Aldrovandi, Ulisse ; Ambrosini, Bartolomeo [Hrsg.]
Vlyssis Aldrovandi Patricii Bononiensis Mvsaevm Metallicvm In Libros IIII Distribvtvm — Bologna, 1648

Seite: 362
Zitierlink: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aldrovandi1648/0368
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile3(52 V-lyssis Aldrouandi
D E S V L P H V R E.
Cap. XIII.
JEQVWOCh, SYNONlMA, ETYMVM.
MMENSO verborum agmini cedentcs,breiiibusa-qiiiuot:ationem
&SynonimiamSulphuriscompra;hei]dcmus. QuandoquidcmChimi'
sta-jadmcntemTheopbrastiParaccliijVOcabuIoSuIphiu-i^iiiicl^vc.
omne pingue in corporibus ,& qtiod facile inflammatur. DeimJe
haceadcm vocevsi,oronearidum,&iiccumin mctallis existens deli-
gnarunt,quemadmodum ,nomincargenti viui ,omnemhumidum,& j
viscosum humorcm dcnotarunr.
Quoadnomcn,IsidorusscripsitSulphurvocari,quasiSo!umvrens,quonia3Spapud
Lit,i6.0- Gr,ircosigniseyponitur:mu!tumenimignear,&arca;natiir^participa(..OniiiesL3tini
T'S: AuthorcsindiscriminatiinSuIphur,&Sulfurscribunt.Legimus ctiaminvctustissiitio
marmOreStilpur,&fortasiis quasi ssiratp, nimirum cum ignc:sa-pc enim u a Latinis in u.
S" vcrtitur,&u verso in L.fa&um cst vocabulum SuIpur.Hodic,P.in F. transmutato,SiU_
'7'. er' fur consHtuitur.Goropiusprodidit,qu6dSulphutinIinguaCiinbricadicitiir Solscr,
" qua: vox nilaliud.nisicouscruationem ignissignisicat.Nobisautemstmpcr arriiit Go-
Lib t dc^, stsij0Pini°= 1ui scriptismandauitSulfurnuncupari, quasi Salisfurfuricumigneassa.
gjs ' lisvirespossideat,&virtuteignis,cxmatciiasalsa rcsultct:siquidem cxsalsiscxhalatio.
nibuspcrpetudgeneratui;licct salsumsaporcm deposucrit. Hoc autcmeiTc verumn<n
bislocamaritimainsiiiuant,qua;perpctuisconnagrantiaincendijS:msigni Sulphutis
, copiarediindanr. Itaqinaturaoperante,nnicconficitiirSulphur,quandosaIsnnO,
' & oleosum maris alimentum igni occurrit,& vna cumbituminc tcrra;permiscctnr: ikG
Snlis/itr- enimbumorignis absumiiur,&tuncSulfurtajic]uarnaliquis ardor velnti iursur.seu
sur. quoddam ignitum Salis, & biruminis recrcmentiim scccrnitur.Ided r.erndius,ad mcn-
temeorum,quinaturasmetanorumperscrutanrur,SuIphtjroIeumtejra-appclIari rc-
Lib.tr?hy- citatiit.ApulciusSulphurappcllauitmerallum viuaxjSulphtirramenapyronDioscori-.
JltUap.^. ,iiSjg;pliniiintelkxit:ComarisetiamScythica,eKscntenriaHermo]ail!arbari,cogno-
OleZterrt. minatur,for[asIis quoniam inScythiaSuJphurcopiosumproucniac.Abaliquibusvo-
, , catur Androdamas fprtassis,quia 1110 fetorc hominum impctusdomct,adinstargeimnF
" '" . eiuIdcmnoi«inis,quamdcknpsit Pljnius. Abalijsdicirurlapisphilosophicus;imrao
" in artecbymica, non solum,nominc Parentis mcialloJum,sedetiam Virri,qu3ndoquc
intclligitur: etenimrcferuntHalchcmi.-eProfeiTores, quod sicuti vitrtimomnescolores
recipkj paritcr,in piTcparationc Sulphutis,varij colorcs apparcnt,quipoitcaoculis At-
giin Pauonis caudam conucrsisdcsignantur.
Grasci 9s«», & ss'"'", nccuon ssmot Poetice, & loniccSulphur appcllarunt. Hcsychius
-Likn. ' 0sa?i<)»,&so«}o»vocauit.Glossbgraphiisvetus,& Eusiatliiusin OdysIea*<iS>oV intcr- H
pretantur. Fuitautcmhisdonatum nominihus,nuia fcciingra-csslitrerisdiuiiitjni si-
Snlphurfe- ghificaticumSulphurodorein Julguris,&fuln-Jnissimiiemsparg3t,qua;diuinitusiiiill*
mntqmd. esievidentur. HacdccausaPcrsiusfulmen Susphursacmmiiidigitauit hisvcisibus.
IgitoHiJJhpitlits, ijiiU cnm tonal ,ccyits Iicx
StOpr.2, .^'/.■//.•■rt t-:i/'.ii.'.';i!i- /'■■{/«.
Nisivclimusasseuerare SulpmirvocariapikiGra'Cosdiuimim,&sacrum ,quoniam
AneiquiiasilIud,insacrifjcijs,&IullratJonibusadhibcrct.AI]teraGra.-ciscognoniiii3-
tumiuit tieavun wiV,quasisuIminaIis ignis.Quinimo dict.um etiamfuitip«<*&& HaN
paftion ab esitctu, quiafacillimeignemrapiat. Hebrais vocatur Oplicrit, vcl Gophe-
rit,qua:vox;annotanteGoropio,promptitudinemadinccndiumsignJlic,it. Arawbus
Cbibur, vel Albusach,GallisSoulse, ItalisSolfo , HispanisPiedra Cairc, Gcrmanis
Schuuefel, Lusitanis Enxutrc.
loading ...