Aldrovandi, Ulisse ; Ambrosini, Bartolomeo [Hrsg.]
Vlyssis Aldrovandi Patricii Bononiensis Mvsaevm Metallicvm In Libros IIII Distribvtvm — Bologna, 1648

Seite: 328
Zitierlink: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aldrovandi1648/0334
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
«$ Vlylsis Aldrouandi
pGribu^adhibentdiudgeiiusNinTfaaicijexpknraialsaginpstcremaEa^iiaSodj^ j
, velKalivocantihaiicitutfialcsrcrvnluiunis. Acgypiijo!iiiiSaIe,&aiiqiiaiidoctialrL
' Nitro eadaucracondiebanr, ejuia iioc absiiuienscarnesi pellemtantiim cuinossibusrc.
Jiiiqucbat.
SalnitruinadmuitnsaikJSvsLis t:-:il-.i:ur. Primitns diiigcsiLC-i-pivv-siararuoi in duplo
aceti albisoluitur,moxinipib, i.licin;«iiralis i!-at:o,c!!yd:itium\ilinuminfunditur
dcindcabacctociCiiip:vm,ilccatiiiadSokm,&inluccrna,vcl lampadeadhibetu/
quia neqifumumedit.neqifunguniprodit. AJijrccipiunt partem vnam Salnitricum
quinta partc thu:-is,rjlc;comiimn:i,htflis iaiiiyijdis.&dccimampartcm sulphutis
<]uibuscci\TQimidiumaddiint,&candelamcomponiint,c[ua-caIorc,odore,rnotu1&
flrcpitucstmirabilis. Pra.-tcrca,adformandasf'accsIvcntisjncxtingtiibiJes,elJy1:j1tiia
SaJcnitro,&acjuafcrttcfaciunt,deii)dccxsiccata,Sulphuie,&aquaardentiniar!cfa-
ciunt, InsupciSrJnitio, ,Sulph;i:-c,&carboncadparandupyrinmpuliierem,vttiiitur.
Siquidemcxvirtute5a]nitrivisAi'"morssamni,-tcRK>r«i:,c^-Suip;iuic.-!Ll.-viioprodis'
!■ &carboinccniioncmaccdIerat. Idcd(ipuluisqu,i:raiurpiiamabsquc strepitu proij* p
ciens, Salnitrum debilirarc oportet, qtiod tauri giutine, & butyro pr.tstaicpoiTunius
aitthore Porta. Verum cuiri puluis tantum strcpitum no Jit produ(3ura,minorcmetiani|
&sereiiulliiiiiJmpulsumino]ictur.
D E A L V M 1 N E.
Cap. V.
EQVWOCA, SYNONIMA, ETYMVM.
ATINI hocsucciconcrctigenus salsugincmtcrra,&AIumenetiam
cognoriiinarunt.tquoniamlumccoIoribuspannosiiificientibuspratLteitG
nihiIomintisAlumenainbiguitatcmsonitur,qiiandoquidcin,inlatosi.
gnisicatusumptumjvocatiirjquodtinauraminaliquocorporeligatja:
vcluti diucrsa? tihfluraM'noeniuntur:paritervariaetiamaluminivailli--
gnantur.Etenimqua;libett:ncturasiioaIumincindiget,sinequoteiiii-
Jiciendar imprimincqtiaquainpoilct: hincnoiieritdicendum,vtquidamputant,quod
Aiumendetlumcn,sedqudditaoperattir, vtJume,nempecoJorrcbusadh,mat.C!ua-
proptcrGalla ad inficit-tiucoriunitinc~iura-nigraa Alumenvocabitur. Vndecocluden.
duin crit Alumen non prabere coloiibus Jtimcn,sed opcrari, vtrcbusluinen,nimiruro
hthttminfr co^or adha:r cat. Hinc aluminosum, & aluminatum vocatur, qudd naturam Aluminis
tiu participat;cuiusconditionissunraquLEpervcnasaIuminisdilabentcs. Alumeriaverd
estiodina,ex qua Alumc cruitur.AIitcr ,i tatinisAIumcniiuciipaturStypterianomiiie
a Graicis detorto, qui FooiV.wsidcantass»> *S sSEJt.nimirumabassringendo. De-
Stypterttt, muin4iumcn liquiduin appcllsri cttpcrosam,testis est Ccsalpinus,quandoscribir.ff!>-
dicisti>iisd!ti*.>.C.l)--!k--!.-i>!. cjcn n!r.i,,:ti.rciticrcsiitjplttgiiifiu-
' A'sicic,tt,hrepMid>>,CttpcrssiniVMn»:.Reeeritt>r,& sisidm
qiios,spwl'c t/iti>-t,i gciia .'.>,; J !t>-:,-- hi(.!.>.-.hiituijnii/i:r,;s :.ici.:>i: :>■:.!,& t.tiide>tsvbilt!jiis&t>-
ritii ewtittclnr, cjHCttt Pimitis C,j,:t: iti;i: s«/. rnitis c xcwph neii incpii iitul/c Ctt/icmsitf iisc/mt,
tioa si/itni C.li.ilcn!,;.', Cs c>»,gcticy,. ctt:s , sidcti:», ,iit:i„i„,>i/>s >j,!!i:>.:. i-.t patild inferiiisaddit
hsscvcrba. Cnpcrcfi. nnltro r-/:itij},iv>!<titur c!t,:,i, iniriiiscns.td-ja.ci.-.i,d?ptshtn.prtteipiti
wdidt, tjiMt» ^Jlumcii Hiiinr:.>„• cis t/iiiii.it.■-'. Alumenrupcumapud Chymiitasvocatitr
iaIe,quonia ghcki facis amuktur. ScA varis paitkulariumAluminisspccierum
iiomina,incnarraiidisdifrerentijs,rcccnscbimus.Nenominaspccicbusconuenientia,
gcneriassignentur.AlumenHicbreisdiciturNetcr.GaJlisAIun.ItilisAlume.Gcrnia-
nis AJunj AJat. Hispanis Alumbre.


H'

JUtttaU, '

Ct.pac.si,
loading ...