Aldrovandi, Ulisse ; Ambrosini, Bartolomeo [Hrsg.]
Vlyssis Aldrovandi Patricii Bononiensis Mvsaevm Metallicvm In Libros IIII Distribvtvm — Bologna, 1648

Seite: 344
Zitierlink: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aldrovandi1648/0350
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
344 VJyisis Aldrouandi
ijgniricarquadecaiisaPJatoStygcm, obprauaTiuiusaqtia:quaIitatcm,T;iruur, Aehcg
ronti,&Cocyto infernisamnibusannumerauit. Ideircdnoncsitnirandum Q C^ialcan.
lhumsiracrejcrodcns,cacollon]jcbcn,& voniitorium:ininionarratRtr.odoLis)(.u,''
nonnulia'muiiercsclinka',adarcendas quasdamfcbrcschronicas,&typosc:i;; i;-;
rios tolkndos, incertopondere,cum vino, vclaquaiosacca I:
sarpecitatovchcinentissiniovoniitUj&tcmcritatcadiuuantejfcbrcssolimnti:]. &(,'-.
l±.dtftmP. etiamformidoJosasymptomataresiiltanr. Hincdiscenduro estomnia Atramcntanon
incd. fic. prxpararajadnientemGaknijpluribusinlocis^acriajexedcntiaj&adurentiacls^,
rtp.is. ' H"ic fcntentise accedit Auicennas, cjui vcrba faciens de Atrametis pronunciauit Ai^
lii 2 de mcnta, sine prsparatione, esie nocua,& pra:sertiniCoIcotar,quodpulmoni,&ventii.
Art.cHr.ttd cu'° c^ inimicum; cum qualitaie vciienata minime careat.
GtAttc es. Ila1*symptomata ChaicantbimaJignitatemconsequenria etunt ttissis iicca, nccnon
phtliisis,& aliquando totius corporis cxrenuatio. Causa tussissicca>cst caliditas,&fc.
eitas Chakanthi attenuans materias in pulmonc eonten tasj vnde oritur postea exukc.
ratioobmaterierumacrimoniam,quamex viadurcnteChakanthicontrahunt.Pia-re. r
reacaliditas,&siccitashuiusveneniabsumens hmniditares cocitiscorporis,nccerTario
iJIud extenuant.
InexpugnandahacprauaChalcanthi qualitate, Authorcsmedici pliannaca com.
muniacummedelisArsenicjsublimati, &calcis pra»stancillima,& efficacissimac5tneirj
dant. ItaqiAatimabinitiomorbijVomitiim prouocare nituntm^vrmateria veneficaj
Vamiwh adhuc in ventrkulo contenta educatur: cleindc clysteribns procedcndum essc auiu.
qwmdote- mant, vteademmateria incellisracestmorum stabulans pprsecesTum purgctur.Item_j
uenwt. frigida, & humida altcranda priescribunt.Rasis scribens ad Almansorcm, lac cutn sac
charo,&butyrum etiamcrudumlaudat.Albucasis non solunilaccumsaccharo, vertini
quoq, saccharum cum oleo rosaceo,& butyro cxtollit. Auiccnnas.in hoc casu,a lacte asu
nino,& a syrupo de Hyssopo non rcccdit. Alij tanquam Bezaar huius veneni lulcb vio.
laceumcuRiaquavioIarumdestillataparatumranquamcnkacilTiniumprsdicant.
VSVS 1N MEDICINA. c
tHALCANTHVMin medkina tam internis, qua cxtcrnis pharmacis com-
moditatisplurimumafferr. Natiuumautem Vitriolum cuiuseumq;coloris,&
1 Jpecki raro in vsu medico habetur,propter ciimiam hominu" auaritiam,qui mi-
• ncrascxhauriunt,nam iestinanrcs natura* partum, fructus acerbos co1Iigunt,& cupidi-
ratemaiorislucri,peisttpe cruiit terram Vitrioli, antequini naturaillud in aetumpro-
ducat,deinde exeadeintcrra Vitriolumcoctik arteeliciimt, qucmadmoduminRu-
brkaamecedentiexposuimus,&ha:c cst ratio potilhVia ,propterquam Vitriolumna-
tiuumnonrcpcriatur. Vetumsialiqua huiusportio aliquando videaturjharcscruatitr
fetiisrcme proostentatione apud illos, qui faeultati Simplkium opcram nauanr. Itaqjhocpra;-
ditm. paratum,pro iiiiguIariarcano,inGermania,& Vngaria, picscribiturvexatispeitcqnE
iryllisregionibussa?pecrassari lolet.Praiparatur vcro dum soluitur in aqttarosarumA
panno pcrcoiatur,deindeha.'C matcriain vase viirco , pencs lentum ignem,ponitur,H
donecaquacxhalet,&,dataoccasione,drachmamh:i;iii iniure,vej vinOj&pra:sentC
febrc, in aqua Rosarum,vcl Gallcga?, maximo auxi!io& piospcro (uccesfu, Patkiitibus
2J.«/. pr0pmat. Rhasisinilioopere,quod Continensvocatur,vbi remedia canitki dinul-
34" gat,de Chalcantho loquitur huncin modum. iteuitit mibiquidam mitm;-■■■ tts,g«tdi?si"
qtttUinpQlustimpfcdrMkm&tnVitrioli.exeodijJoLiixfrut-vt/?!?^^^
indediwiuntisitn!i.ijiii!/ .;■■,:, j.v.;.■ sn>c.tj.iti:er.v/t, cx quibus vcrbiscoiligendumcst,non
modo Chakanthumcsib caniciciremedium, vcrinn quoq; idabsqj noxa,vt mcdica-
mentum inrcrnumjpra^scribi poiTe.Hacsciueiitiam non solutn inter Arabcs Rhasis, s™
ctiam iuter Gra?cos Dioscorides est ampiexus,qui ha?c verba de Chalcanrho protulit.
Latasventristi.-/e:t! ncrai\ dr.trhirixpenJa-,-, dtusrjtnra, ,:tn ati,.-rncllcii/>i/it>,"w«nt'-t!'e,''ii'
li.I-:.met. uerpishatifti siattyni/u vauu.tcxnrjttapstnm .iitxittntttr . Ab horumsententia reccderO»
med.e.zo. videturGalcnuSj quiChakanthumdcuoratumnoxium eise, & pharmacis intcmis
permixtum nullo modoesse tutumscripsit. Quare, iuconciliandishorum grauiisi"10'

Vj ,
loading ...