Aldrovandi, Ulisse ; Ambrosini, Bartolomeo [Hrsg.]
Vlyssis Aldrovandi Patricii Bononiensis Mvsaevm Metallicvm In Libros IIII Distribvtvm — Bologna, 1648

Seite: 339
Zitierlink: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aldrovandi1648/0345
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
MusxiMetatlici Lib.IH. 339

;i digtium,quod ingrima diffcrciitia,ncmpc in ChalcantfiO stalaClico pcrfeelam o
.stionem,std msixiLrktaji.iuupL-si! ChalLhaiithocoiiuctiiiomoIitaesL
Har.enusdcnatiais, S.fossi;iLijs ChalcaiiLliiipctichnsdiLtmiillt. lainadChafcan.
rj.:uiiifa&iciitmpiQpci;mdiimcrr.HocpIcrunKi; cx s;!c'/;!ii;:;;dam nacLihsicri-ugincis,
&srugino(iscoiilpt;;';^p.iiaiiit, diimin aquacoiuiit'i::qLiaproptci-Gi-ccis/A .nimi- „, t - i~
rumcoctilciiiincupatur. Qu^docjuidcmarsna[u!-;i'a-i)i(ilaiiititur,brcuitcmpore,moli-. '■
riillamopcrationcivijiiMair.K',-ti;ra,;ciiip"icdiimi;r:j^:i,i-.';Tcit: idediiiatcriaiiijCxqua am'.
N'aturaCalLiiarliL:ii!p:odi!Li>,iiiaoLiaui!;L;ti)tcrco(:i;i;,eiii)dcVitriolribreuitcinpo-
rfespatweIici^quodobiIlii!simperftaioiiem,&imbedllitarcmca?terisChafchantrii
speciebus postponiuir: quourca citis vsi.s :>;;[: inapiiil Infcctores.quam apud Medicos
eflfrequens.IntcrfafiiciaolimVittiolumCypriumescellebayhoaieGetmanicura-*;
&Komantunsuiiimoperecomiiicnd;ui!i: i(.nir,ai',iim tamcn i:i omniopcic c.ctciisante-
cciicrcvidctur. Nuper c\ i-L'g;oii;l-.is(;■;:::smarinis,acniibusdam SyiisnomineTutia:
jt Indicasgcnusquoddani Vitriolifaciicij ,sapphirini coloris,& ta\ilIorumfonna,ad-
uchicarpic,& VcAeiijsproincdicamineoculorum vtnundatur. IndaTutiaabiliisap- Tktia Ia_
pcllattir.quiaolimexlndiain Vriamaffcrrcrctur;cum tamcnaTutia totoCa-lodis-^
crcptt.Nut)cquo(-;h;?c cadtmiraiciiacx miadiini Dalmatia-partcasportatur. ■ ' ■
\:oni!!il!, viri Lii-ctiadistirantur ,cur Galciuis omniquacji drligentissimus ]irima?,&
tertiaidisfcreiicia.-Ghalcanthi nonmcmincrit;ciiimaroeiiDioscondcsoiiincstrcsdif-
fcreotiasdiligcnrci-ponderaucritihincriasspccicsGaleno incogmcasfuisfcarguurtt.
quanlobrcnijVtpaLiCiGalL-iiitiitair.ui-.aslcitredcbcinussccundamChalcanthidiffe-'
rci«iaroaGaicriot;"LLL!iii!ii"tios'ii[rc wauiiuatam, quoniamha-c invsu medicoeratfre-
qt;tntisiiiii.i,((uiiiCli,;kh,!iitluu!i(hiIacliLi;i!,iiiiji-imaspeciccoiistitLitumessetmodica;
quantiti:is,&l h.dchathumtertia dinVrcntia.'in Hispania tantummodo,suatenipesta-
eCjpararetur;qucmadmodumDioscoridesnobisinsii)iiauit.Pr,-cterqiiamquodha;cter-
tiaspecicsadmcdicina-vsumnori rrahebatur. Gaknotamcn hancqtioq; differenmm
fuissecognitamiHdccoiij!.iaiL:s. niioniamincirimit atramentiscriptorij, cuiusmisiu-
rainChalchamum tertia;Ipeciei ingrcdieui-. DeindcnostraajtasChalcanthosccimda:
Cspeciei caret, quod a Galcno tamoperc ceicbrattir, quoniam hodicrni artistcesChal-.
anthoeoiailijnimiruintertitfspccicivtuntui'.
Quoad coloreuij in Chalcantho varij colores obseraantur. Scribit Albertus Magnus Lih s. >»i-
aliudesscrubiumjaliudcitrintimjaliudfusciimadnigredineminclinaiiSi&alitidviride. nercap.5.
5ccunduDioscoridcm,BrasauoIum,&Pliiiium,aliudcstca-rulcum,&pcllucidumjaIiud
candidmn,quodLciicoiumappellatur: aiioquin LeucoiumapndBotonicoscstviola:
Poflremo rcccnsebimus illas Chalcanrhi differentias, quas longa obscruatione con-
spiciti sumus. Primum fuit Chalcanthum Saxonicum tciiue,&alba; viola?persimile, vl,x•*?'"
qualeLeucoiumnominaripauloantcdiximus. Secundumfuit Chalcathumcxfodinis aoai*
Bohemia;,adinsiartesicIIaraiiidnatura formarum,prodiensapyritea:roso,&Melan-
teria pyritem circumplcAcntc. Obscraauiinus quoque Chalcanthum ca:ruleum strlla-
ticium cxCypro,&idemcs Agro Volaccrrano.immd&Tiitlcntituim vnacumsua vcna
cxfodinisTridcntierutum, ParitcrChalcanthumcumMisy natum:,cumChalcitide,
Dciim Misy,&Sory,necnoncum Misy, Melauteria,& Alumine.
ArnpliusChalcanrhifacticij pluragentra cxamin.inimus primumfuitcypriumco-
cliIcpclIuciduiii,co(orcca;ru]eo;htiiusaiitemmulcasetia!nspccicsvidimus,nempeCy- ....■--
priuni fistulosum,&alterius qualitatis,itcm facticium in Italia cogiiomcntoRoma-
num,viride, rubrum,& altcriuscoloris. Chalcaihum in Germania coflum, & ca;ru!eum
pra: manibnshabtiimus non elcgaiitia,sed bonitatc cyprio infcrius, insuper aliud Gcr-
uianicumiubalbum,quotionnulli iiicomponctidathcriaca,pro Chalcitidc perperatn
vtuntur. DcniqueVngaricumnobisfuitcomiiiitnicaciim,cuiusbcnefitioferramina;s
ttansmutatur,dumilli in aquadissoluto fcrrumadditur,qiiodpaulatim inrubiginem - v :
Ibluitur,cxquaposte3miroai'tificioa'sfaiaitatur.
loading ...