Aldrovandi, Ulisse ; Ambrosini, Bartolomeo [Hrsg.]
Vlyssis Aldrovandi Patricii Bononiensis Mvsaevm Metallicvm In Libros IIII Distribvtvm — Bologna, 1648

Seite: 355
Zitierlink: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aldrovandi1648/0361
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
Musaci Metallici Lib.IlI.
NATVRA, ET LOCVS
NATIVVM AtiripigmciitumcstsuccLisinterra-virccribusconcrercens,colorc,&
splendore.iiiiKsisitlusiimino ita auro :islimilatur,vtqueiiilibct,pra;ter peritum Ll^ dl
jnre metallic;;, fillcTtp.oifc, iiiiic Auj iu.Ia aliqnando so:piti;nicliquit, Auri- ,'c,mrj
pigmentuiiiaiiiilingiilaie iiidicntinelk. Snnjlitcr Caidnnuspro'didit Auripigmentum
csseAuriparticcps;Liim taincn inipcnla lucmm s.mcier. llx-.gcnc:atur i:: tcnis mcral- •£#. 5. <&
lorum.virtuteignis iubtcnanci, tsaL>oratuin:&ob c,\a.:uni,&persixh"! coctionem ssa- si<hil.
iiumcoiorcmI&aurovaldesimiiciiiacquirit.Minoreni,quamsuIphi)r,&bitijmcnJpin-
guedineinpossidetj&giiiUiaciiiiioiii.iniinsigiiancomnitiiiicat, Estcnim,adnietcm.Al-
beniMagnijnaturaliccrsuiphures^aduic-ii;, tiilidrulictiini, liliistamcneaiLf.icic, quam tik j. de
]j)iccet,c6icqucutcrqi|iutrefiLcir. Agricola Auiipigmentumiimileiapidispecularicon- mmer.cap,
fli[uir,&tanic[iIi:i>isiiit'Cii!:iiispiii;;;ii;liritcarcc:proptcrcaadditeiTcsuccuLiiconcre- j.
tuinvstuni,&pingucni.QuocircaThcoplirastus,inlibrodelapidibiLS,idi(iteril]afos-
siliarcponir,qua;ignempaiTa,&vcliitieon!biistasunt,cimiabc>;haiationcj1cca,tan-
tjuamapropriamineraprodcat.TadciJiAtiLJpignicntLiniadnaturamSandarachKenc
reducendum,cnmabilla,nonniiLiiiaif:rico:tione,distciitiat:quapropterassercndum
erit Iikc duomtcrscdifFerre,quiavnuLnalterointcrra'vicromagissitconcochim:li-
quidcm5andaracha,vlterioricoiicoclionc, riibedinciiiacqiiiijt. Q^iamobremDiosco-
rides,invno,&eodecapite,deAt:iipi-.neii:o,&.SaLlarachapertractauit,cumha:cduo
eiusdcmnatura',&qualitatiscirciudicaiiciit.FariterGalcniisidemde Auripigmento, £(^ je
&Sandarachaaffirmat,cumambo vrciitisfactiltatiseiTcpethibeantur. H.Ecautcmom- ffwp_„ieti,
niaMatthiolus in Commentarijs ad Dioscoiidcm confjrinauk. Zf'
Quoadlocum,EustacliiusRudiii\ monimentismandauitomnes Arscnicispccies ex
iCgionibusoricntaiibusvehi.OrteliusautemnominatDispontum regioncm circa Pon-
tunijvndc Auripigvnenrum arlcrtur. Itun c:;MyIii optiiTHuncrustosum, &aureo colo-
qk dcfertur. Propterea optimis rationibus Dioscortdcs, Vitruuius, & alij Authorcs
scributiiiPonto,in Myi1a,&in Cappadocianasci:quinimonddit AgricoJa in Carma- .,
niaquoqirepeiir:: vnticScraboduos Mcrncts in Caniianst c<j:isti;uir,quo:,:t:ii alterSa- ''


lcm,altervcrdArscnicumcontJnct. PliniusetiamrcfcrtAuripigmentum,quodapud ~-^
Piclorcsest in vsu,inSyriaefsodi.Dcmurn E'istachius Rudius aflcrri esnonnuliisGcr- '*
maniaTocis illud Arsenici gcnus scripik, quod Petraltum nominanr,& excitrino, &ru- '" **'
bromixtiscomponunt.
Sirespicjamus pcculiares fodiiias,notandum eritin ijsdemaiirarijs.&argeiitarijs
iiicciIli^itiHiliijinqiiibusctiamSaiidaraclianascitur.HancsentctiamilabiliuuTheo-
phrastuSjinlibrodc]apidibus,dumexaurarijsAuripigmentLim,Sandaracham,Chrj'-
locollam,Rubricam,Ochram,&Ca::rulcuineruitradidir.
VENENVM ARSENlCI,
D & medela.
IMP R 0 B/E Arscnici qualitatcs tanquam exitiosoi tumabedulijs , tuma medi
camcntissempersuntarccnds:nam,obvimcrodentcm,hiimidoradicaliosriciunr
calorem natiuum afficiunt, & omnes partes intcrnas humani corporis laberaclat,
Hoc autcmArscnicum,(iucsitnaturale,siucfaifticium,pra'rer vim crodentem.quKa
quartocaliditatis,&siccitatisgradudcpcnder,delctcria,&putrefacicntes'acnltate_a
eftiniignitum. Hincproptcrca venifica, & lethifeia proprictas, maiortaracn&esiica-
cior,quamabEuphorbiodimanat.H:ic tdt: elilimum vcncnuinDioscorides.Matthio-
lus, Agricola, & multi aiij Atuhorcs diuulgant: Quinimo Cardanus non solum homim'-
biiSjsedctiam brutis,phur!.s,& mctaliis vclicmcnterobeiTepronunciauitiquandoqui-
<iemures,]upi,vulpes,&alijhuiusgcncrisanimantes,n5roIuLn,'IiocdegustatO,pereur,
sedetiaminrabiemitafcruntur, vtsui generis animaliainuadant,& quccunique_,>
loading ...