Aldrovandi, Ulisse ; Ambrosini, Bartolomeo [Hrsg.]
Vlyssis Aldrovandi Patricii Bononiensis Mvsaevm Metallicvm In Libros IIII Distribvtvm — Bologna, 1648

Seite: 347
Zitierlink: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aldrovandi1648/0353
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
Arum squis

Musai Mctallici Lib.HI.

JcstiII.it

isparteshumamcorporis rcspici

ijbus. Quandoqu:
iii.r;(cabieindelct

iqtia Sampsuci,RugloiTa", vcl MctiiTa;
aqua rosarum febrcm continuam cxtcrmin:
' anaa AeMi,YcJr.Tii!c;iJ!i'.icm«:-i::in l.-ibilci-incltituit ,cum vinocretico obstrui.tioncs
aoesjt,eumac|uaPl3ntaginis Buxumaluicohibcc, ciimaqiia lacluca; somnum conci-
jjat,&siccIeincc|W,liJJj!-iioc!i()lc<m!i.udiji(liuci'ii^ii]LM5pcnnixto,CjEter!s morbis
humanum corpusafssictuntibus mcdcri prcfiteturiproprium cnim elt Empyrkofuin
velle,vnicopra;sidio, omiicsayriivdiiiti L'>:;cMiiin,i;c.H,;;e :'.[:■ einomniaaBouio reci-
tata, in voluminc ClauisClmnic-ecti.in: «;,;i;italeguiitur.
Quartlim mcdicamcnruni,quod CiiymiiiecxVitrlolo cxrrahunt,estSaI,qucmagra-
nascx,cum aqua Mcij (Tit, ;ii-.Hc:;bnn:,vr ^ffsaioiicincolic.inicxn^Eiicn^dolores vtC-
rjnosdilsipciit, Hydropicosiuuc-nt,&Ja]]guci]tcm3ppetiti!inc\ci:;:;:i: n.imiiiomncs
crudos,&viscidoshuniorcstunicisvciitriLi,!].Ldh.-!':ci]tcsdc:crgi[;^.iJiiumit.Demdc
J3Chymisticvel:iticxChalcaiitlio,dcsiil]anc:iaitc,I'li[(giii,i..Sp!'iitiiiii,Oicum1&S;i!cm
Jnabucrunt, rursusha-ccjuatuorcopnlant^vt iudcrciiikcisvt iiii ;ii:in:} Clylsus vitrio-


]atus,s]U(

, ad eJiminatidoso1

arbos,ipecificum

■eit;c(!ii:i;n:iuulgant,
.,&pcrlo;i;i".ii].'):siosii

eoruinsententia, per aluuin,pcrvoir;itum,pei indor
rcstrudat.
Deniq;ex VitrioJo parant Tin&uram ciTemiakm, Magillcrium Vitrioii, Lapidcni A
Salamaiidricum, vcllLlj.\:r, ,)icum Vinioliconipositunia lic:ii.i:uii 1'cnoio Aqtiira- ?■
no deseriptum.Oleum Vit.irdi rjMci; dtitiiiationc.Aquam Vin ioii dcltiihtam.OIcum
VJtriolirubiciindii, EpiIcpsicrcluit^ns:iThcophrastoPar,:ce!io.!c!ci:ptuiii,&Olcuiii
Vitriolipotabiic,iuMtaopinioncmZapata;;qnorumomniuindcscripti,iiics,& .rarpa-
rationesap:idMilyuin,Libauium,5: Cai;ct),triu;ii leguntur. !-:is ;idd;t'.!i;-..-;,quod mnlti
Cliymilta;,inparandocrocoMartis1(]ujiiH!ispcipcra]n,Vit[ioIovtut:rur,dumsumuc
quaotitaiemsurncientcmVJtriolipnrifieari,dimidiuinliniaitii;c(ciri,& omrjia raolita, c
& siccata inolla ad fomaccm rcucrbcrij collocant,&hancmatei iani intubram calcein lt
transinutataui, Crocummartis vocitant. OptimustamenMartis crocus a peritisPhar- ^
C macopseis absq; Chakantho consicitur.
FSVS 1N VARIIS.

CH A LC ANT HO, seu Vitriolo facticio,& tettixspecici, varij Artifices,iK
pePiciorcs, &Infcitorcs vtiiutur. Quinimo in Oificina infedtoria
habet vsum,du'.ui]Oiisoliimpanni hocdenigicnrur, icd etiam illi obscuran-
tiir,quiradiccRubia;fucru;it i!ii<\:;i, ejuoriiamillosdccoquunt inaqua,in'qua Vitrio-
lum prius liquefaiSum fuerit. Ca-tcriimnon modo paiinos,i'edcapillosquoqidenigrat:
Quocirca Vcgctius, acl i:oc pci.igcndumopus, recipit lepix-m lci-upulos Cliakanrhi;
quatuorsucciRhododaphnidis^&cumquaniitatcsufficicniiscbicapriiii linimentum
coinponit.Itcm,obnigrcdincm,quairtrebuscommuiiicaresolct,lt]dus,tc(teCardano, inwwwrai
aduersus conuiuas sicparatur:liiuea,& mappai puluerc Cliakanthi inficiuiitur,cjui;L-e adcsfilks.
Dluumcandoreshnon amittunt, deindemanuslota;horum contavtii nigra?cuadunt. Am
plius,ob insignemiiigrcdmcm,atrametum scriptoiiumabsq; Vitriolononpraparatur.
idolimexfuligi:i(.1:;;ii]!i!,i,-;j;ii]l.'uurino,&Chakanthocoiiiicicbatur. Hodiein-*
QOjJrisj^harmacopolijs diuci i.chabentiirliuiusdcscriptioncs; vnatamenS:yaldeco- "
munisest, qu*GaIIas,Vitrioluni,GuiiimiJ& Vinunirecipitiquoruniingredicntiuquan-
titatcmsequentes versiculi indicabuot.
SitChdcamhi'tjiiena, /imis t.-on-na-vueiaCiimm
Integrasu GalUfiipcntddas eth ¥akrm.
Vcriimmagna admirationc diguum cst,quomodo Chakanthumhaudquaquamni- Atramcmil
grumpossitalijsrebus,&pra;serti;ti;n;;;ii!CT;ro^
siccnim,quod noiihabet,c,rtcris inipertirividctur. CansaautcmnaturalisfiiiiusefFe- cx qni&us
■Suscst,qui;iii;cc:ii(Lt(ieiiius,&cKpartibusteiiuibus,&aduitisconstarjproptercain cenfttt.
humida solutus subltantia Iumcn prohibet, &nigiorcm producit.
Qujdamacifbrmaiidos chmcteres cito cuancscentes, Chalcantho in spititum reda-
loading ...