Aldrovandi, Ulisse ; Ambrosini, Bartolomeo [Hrsg.]
Vlyssis Aldrovandi Patricii Bononiensis Mvsaevm Metallicvm In Libros IIII Distribvtvm — Bologna, 1648

Seite: 341
Zitierlink: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aldrovandi1648/0347
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
Mussi Mctallici Lib.HI. 34i
^ [triaabande perttastiuit, detnde addit hsecverba. H^iaitu»>si;rt!omi>i-t,qtixvttiontm
' r;pirt*n<!i>swstjiernji:!' i/;is<t!c;;:,>:;tr:m!,cnleens,
^Uusllttitltl,ljM!ri"i.irili:!!hi,r.> i!i;;l,tt,>;;!.!tl;.i mir»; ;jft •narnrcddtmlltr,
pariterGaIeiuisseormudeChalcitidcverbafaciens,taiia proculitverba. ChtkitisZ&.-6. de
,.!/,i:;Jtt,tme,;::t:>i- »tt/rdix,stcri,ddttdhtbea!ttr. ^t>prsfter,vtv:>>i:sfii!>di,;.:,!;t«m;ts,vst*su-comp,-mcd.
mtcnwts vtimnr, ■sic4ic.e.$.
Quamiiisaiitci)iC!i.'.lcitisi:i gratiam ioiius eoIorisTlieriacaiadmi/cearurjVtGak-
nustestificatus flrit, non tamen omittenda cst, ctiamsi toti masfe saporemingracumiS
{DiKiii«iproptereas|uddiiicoiu:iiodtr jiL-regi ncquit, imc viL-iatatotiusanridoripra;-
paracioiic. Praitcrquamquod li Cffiilcitis omittereturj issinsloco ,aliud inedicamen-
tumcsiecstibstitucndum,qL.od pr.estare, nitnis tcnierarium sorer:omnisenimvis,&fa-
cuiwsancidocipcrLicrtcreturiSittitis-igitiii-critvnacumGalcnohuicpharniacothcria;
caliadderc,Chalcicim,vtdcinde,dcrii:aL;! cmsrtij&faciilratcjnvniueisamancidoci
BnialTiim,quibusdamimcmaiLiLii p;u-ciu asi-L-cl-iljsiso^stn'a:-ipoJTltjV-ci-bigracia,sputosan-
o(!J:]is,'S:'cc;i.-i-iscgi-itt!diiiibiis.sit:i-insigni i.strictionc hjdrgcatiqiiiriinu vtcxternis etia Morhitlri
rnorbis, netnpc vlccribus malignis occurrcre qucat. Verlim quidcm cst,qu6d,in defe- sHone ir/di
ciuChalcitidis,Chalcam:humaduripote(t,cui)igenerc, &viribusilliproximiunesTe_Jj^»'«-
piiilo ante dcclaratum fue*it.
Misy,asfinitatcgcnerisCh;;icit:disimiJc Dioicoridcs pij.-;ikar,i]Onaucemillud ivtL
sye tuberQ geiicre,ciuod in CyicnaicaProuincia su;njitateodotisJ& saporis praistacish'- *'*-<>"J ""!~
mumnasci,P!iniuspiodidir,scd lioc ii]Iocoii);;:jli,;.i:]uisfossiic.A:mi:c;!;"!L:i!m,quodco.. """§"""■
JoreestlutcOj&fiiatiiiiiaiireis-sciritiliisradiaiis, itibihntiadura, arcnosa, &terrca_j:
qiiimuis nonnulsi idinformaui pollinis concresccre obsertiaucrint. Est autem Misy
nartioinmuhri.qirini ChakiristcnuioriHviccsohir.i e* ('iiaio:L;Jc,icd cnamexChal-
caiHhoninisosiiiijtumfa;'ti£io,McI;ii]LC!-ia1&.S<>ry cfnorefcit.(^inim6,obspecia]ern .
cognationcin, Chalcitimin Misy qtiandocji,tcinporistraLSu,tiansireaunotauit Gale-
nus,nimirumci-;ili[sp3rtiI>LisChali:it!dis.natnr»,&temporisopejatteniiads:Nascitur
inijsdem metallis,inquibuscreicit Chalckis,nccnou tanquam arrugo supra a?sin-
Ctcrdumefflorescit.
Sequitur Sap«, seu 2<Jpi (siceniin apud Actium,&Paulumlcgitur)an quia SojmjIk Sorymmn
cumulus, ves accruus, qtioniam accruatim vnacum Misy,&Qulciride augeatur. Est &vires.
mcIatiterienaturaadcdproxiinuin,v:DioscoridcsscripseritmuItosVctcrum,invttius-.
quecognitiouejdeccptosfuirsCjquiaSorymrccipictes^MclaiiteriameiTecrediderunt.
EltautemSorystiigeneris, melantcric non absimile, co!orefcrenigro,duriticlapidca,
ob vchemcntcm cocretioncm, odorc i ta graui, vt olfacientes nauseam scntiat. Pinguc-
dinealiquam habecesolctcum aliquibus foraminibus, qua; proprietashuicconcreto
succopcculiariseJTcperhJbetnt-.Inijsdcm,quibusCl]alciris,&Misymetallis,proitcnit.
Virtutibus,&astricTioncpra.'dicTissuccisaiiimiIatur. Apud Actium Aiaerapiiw empla-
sttumhabeturadvlcera tmoiSi cssicacissimum.
MeIantcriasucceditdicTaDioscoridisiiAai7»|;ia,Lat:iiiatramentummetallicumap- MetttnteriA
pcllant.Hicsuccusinmefailiscocrestensdupiicisoriginis obseraatunhamaliquandd mttuu,&
instarsalsugitiiSjVCl laiiuginis, circa pvritemaTosumesllorcscirji-ara, mollis,Ieuis,per vis,
Dquamatraiiien:u;i] vinilc !'i!toriutn,sorma capillonim sa?pcnumei-oprocedit,aut eit
g!cbosa,dura,&solida, quamDioscoridestcrrcnainnuncupauit. ColorMclanteria;ni-
gere(t;vtipsaiiidicatnomcnclatura:ctenim«;Aaiestnigcr,&TBRisuseruo,qiiianigrii
colorem scmper seruet. Exsiccata pkrumqicincrca cu.niit ,&co:i:a:"i!i aotiaisdigici, .
aliquiexArabibusscripscrunOconsclfiiTiiiigi-cscit. Piu-ccrca iu melauceriasubphureiis
quidam puluis gustuMisyos esssorescic. Quamuis Agricola Sorym mclantcriar, (juait
rtorem,& Misym Chakitis cssc volucrir. Ampiius Mclanteria; vcltiti, & Misy visma-
)iimaastringensinelt,itautoinniamcdicamcntaastriiigenciasuatcnuicatesupcccnc.
*£&.•$$?.&&,
loading ...