Aldrovandi, Ulisse ; Ambrosini, Bartolomeo [Hrsg.]
Vlyssis Aldrovandi Patricii Bononiensis Mvsaevm Metallicvm In Libros IIII Distribvtvm — Bologna, 1648

Seite: 330
Zitierlink: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aldrovandi1648/0336
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
330 - Vlyisis Aldruuandi
DIFFERENTI£

PfRISCI Authorcs.vt Dioscorides,& Galcmis, tria tantuin Aluminis gCnera, ntrn-
peliqu:di!mJrotundL:is,&lci,'ii'i.'ii'tci'!(K.'!ii!n^ciuapropterMarcellLis admira"
tur.curt.iatantuAIuminisgcneraDioscoridi cognitafucrinfccumtameinultj
plurainucniantut. Verdm ani.i!;i(:;;Lir;..... ', i. i ^ioicc-kN-;;:: rt:..i; _-:
<j_.a.nobisitisinu,uitea tantlim Aluminis gencraa Dioicoride fuiiic mcmorata. n„2
vsui Mcdico inseruire possunt. Itaquenos in pra.scr.tia omncs differentias enumerar.
conabiinur. PrimaigiturfacicAlumenini.ariuum, &fa(__icium c.tdistribu_dun.:riir-
- _usvtrumq;:nliquidiim,&concmumcssediuitiendum. Liquidum plcrumq;na_citur
&rardconficirur.Concrctumssspcoritur, Sisa-peeriamarteparatur.LiqLiididtioFc!
neraassignantur, quorum altcrum puruiiitst ,&iaitcicolor.s,3<-■.«!« Cra-ci !v.iut!u?s_
runt, quiavilipretio,&vuigd vri_cc_seper_iibcreiur. Ait«umitspurum.palii4um,&
multissordibusinquinatumiproptcrea Gra;ci ssBfs-S-.i-., qu..si abijcienduiii cogno. F
minarunt. Concreti verd AIuminis,obv3rietarcmfigur__',LmI.,-econstiruuntur"dif-
ferentia'. Priiiiitusrecenscttirscjssilc, quodGia.'Ciaji«ivocaiit,quodaliquantisjn;rva-
Ahimims r_3t:namquandoq;obserua.urvelu.issosnatiuiA]m.iinis,&cancsccniibusc3pi!Iis.i-
■Dncritrv/i mi_e-tuncq.G--_cisTrichiteditIrur.Aut A!unit'ticoiK.ctue_.rorundum,ideoq; Stron-
txjftties. gylonnuncupatum:c)uamuisnonnullia Scroncylc iiiiiiliitknomiioriiiiicsseveliritiidq;
triplcKostcnditurjquiavelinstarbulIarumii.tiiLnesci^.vcliistuloruLi.estranquaspon.
gia,velcitso]idum,&Taloasfiniilaturiidedq;Astragalotenuncupatuin. Autl.ab.t-i.
guramlatcriS,&P]inthitedicitut.Auttieniq;Cj. crustisintcgratur,&PIacite nomina-
tur.HocpostreinumAluminisgenusDioscori(lcsB-.Ai'™.tjuasiglobosuiiicognoLninare
vidctur. Huiusmodi genuinaalnmina annis tlapsisnemini feref iteruiit cognita:qua-
ptoptcr cxillorum ignorantia.Medici inlabyrintos variosIabcbarur,cum tameiilptid
. antiquoscsrentnotissiina.Nostraautcatate,diuinaope,notantumgeneraPriscisnoti,
i"edmult3aliaiIIiscongencianobisinnotueiunt.Primus,quihasAluminumspeciesaJ
recentcm rediwit notitia, fuit Bartholomeus Maranta dilige tissiimis rcrum naturalium G
Marwte tnuestigatpr,quiin_ulphurari;s,&alijsfodinisPuteo!anispropeNcapoliin, &ina.ij.
;.■._-, fi.i.TnlU^iDiiibiis :iii!c<.i.. illasqjclarisiimis ,&doclissimis viris Mattliiolo,Ghino,k
Aldrouando humatiiter communkauit.Propterea harumspecierumrnuitas icouesin
hac tabclla dclineatas repr.tsentamus.
Primadi_FcrentiacstAIumensci_siletionpurum,seds(|[phuri,atq;Mclantheri_;per-
mixtum i quemadmodum odor, sapor ,& color indicabant.
Subnumeto i.designatur fragmentum AluminissciisilisVoIarcrrani,addifFerentiam
illius, quod Puteoliseftbditur . Hocfragmenturncr_.tpiirJllimum,quibuidaiiiinloci5
petforatunij&ssauescens^coloristamenaibi, facultatisaitringentisjvtnaturaoninium
Aiuminum cxpostular.
Subnumcr03.ping._nr Alumcnrotundiici.tnsuaminera erutum cxfodinisPuteo-
Janis. Estcniiiitalisininciainatrix,e_:quaAliimcncincrgit;quoiiiam inillaeonspi-
ciunturgranarotunda,subrotunda, &intcrdumobIong.T:figurii::quaproprCTr3tionc
huiusitgiita.,non immcritdStrongylon suitnuncupatum ,colorisCratcaiididi,Riatri>:H
cumgrsnisabillacfstiiciitili-.i^qio.' oir.nia iniconeapparent.
Sub numcro 4. cxhibetur figura fragmcn ti cuiusdam Aluminis, quod nominc Adir-
ciido<stisiimoAIdrouandosuitcon.munic3tiim:nibilominusiocatumf'uitinrcrspKies
_^iunlinis,proptcrinsigncma_frictioncm,qu3po]kb3ticoloriseratsuba]biadfusciini
tendentis, & quibusdam filainciitisconstare v.idcbati.r.
Subnumcro ^.exhibetur icon Aluminissci.dilis in Ariminc-siagroeftbssi.St-Ccusqui-
demconcrctus crat,sed ita durus,vtpotiusIapidem,qu_.mAIumen;«nularetu_,«l
Amiantolapidiassimilabaturjautpotiusmateriamgypscaniimitabanu', & pr__sertim
]apidemspccularcmilicetnoncisetlcissilis,sedfragi]isadmodum,&fri;ibilisjvrpotids
intcr Gypsigcncr^j qi;;iin iruu Akmina essc-t rcponendum. Particula hoc in loco de-
pjctanoneratcrassiotannuiaridigitocumiiucisperlongitudiiicduciisihiiinssupsr-
f_cies,&planicicseratiuicicoloiis,&cortcxsuperiordensiorcrat, quamins'crior,&
demummatcria internac_.ndid3,&pcliucid_. Sub
loading ...