Aldrovandi, Ulisse ; Ambrosini, Bartolomeo [Hrsg.]
Vlyssis Aldrovandi Patricii Bononiensis Mvsaevm Metallicvm In Libros IIII Distribvtvm — Bologna, 1648

Seite: 360
Zitierlink: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aldrovandi1648/0366
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
$60 VlyssisAldroi

■uandi
isAuripigmciituinpreucmr. DioscoriJij&alijsAudioiJbusgiKisdi
ekurSanSetpaji-, fortastisnWiMEniicVa »;}«?•, niuiirumabhabendotiL-I s
&forjitancopiosiorcs,{]uamhobcat Arrciiicumretcniinvaldt-squamosaj&crusios,!
obseruatur.Hinc postca PliniusSadarachatum appeJtauir,quod admixtam habct Saii*
Sani&t- daracham,&SandarachinurDdidtur>quod colorem flammeum refert, qualisinSan"
ihaiiqsid. daracha conspicj solet. Germani Jingua vcrmcula, hoc foiTilisgcnus, Mausgift,njmL
rum Myophonon,scu muricidamcogiioiiiiiiariiut: nam, qtiamiiis, in uapitc anteccden-
tijCxpiicatiun ftici-it Aiii-ipismtiitoir.iii^soiyiiiJvitEic-ciii-ijnjhiJoiniiiuJjSandarwshain
perimendishuiusmodianiinanribus.multolethaliorestcperhibetur.
NATVRA, £T PROPRIETATES.
EXPONITVR Sandaracha, sccundiini Agricolam, succus concretus, <,ual!
vsttis , colorerubro, vcl ssammco refertus,rcdolens virus sulphuria,& genera,
tur,dum vicalorissubterranei Auripigmcntumruboreinacq.utrit, vcltJtidturu,
OchraexustainRubricamconuertitur. Qt^oeircaThcophrastus, inlibro delapidibtis r
Sandarachaminter illafoslilia reponit,qua?ignempaiTasunt,: idco4;miuorcinAuii!
pigiiKtopiiiguediiiemparticipatjCuinportioneiiiilliusvkerioricossioneamittat.Aiii-
pliusnauitalitcrpotirurijsdcmviNbi.is,quas Arscnicum postidet.DioscoridesenitnJic
inquitat-Wamh'\K:ni .i«Mi;«^,/:i(.niocircanonsectisacArsenicuinlcthak^
veiicnum.&prajseitimbrutorumanimantitinigciuit-l-ctiiditur^quodetiarnAtisto.
Lib.%.m$ relesin historia Animalium cnarauit. Vnde postca Rhasis,in Contiticnte/criptumrdi.
quit:AiTenicorubro(ficcniinillc',&c,«cri ArabesSandarachamappeliaOpectiliarein
hanc proprietatem inesse , vtinaquadilTolutum,quainequipotarcsolent,eos illicd
necarepossit.
Insnper Natura concreto huic succo colorcm quednm.veltiti rubicundum ingennit: S
. nihilominushicsuccus tritus,inaqua dissolutus,& ad opus pictur.Taccommodatusco-
lorcmluteumintensum,nonautcmrubicunduiiircfert. Hinc manifeste cognoscinius
lik -j.Ar- Sandarachamad naturam Anripigmcnti proximeaccedcrc: Vitruuius igitur Sandata-
(hitct. e*p,cnam facTiciam natiua meiioremessc iudicat,ciun fosiili,&natiuamultoiitrub:ciidior.(j
jj. Ptobaturtamcnrufa saturatior,friabilis,pura,coIore,acccdensad Cinnabarim,&
odore,su!phurreferens. Hodie rardsola rcperitur,scdp!crmnq; mixtacuniauripig-
raento sciuamoso, qualc fuit tcrtiumgcnus a Plinto memoratuin.
DIFFERENTIjE, ET LOCVS.
HIC succusconcrctus pinguisabAuthoribus in Sandaracham foJJlIem, & na-
tiuam,nccnoninartiScialem,&fac"ticiamdistribuitur.In primo gcnereali-
quaobseruaturdisfcretia,rationccolor!s,&figura;:naniq;,veladlatictatem
rufacst, & Cinnabariscolorem imitatur,autminuscstrufa,& parrimsublutea. Dein-
dediscrcpat, propterfiguramtsiqtiidemaliaeslnatnraliterglebosajqua-vtplurimutn
esti(Ia,qua;pluribus]ocis nascitur,sed optiuia,pra:scrtim in Ponto, tcsie Vitrnuio,
prouenh. Aliiest instar pulueris, vtTheophrastus,& Vitruuiusanimaducrtunt,qua- H
lis exloco <juodamiiitcrMagnel:ar,& Ephcsi fineseruitur. Hanc speciem ncc mo- ■
kre,nectercrcoportet,estetiimitasubtilii,qnemadmoduinsimai:ibuscontritafuis- .
set,Artificialis,seufacticiacxAuripigniertto^liacrationeparatur:mediocresparticula:
Auripigmenti inoI!a,orisicio obturato,spatio quinq; horarum,ita injfomacc coqutin-
tur,vt colorem Sandarachai contrahant. Georgius Agricola Auripigiiicnttim in vast-J
vitrcato, ignesupposito,liqucfacit;nam fcrcinstarsulphurisacccnditur:dcindecom-
bustum,&rcftigeratuinSandarachainttansmutattimobsctuat.|AliterctiamSandara-
cha facTicia prsparatur. Auripigmetum puriisimum candcnti serro impositum,ad itiltar
sulphuris,Iiquefit:lIqiicfa^obacillusiinmittit(ir,&moxlilum obJongunitemie,adu-
militudinem capillorum, cxtrahitur coloris aurei rutiJantis , & postquam, sublatO
igne,induruitjcoloremSandarach*subrufum adipiscititr, Exhacmatcriatritacolo-
loading ...