Aldrovandi, Ulisse ; Ambrosini, Bartolomeo [Hrsg.]
Vlyssis Aldrovandi Patricii Bononiensis Mvsaevm Metallicvm In Libros IIII Distribvtvm — Bologna, 1648

Seite: 357
Zitierlink: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aldrovandi1648/0363
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
Musiei Metallici LibJlI. ^7
a^^gjIisdiciturjdumCTimjnibusrelussarimmim&poslitiverJirasi illifajtidumlibi-
djniJsu]phurcopHJcturjtuncJnstarA;rii'pigiiiini(r)ti'!ii-.i[ntiiti's:t!;iiiiamdissbl«it,delc-
^ationiiiuscrodit,conseusti,&opcratkniit)tisdi/Mpat;proptcreaiiulluminueniturme- "
t.iismn, ncrnpL-niilluslioiiiOj rjniaMiac, ]na'rct anrum ,scilicet prim-r virumsanclium,
.V j,;s!i%iionco!i!uinctur,&ci'odatur:liabcturenimin Apocalypsi. .Ziiiissw/irj/agiwe Cs-iJ.
,"I«/i^'V/,.:-I[i(iipni.xAtinpi!::iic!itoca!ci[ul'iiixtomedicamentuitipliIotlirumpai'atur,
ouo piliimbutiabsq;doiorecaikii!t.Anr;pigmc:iUiinorsd(;iioL,iiipote(r,cuiusiiiorsu
on!ncsapprel!endiiiitur,&deitruuntur,caJcc,intci!igciidacstchariras,qua'e,ileficJt,&
vitajii°ratia;parit. Quandoigiturhxc'duo,nernpediIc&loDei, & monumentum_j
mottisaquaptetatiscopulantur,proculdubio indc psilothrujnmoralc resultabitsquo
6innesdioiti»tumpi!iaQlc|;doIoreperibunt.
Kursns Aiiri;n":>,!iii.iiiu!V. hicii:;::;;: ::i ;■ i: Oi siid J, dissihiaidi, piiriiViind:, & Crodendi '
potitiirjQuocircaiidiiuiltajcorpsirisaKcotionesioiViidasfotitireradhibctur. Pamitc.
lia Ain'ipiiiiJK-"Ko;iin:iiil:;ripotcst,nija- I-,sccanrc^diltJ--'t,it!--!icdi/fcl(iitJconfc(noneu_^
B miriiicat.&corportiscalairiitatibuseroditrproptcrcaaddc-lcndosrnijltosanimsane-
ctiis, & vitiaadhibctur. Tandcinvchiti, vimitc Auriprynicmi, vngucs vitiosa-,&de-
i'ornicscadunt,noua'que, &meliorcstrcscunt: pariterardor pcenjtentiar vcterade-
s|tucnscrimina,ettincauiV,vtgratia', &virtutes anim* in dies magis atqitcmagis.
trcscant.
VSVS 1N MEDICINA.
DIOSCORIDES, &Ga]cnusvnanimcsaddcnudandaspiIispartes Auripig-
mentovtutur. HinccoliigirAgricoI:;aqi!:is:ii:c:;ioiicOcnipeorum,JnAcgj'-
pto,&inGad,iride,Auriprgmcnturn,veJsiinilea]iiidfoiTiIcparticipare:pro-
ptcreaqndd homines caluos rcddanf,& pccora illaspotantia,pilos, vngues,&cornua
amittam. Hod)e,iiiThcrmisJveiHypoca,usiis,Auiipigmcntuincitnotnm,dumibipii-
Clothrum vuJsarecomponnnt cx quatuor partibus viuc calcis,& iinguiarc Auripigmen-
t^oinniaqisimuldecoquuiitj&coftionistenmnnn] ciTcdicunt,quandopennagallina-
cciinilloiinmeisadcpluniiseuadat. Circahocpsilothrumdiriicultas oritur quando-
([uidemArislotelesinProblematibus scriptum rcliquit capillos Auripigmcnto rufos psilstbrum
reddKneqiobhuiusmincraliscoIorem.hocavciitiirL-rJiciiiiiiiclscvidctiiiircdquomo-T/s^e^
dohic efteCtusabillo prouenire potcrit;cum,illiuscomaclu, exDioscoridis,&Galcni qnak.
scntentia,pilicadant?Re^pondereoportctvt^[lmqjefsc^^mabAtlripigmcntodJ"uel■-
simodeadhibito dimauaie posse-namq; capilli hocinfccti,cutc intacra,rufescunt, sed,
cutelinita, pilicadunt.
Dcindc Agricolascriptismandauit Arsenicum csscquidcmnocentisiimu vcncnunt,
hoctamenSyndoneinuoItitum, &pcnci regionemcordisgestatumjtanquamaduer/us
pcstcmptophylaiaicumremcdium pr.rdieauitiicciii hic,;i:iii!Jcto, :imlts)-<;, vagantepe-
stiIentia,seruatosiiiisse,aliqmAuthorcs pcrhibc-t.HuiuJautcm cffeSus rationem mul-
tivoJunteste,quoniamc.or vcncnoscnsimassuehK-mn, miobs iiicilcabacrc venertato
DorTendatur.SedverisimiiiujciTccredimiu vcncnaessevenenorumantidotajcumScor-
piuspropriumvirussanc;,tYc,iro vipcriiia non (bluni proprio,scdctiam ca;teroriiiii-j
Serpcntum vencno occurrat. Item olcum cx lutco Arscnico paratum pulsibus illi-
tum.vt aiunt, sumptum venenum, pcr vomittim, per i'eccisum,& pcr sudorerrurf
citpellit.
Pr;ctereaextriiisecisetiammisceturmedicanientis,idcoq;in vJccribusadhibcndum Inlib.dc-i
esscprscepitHippoctates. Quamobrcm,inciiraiidis r7(tulis,emplastnimex Auripig- Vkct.
mcnto,sulphure,caice,&saponeparatur, cumha-comuii vehemcntemci;iiccandi,&
purificandivirtuteinpossideantiha-ceiiimjincuiationchiiiusvlceiis^reqiiirutiir.Scho-
JaigiturSalctnitana hucrcspiclcnscanithunc inmodum.
AHrifigmrMum.ftdphtirmisttremimtnto
Hisdtiti .a/i.-sui t.tkc-,/:, tSK-iaytsipmi,
JSjtaittQr Ixt :Ki/.'t, cqh:;/:i ::!:■: qitaitiorijiis,
FtSuUtnrt.itir, qit.tttr cx hisjiresleatm,
Alij
loading ...