeturX>eniq;c!ystcribusctiampermiscctuij&quam-
uisnuperiMediciillissalemaddunrad facilioiemventris purgationem. Hippocrates
tamenoppositumscntircvidctur,dum,i]liusJoco, Nitrumapponcndumpr^cipitipto-
siitrum in pterea qudd Sal a stristionc sua vcrrem cogat, Nitrum verd in Iioc opere ob singdarem
ClyHtribas abstersionem siimmopcreprobattir.
Isadttur. Exhactenusenai ratiscolligenda:sunt viresaquarum, qua;Nitrumparticipant.Ete-
nim harum haustus pieuitam trahit, farminasfa"cundas rcddit, tremores strumaram mi-
nuit,vitijsncruorum,&pectoridestillstioncvexatoprodcst,&tandemillasvirespos-
fidentaqua;nitrosa;,qua:sallisaquisiupcriiisailignata;fuerunc,sedcfricace»,quianon
astringunt, sed abstcrgun t: idedq; cutem mundant, & scabiemsanant.
VSVS 1N ESCVLENTIS, B
Scpotulentis.
ANTlQVITAS Nitroprarcipuepra;stantinimovtebatur>nimirumillo,quoa
innitrosoMaccdonia;lacusponienascebatui:Siqijidemhoc,viceSa!is,cscii-
lentis addebat, & ad raphanos tcnerrimos rcddendos viurpabat. AcgyptiJ
quoq;Nitrurn,IocoSalis,adhibebant. BabyIoniciquamdamNitrispeciem,Baurach
Btnrach Pams>aPpellaDant:quandoqiiidemhuiusmodi Nitroinaquadissblutopanem linibant,
iiiiid antequam coquerctur, nam ab illo quamdam vetuti claritatem, post coauram!, repor-
tabat.ItcmIcgumina,vtfaciiccoqucrentur,anteiationem,Nitrumcumla-tainineaiuis
L.iA.ao, committebant: hticfortc respexit Plinius,quando scripiir seminaetiam Nitroimbuisc-
lere,& Virgilius ab hoc sensn non rccessit, quandocecinit huncin modum.
Stmi»*
loading ...