Aldrovandi, Ulisse ; Ambrosini, Bartolomeo [Hrsg.]
Vlyssis Aldrovandi Patricii Bononiensis Mvsaevm Metallicvm In Libros IIII Distribvtvm — Bologna, 1648

Seite: 327
Zitierlink: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aldrovandi1648/0333
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
Mufei Merallici Lib.IlI. 317
A hi-i:;a:.i :■-•.//c<!ni/l;»i mtt/tssmtdictrslerentcs,
EtNimfriits,&nigrtiferfimdertamtirca. L.i.Ceerg.
Vcrumnon C'scti.kn:is,sc1[ctia:jip(.>tule:i:i<;, & potisriiiiiimvinis Antlqriir.isNitrum
permiscuit.Hodieio vinis,&;tIijSporionibusrcfrigeraiidisNi(ro vttirur.Scribitenim
I,angius,dicbuscanicularibus, vasaomopliont iii bJn 0 aquafrigida pknoeslccollo-
canda,dcindeSa)pctrai,velNirriimilli esseinsper§cnduni,quoniampTTusaqiia,dein-
devinumma°na irigiditatcimbucntur.HancatitiLiiucfiHt; ■.mdomm notuiuitorutiL.*
jnuentioneNir.ro fa&amaboperibuschymicisproculdubiddiiLiaiaik- cictti<niis:nam
Chymist^,quifcpc sa?piusNitroinaquampi'oiecV>vtiinttir,ciim illaiusto frigidio- 1'iitmh
•emobseruaiTcntjhinc talerefrigcrrindi iiijcsmim iiiirpkTunt.Pr.rtervi^imqucidinul '■""i r'fri-
lOticsoUeruatumcsfjaquasnaturalitersalsas.&nirroKtSja^iiicipotiRiiL.ttmtcmporc, gcr<t»d:.
exaltosadentes, frigiditas mirandumin modumrcddi. QuamobrcmBlaiiusdc Villa-
franca hoc opus duobns vaiis, &Niti'odiligc[itc]}'.cr,-irj.i;. AqMtcin vasecauo posirar I" LtJlht.
ddatpartesextribusNitri voc^i-ipciinticatiiiilciinkiiii.viii.ilitnl vasipiicriairnvmo, 'tfrrig.Vti,.
B velaliarepotuknta pk-numcollo obiongOj&orifieio abrhuratOjmotu vniformicon-
tinuo,&Ienro, codcmsempcr versus.per illamaqiiamniri;itani,manucirciimferrur,&
pauldpost ciieuiatio v.tiisLiccelcrandacst, & post quauiNimuninaquafuerit dissb-
Iutum,reliqua tcrtiaNitri^arsaqua.'pe)miscearur,noiivnicotracltu,sedprimo media,
&pauldpost alia parsmcdia,& vltima aquteaddattir: iiccnim aqua maiorem srigidi-
tatem acquiret. Proportionemponderis vocati Nitriad aqtiamhicauthor deberee(se DofisNitrt
liibqiiadmplam cxistimat. isnimi re-
Rationetnvcrd naruralem htiiuscsfc.^tiv, cursdlicet Nitnmi LtqttLtpci-iii.^tua'IHuo frrtgcrsi/d.
tcinpotcilLamrcfrigcrc:, Ii.inc pr>;L(sir.ia:!) cisc a: bitraiiinr, qaomani Nitrum calidutn,
&l5cc.umcst,dciudcaq;;a iuLtimil i:.;i'!,:.':c h:iLii:da exisii;: ;(icoqLC\ in-:siiiutlcopula
tisaistioncm,&pa^oncmprodirencccik:i(i1ITveritatcmAristorcIesestauciciitus,qui tib.i.dt
aliquaiiddscripsitdiiocorporanatiiialiafaculciribusoppolitisrtfcrta^absqimutuaj Oen, &
eotumdemaiSionCj&pasrioiiesecoiitiigcreliaiidquaquimposle.Nonestigitiirmiran- Cnrits.cjf.
r!um,si aquain Nitrum agens scsepcr antipcristaiim vn;;it,&fiigidiorrcddatuf,& a.
C vicillimcredendiim est partes etiatn Nitri iuteriorcs muItdcaiidioresiicri.Quocrrca_»
vascontinens aquam , Nitrum magnam frigiditatem rebuspotulentis inalio vascu
locatiscommunicare potcrit. Hunc autcm cifcc-rumalio cxpcrimeuio stabilire possu-
mus>quouiam,n'stiuotcinpore,vulg4rcshomncs,absquc vlIaNirrimixtione.sedsblo _
motu circulari potumin aquaref'rigcrant,dum vasiaquapleuoampulas vitreasvino
plenas imponentes,& circumfercntes,brcui remporjs spatio potui frigus impertiuntur,
Hoca nuilaaliacausa prodiie potcst,nisi ab exciratocaloreproptcr motum;quamob-
rcm aqua per concenrrationem frigidior euadit.
VSVS IN VARIIS.
SOL EB A NT Antiqui Aphronitro, qtiodrcliqnisNitri generibnserat purius,.
inbalneis quotidicad detergendas sordes adhibcreidnobisinsinuauit Arilio-
phanesin Ranis,quando illud intcr (megiiara haliicatorum rcceusuit,cuiusver- Ljs-.v.t*?.
sussupcriusrccitauimns. Quinimdolim Virgines,-& ztsxxix ttiamniulicrcsnoiimodd ■* Terrtt
inbalncisjvcruiiiqiioqiin tin-isiulfLtcicmiiRCtiptLc tergendamNirrovtcbantur. Hu- Cmeiitt.
ius meminir Ouidius in libello dc medicamine i aciei,quando sic cecinit.
'Uecetr,g:i!<!;:,^c :<trn[j,!Marube>»h
w.
Niliquoqjarenajminutilsimatjquiacrantnitros^addcalbadacorporapalcstr^Pa-
trorio Neronis Principis libertoaduehcbantur,vt authoreit Plinius,qui aliquando
ctiam scripsit maculas vcstjiimaFullonibusclui lixiuio, & Nitro,&abInfc&>ribus
cuineodcmlanaminaquacoqtii.vrcoloresfaciliiissubirct.Dcniqaantamabsfergen-
difacultatcm Nittum cbeontinuumvsum poslidcbat,vtabicririnprouerbiumapud
Priscos, Alinitaftil erelmtrisiHitrt). Quando significate vokbant,inrcm vilem.&sordi- Adsgittm.
dam,muItossumpcusnonesTeimpcndendos. Hyalurgisuumhabent Nitrum,smcquo
atena non glutinaictur in Vitrum, olim Nitro Aegyptio vtebantur ,fed, rtfsstris rem-
Ec 3 pori:


loading ...