Aldrovandi, Ulisse ; Ambrosini, Bartolomeo [Hrsg.]
Vlyssis Aldrovandi Patricii Bononiensis Mvsaevm Metallicvm In Libros IIII Distribvtvm — Bologna, 1648

Seite: 358
Zitierlink: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aldrovandi1648/0364
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
35# V\y&is Aldrpuahdi

LbdeCit ^'>)in ssmilicasuoIeuraArsenici farlicitcr adhibcndnmessc pracipiiint. Hocau-E
' j, ~ tcm, iuxta sententiam FalIoppij,taIirarione paratur.lt ecipituriibi.i Arstnici ctv:"jl,
tr.cnp. . jjn^&sa]jsnitri, renmtuij&roiscenturinbotia ( vtinquiunt ChymW) coutubo"
tiamjtimisdiligcntcrstipatisj&siipcrii^vashalicatiiisummitateparuumforamcrLj'
Ignilento randiii laborarur, donccomnishumoriit cs>rc/Tus;quod veluti inoIeoVi,
trioli ^supitHcicd.-.dij.cognoscitur; tuncapcrtis vasis sumatur-librailliusmixrunv
Salisammu:)iaticantiund<;m,&niixta,iiixr.i /i-sccptaartis, rotics suliiiuuinur, donec
infundovarissolumArsenicumtanquamokumsolidumrelinquatui', quodinvase^,
oknm Ar- vjDreo clausum, &]in loco humidiori collocatum, in oieum limpidissimuin transmu:
sixici. tabitur.
lampondcrandumestjVtnim Arsenicum mcdicawemis intetnis permlsccri posiit.
Quandoquidem Auiccnnas Auripigmcntum datum tossientibus,& saniemeKpDajti,
bus inouo sorbili multiim valcrcscripiit. Etcnim hic vir iniignis ill.im virtutem Auri-
pigmcn[oassignat,quatsulphuri, cx Dioscoridis,& alioruiuGiacoitmiriicnre, tribui-
turidumTuilicntibuSj&Ailbmaticisstilpliuriiioiiosumprummiraiidiiii'. iiimoduni_j F
prodcsse tradiderunr. Quinimo idcm Aviicci-Liiasalibi pioccilidiirc vulia. Ars ■<,':& tp.
Lib.A.Ca- vmns liiir.iii/is m o;>:,n!,iis , ////.,: fat /ic/,sf'.ri,i,k incrrnsiiCi., ,,:•rcsis::; ; /-,;,:: :■■;:■, ,;.,:'■ ,..-,,;,,_
■ir,ii.sir. 4. bicniiiiiiiiainii-iui, as;,i /" tmirsiiaiinit. Vciiim iu hanc icntcndam Dioscoridcs etiamj
iyaci.2..c._- gr.TCtisaiithor venit,diimSandaracham(i]iia: niialiii;! c!;. qr,:u;', Arluikiimvlceriori
coctione adultum) Empyematkis,&Suspiriosis cliiii lnclk, & iciui-i t-xhibct. Nosau-
temhuitismodigentismedicaineiiti prorsns viranduiiicsfc a.iikLi-.iis-.-quamuiscorre.
ssunijCccastigatuiniamodicaciuaiititatc^admciitemclarisliiriorumvirorumjpra-scri-
biposset.lmmdgrauiterpunicndume]Tecrrorcinillortimopin.imur,c|i:i, in.Athanaiia
magnaNicolaiMyrcpsici?prot^i./H lcgunt ttfvtmti, &proptcrcaAuripigmcntimua,
proHclcniopIanca.htiiccompositioni addunt :qtiospostcaArnoldus Villanouanijs,
insuoAntidotario,secutusest. Chymici tandem,ad vstm, mcdicum,cx Arscnico,con-
siciunt, calcem, olcum, siorem,& butyrum Arsenici, oinncs autcm ha: praparationes a-
. pudLibauiumrecitantur.
VSVS IN VARIIS.
PICTORES in ptimis, loco Ochrar, Auripigmen to ytuntur, & vicissim, cxThco.
plira{toinIibrodeiapidibus,IocoAurip!gmcnt:,Och:Di:iadiiibcntiCum,coli>rc,
nihilinterscdiscrcparevideantur- Nihilominui, i;mai-civeriiatcm,hiduoco-
loresab inuicem valdedilfcrmit iriamAiiripiciiieiitmnciaiiLJsluigct, & color Ochrs
obscuriorapparet.AIij;Auripigniento,Rnbinumemcntiriconantur,duiiiskntoignc,
Auripigmentumin vitionon cvicicobtiinramdiljncutei' cxcoqnmirinLimqiiefriiituIa
vitriiatetibusadha-rentia,icdadmodum sraii<>ji)i;iii,IUH-ini vkcssupplcnr.Amplius,ii
fabricandoauro,Auripigmeiitumanoniiii)iiiCIiy!iiicisadIiiln.t:jr;c^c[nploCPrinci-
piSjCuiushissioriaaC.PIiniosceundohisvcrbisrecitatu^
tio ex Auripigmcmotisncdi,!Xyrusdiiiii; 1'in:c»:lns ai/;,.;,>.; .Uciiir,r,.v:rt icktc, sccisr>ig<te->
lapiditmjpcttdartitm;/,t>/!t!. Iiiitii;:i::r.-..>,i_s:,ts C.Triiiii/n;;.- in,,'isii;;:;:»:/ii:ri;/!ii.<riisibri;ni«;-:!l "
c.\'(oqi:>i-i:r>[riit:>is,i-iiri:i.<< s!iiri/./«we;:;i>c~/>!.,;.rsi,,:<,ii,r:;i,:c.\:t!k;;>,/,':!' ,-t.isi.:r::Itmdctil,"'
/ktrtinia:;,.:; siiili,;-:: :!!::;.<'srsj:<er ;;;>.■: n:i,:ii;. c.vft rtrs t:/>,:.;:ni;i:.i,,: ./,/: r 1/>':/> „:,:;>H !i'l-r.i XllHss*-
quaroAuripi"gmentilibra;Xini.permutai'einur)nQnintelJ;gimus:&)ibcntci'audire- ,
musaiiquem hniusmodi vcrbaexplanantcm.
Denie];adenecandosmtires,Arsenicumaptidiioscst infrcqueiitissimovsusquoniani
idinteraliamuriumvcncnamultiAucliorescshcaciliiiiiiiiiidiiiiilgaiiriQuiiiiintJjadac.
cclctandam muribusnccem, vasaqua plenumapponi iubent: iiccnim viiuspcrvenas
citiiismeare,&'muresinssatosmoriperhibeiit. Hocantcmnobis minimc pctsnadcnti
quandoquidcmhuiusinodianimantes,poit deuoratumveiiciunn, copiaaqushausta,
JiberaricrcdImus:namaquavisvencnirctunditur,&r"aciiiiiici:Mi.itm-..iii;cc:isciiaiu-J
Chama;Jeonishciba', additaaqiiaj&oleojmurcsnecarepcrhibcturjnisiproiiniiiJ.aa-
thore Plinio, aquam biberint. Itemnoster Crcsccnticnsis muresoccidi icripsit Rosal-
loading ...