Aldrovandi, Ulisse ; Ambrosini, Bartolomeo [Hrsg.]
Vlyssis Aldrovandi Patricii Bononiensis Mvsaevm Metallicvm In Libros IIII Distribvtvm — Bologna, 1648

Seite: 329
Zitierlink: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aldrovandi1648/0335
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
MuiaeiMccaliici Lib.HI. 329
' NATVRA, ET AFFECTIONES.
ENCELLIVS monimeiitismadai]item'na[ari'mcdireintcr5i!em,v<;!Nitrum,
&Chaicanthum: quare non immeritd hoceapuc Alumini distinatur; cum in se-
<ju£iideChaicantho'vo,basiotfacicnda.Quan<jO igiturAlumensupracarboncs
accensoscoHocaii!r,vtio]ls,siKCLniii:ynJ:n:si:n'i:di:i:j,ii(i!] seiusacesiet Nitrum,sta.
tjttiiniumescit>&inniultasbuHasattolIitur,necnon aliquid imckibstaniircdcperdic:
dcinde,morcaliorum(iiccrmica:!Crttomin,Jr;alisp::Llii!!iiidit;ii;: liijucscir. Prtcterea.
hociibi.histuracoparauitjVtnon exdisshmtlibus/edcxeiusdemgenerispartibuscon^
stetiitautvnaqil.Tqjpsrs Aititiim:-. (uAltiriicn . Itciii |i;>(sidct,-.tidani tatdrarcm; qua;
hurassucciconcretipttiiliariSj&HatiiraMstsTcptrliibctiirilambitenim jn venisterra;
huuismoi.iact;i>iiiiisnport,qiicm Au:cnias,& alij Anilxs Pontic!imiiominant;quam-
]! cbitviitii:enitii[!::tiiclipotitur:yndcnotinullinonioIuni!iacrationcmoti,sedetiam
authoti>attG.:!tn!iKTiiAliiii:t^rtt:iec:n:t;iniiitia::!rit.('.aItnLi.stniinscripciimre!i- '-+' "*f
quicastrinscncia terrea esse, & cr.uk cnrporii consiiitntia, qualitste vcr» rHgida^; '""■"■ *'"■'■
deindc alibi vehcmccilTinram aditii^ioneiiiAluiiiiniconticiiireapcrtiiliintdocuit.EK-"''''"'^*6*
altcrapartc DioicoridcsAhiuiini f.icijltstcnicxciisscicicm stmbiiit,cuadeiusmcn- ,
rtmomniaAluminum genera csicfscicndi.astHngendi, & repurgandi vires possi- - 9'
dc;uit.M?.fthiolusinCommenrarijsad Dioscoridem prodidit diligciiteresfc pcrpen- *??' '
dendosAluminis effc2usi & faculeates pondcrsndas,quibus inhumnnum corpns^'tjf"1''*
agumisiquidemtun.cnccelTaridarnrmabimusoinnegcnusAIunii.iisnonobsciirccale-'-^^''
facere,quodChalcanthum,ChaIcicisj&Misy ptisstaht,qui»cumvehenienteratcrin«
gant,nontamenicfrigeraiit;immotiiaM":oopeiceakf.iciiint.EtqiiauisGaIenusomnia
adstringenciafrigidaprLrdicaueritjinterh^ctamen ChaIcanthiim,Chaicitim, Misy,
&omnia Aluminanon reccnsuitierenim comperrQ est,3qua siillaticia Aluminis,& pre-
icrtimrupei nonsolum carnem,scd ctiammetalla exedi. Huncautemeffectumnonso-
C IumexAlumine, sed etiamex Chalcantho prodirc manifestum esi:riamq;hiduosucci Alaminis
concreti cognati esse feruncur- In hocautem canrunimododiscrepanc, quoniam Alu- tstiim. a
Bien Chalcanthominus tcrrcumesse dicitur, & hocinde colligendu est,quiaex Chal-
cantho Alumen prodeat.
Dcniq;iionnulli Authorcs hoc naturaliter c(Tc ingcnicum Alumini referunt,vt igni.
buspercinacilsimercluccecur. Id annotatumfuisfc in QXIaudij AnnaJibusRhodigi-
iHispronunciauit,&hocelTeveriim,eScylla in Archelaum belligeranc.: ■;.<; n-uolKLim:!
fiiic.Quinim6ideinabAuIoGelIio,admSccniQ_uadrigarij,recitarurhisvcrbis.C*ji!iii/.
sng>!t<retL.Scyi:.iir/ tirci .■Uiic.i !>r/c::»/.s;~ca„'lr;i />yri>ci,:i:.< >'. :/'■ ::.!;/, i.n/T>:<:s:,'//:.<cxtoop-
ftdcfropitgaarci. i<m/mi:«i;:/.i>. d £//;:■ ,/n'i «/■:!:/: /7y;:riai/j, ;:■;»:. t:/;:;.-/;/: ir.to-r r/rciii>iexnignt
soretarderc ncn pcmijp,i:iiia.:i/ ,i/rir/«^/»'w«s/?/vi/7/^/. HanceamdemAllUilislis so- Alrmcnre.
cultatemAmmianusMarcellmiisaliaconmmathistoriahisvcibis. Pcrs.issi:i/,im.iiko- sst"'%"'■
los,atfrinccnii:.:/:.:::!.: !<./,;><;/>:,iirti,cral>ai,;/t.t.!J:>iicarc, ■>:■:,:,i/u»;,i:'is scttrns ,6- eoitwibns
eran operu ,miiUrixpliires,itlisv>icU /Iha::,/,/ liiiigoiitr, i:-/>>//i.< Pcr cr.s lai/crdur inaoxiits.
Maiolus quoqimemorat virgam srgncam i.i i^iem nroieccam nccinsiammatam,nec c n . 0
combnstamfuiuc; propterea quod Altimineeliet illica : quocirca ex rccicatis historijs, ""
qtia: jllitasunt aluinineaMojiSttnominari poterunt. Ottitnn,vt veritatemfateamur,
Alumeninnariaushistorijsmemoratum,fuiiTeAiniant!!um!apidemopinamur,quiv3-
!idissimaastringendi,&ignibusreiillendi virtutepotirui:nct!,inirainUir.i cst Aliimen
pro Amiancho vsurpaeum, & nominatiim fuisse; cum Alurnen jcilli!e,teicc Dioscoride,
Auiiantho nvaximopereammikturihacdecausahKcsimilitudonluItos Aitthoresnu-
perosa giadu vericatis decruuc.
loading ...