Aldrovandi, Ulisse ; Ambrosini, Bartolomeo [Hrsg.]
Vlyssis Aldrovandi Patricii Bononiensis Mvsaevm Metallicvm In Libros IIII Distribvtvm — Bologna, 1648

Seite: 338
Zitierlink: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aldrovandi1648/0344
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
338 Vlyssk A Idrouandi
. . j JitarcsAcffcJiuspossidcaE^&iiiijMcmaftcdionibusnmcdicisprKscribaiitur.Neqilij. g
■ ctcnuttst]iiiicii!:us-.<jn!^cci!Jiarcn)aJiquamscumanifcstam,seuoMuItam<jnaiitatcm
^TT^thi ;ilspilitl1 i'ii'l>hu»s ostcndere poiuerit, qu;r inipiritu Chakanthieademnon fuetj,
'JiislrcntU °bseriiata.
-" " HdcIicsi-iKvnroknoiTsi^aiiisojX-i^itinLiiljii^.oitiiiitiiL-riisoijse^LiJtio^iibLiSjinucae.
runtinct;ii!,M!jChaic.iiuhLiiiiic'soiui:Cjuaproptcrsihoc veritatiestconsonurn,nOnim.
iiili iio t ii..ic2iithum omnium mctalloru parentem cognominariiiit. Quamobrcm for.
tadsThcopliiistusParacclsuSjinlibroAurorwPhiJosophorum.Cliakanthumriobihs.
JjnHimiiiincraicpr^dicauithoca:uigniatcai1ii!!.>sopiiisvL:!jtui]v;7/^.W/wrir«^7s,.
s-.i .',■: ,:.,:':.■■!.!'■■ J ■■::!? :-it! ()".'< tH.ili I.spidc- ■: I \ i.'.ii: .'■:ci::i ■■ i:sto. H L! i ll.S ■"?;"! i;.'J ivr, t IS OlllnCSpriintt
Jitter.r,aquibus singttta vocabuk inchoaiir, i7;m:!iLi:id.vrbrmit>iti)omcii, cjuodsonac
Vitriolnm i Hocainigma recitatum ctiamfuit inprimocapitcprimilibri huius Tomij
quando de ortu metallorum agcbatur.
Sinodor, suLi!us,&colorobscr!]CnL!tr:i)or;>.:]'jii".-: cihirirncmcMc iio:i:vmi,&fuimiin
3de6g!'aucm,vtoi\inesarboresen"ccet QiioadcoloreinChalcanthuinltalicumcst viri. F
de.vstum vciorubcdinem RnbiicL!' YaJdc'Ii:Liik-m;s.cqtiirit.a.*s i:ni:n in i!!o iatibulatm-;
quocirca coiyrcairis pavtcs Chnk.::i',l]i i:it::riorcs iun: ivJci'ta;,iion est ergo rniran-
dumiiadustuiTjrtil">:L!Lii tL'id,it,dum taliscolor jna;rcetianiobseiuatur. Aiioquinin
ChalcanthocoIoiaiiquandocjndidus.qiiandoqjViiidii.&iiitcrdumcLeruleusvisitur,
insuaqnoqiinatcriaquasdammicashabccveJutiscintiJlatcsicumomnialbiTiliugcne-
raaliquidhabcaur, quodi'cfuIgcat,vtintcriiictalla,aurum,interIapides,gemuia-,&in.
tersuccosconcrcty**, Chalcanthum,dequoin prarscntiaagitur. Ex conditionibus,&
pi.rrtiii-i-iuLiCliJca itiii rcciratisnatuiaaqua; Chalcanthosa;cogiio:ci potermnainq;
ha;c,more Viirioii,iiistri:igciiiest,Sf cuni ?Jl:-i;tio:u:iiitciHani acrcdincmpossidet:pra.
terqu,ii-iqudd,dum£;ustatuc,odoi abomjnabilispercipitur. Vcrum,coiore,liuiusmodi
aquanoneognoscitur.quoniarn Chalcanthum in propria vena non refcrt ilkiincolo.
icm,qui cxtra vcnam Ju illo obscmatur.
DIFFEREN TlM G
r AKII Aitthorcs varias Chalcanthidisfereiims constituerunt. Pliniusiilud
fossile.&fatficiumdistribuit. Matthiolns quoq; diuilioni pliniana; inhs.
ns,duo VitrioIigcnerainHctruria elterctulit.quoramalcerum est fossiti-
"** cium,&per scin visccribus terra:concrcsck,quod vulgo Cuperolam vocant. Altemm
iaflicium,cuiusaptid snfcCts.rcsiictiiitiiscst vsu.s. Scmpcr nobisplacuit diuiiio Chal-
camiii k DioJcoridc iiJiy:iata, dum illud innatiuuin,& facticiiiai drstini-uit; dciiukn:'-
&**•?• tiui^ccfblliiiidua.sjVuo-eniim^^^
«$.6%. xorumaChalcitidccfnorcscicaurcirc.isornicesfodinirum.jinltarstiriarumdestilUt.
Hocgei)usgra-ciFa^«jt7ijo'noi]iinaiit.Hocpt]]'iiTiLmi,ii ChalcancblgcniJsiPIiiwo ce-
kbraturgeniruiiihybeinotcmporestiriisinscrobesdccidentibus. Alrcrumsossijc Dio-
scoridis, quod partim natiuum ,6V partim fac-ricimn L-jiiiuiamr a fcL-cis ■■<■> J>> ,kilicct
concrctLiiiidiLituiLsitq^opcp^uuijejimontibuspcrmetallarabentisinlacunamjqiispo- H
stca in valii tr.iiisftisa,opc ii]orum,qui damnati erant ad metalla,paucisdicbus in Clial-
chanthumcohcrcsccb.it. Merali.iiij oliaiiti Cypri;S\'ersant:s fodmispn.mim Vitrioli,
gcnLissta!.iciiciiim,&sccLr.uiti!ncoT)crcticitimi:uiigirabanr. Hardu*ChaJanthidisfe"
rcntia; natiLiiCaDioscorjde nuncupata-, rum rariane glthunini, tum ratione produ-
aionisinterscdiffidcnt HocChakanthigenusinfodiLiisii-inrcconcrcrumGcrinaiii
KL,plcrltai;di ,nimiruiti fuuntjm a-riscoguoimnaii;. E>:aCtam sccunda: specjei Chal-
l>k$. «'cantliiDioscoridisgencrationcm docuit Calcnus, quam versans iu fodinis Cypri»
l™/'-3"'ss'&pra;rertimin rnijicris montis Sosei, vel Solts (hic nostra a-tate vocamr mons San-
^a-Ciuci.scumiiiininsfastjgiocxtrucluir.iirtciiipIiTiiiiiomincSincr.cCrLicis DeoSa-.
cratum) obicruauic, & pra-cipuc conspicatus est locum cftbssum replcri aqua viri-
di cxpcmuo cr>IIL dcstillante, qua-a nomiullis iupilcinas vinctis, cxtra spcaiiJ-j»)
fitailibus quadratis, esfctcbatur , qua; postca paucis dicbus in ChaJcanthum dcnJa-
batur, quemadmodunt etiam docuic Dioscorides. Hic vnutn est animadueruoncj

V;
loading ...