Aldrovandi, Ulisse ; Ambrosini, Bartolomeo [Hrsg.]
Vlyssis Aldrovandi Patricii Bononiensis Mvsaevm Metallicvm In Libros IIII Distribvtvm — Bologna, 1648

Seite: 363
Zitierlink: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aldrovandi1648/0369
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
Musii Metallici Lib. III. 355
NATVRA, ET AFFECTIONES.
SI meditemurnaturalem Sulphuris substamiam, Dioscorides pronunciauit cssc zM,s.as.
medjca!iicimimfossitiiiumcxs|i!.id,uiipin{.'uitci-;,rii!,iK-iiii pi-ognatuuv.Nc-quc g,.'
hoctiverjtateajienum essc vidctur,cum revera Susphur sit pinguitudoterra,
quam violenria ignistxprc/sit.Itkino J.iidv.ntinsi 'iiiiiiUiLism.nisinciationc obserua-
uitSulphurcircaJocaiiagrandapotimniumdiiriiu-tCj&proptcrcailliidspumamterra;
bullicntisconstituit. EtcnimSuIphur,quciriadniodiim,&bit!imciiplurimumacris, 3c Ss/tmttr-
.;gniscontinet:qu3proptcrfacileacccnditur,&,obliocinccndiiim,cunibit!imincma- r&Mliea-
ximanihabctamnitatem.rmm6,pTOptct(.ani(!ciiicauuuii, ALi!i}-iy!ncnto,&Sandara- '"■
chsmaxiniccstainkumiCumh:i;cdHoexpingi]ij&suIphii:-coIiitcorcsLiItcii:.-hiiJusin-
dfciumestiIIorumiiicendit]m,quwduiii tsjiuburLiiiti.ir,pi!igLivdinti;iiujp!ii!icaini-cdo- ■
lent Quipluradcsubstantia^nlpilurisseiredesiderat, petat Albmum Magnum,qui .., .
onincscoiiditioncssubllaniiissLili.luiicrdiiigcntcic^iminauit. "4- '"
B Quoadprimashuiusconcrctiiiicciqu.iiitiitc ,notandiimcst,SiiIpburesseintcnseca- ""'•'"s1-*-
Jjdum,quoniamabcNhalMtrorit:s(;lit;iiis.'s;:s'roi:cniat, &earationc-crescat,quafuJigo
sumiincaminisaugttur.Gaicnusi.rhid:,i:i;.;icIi(;i-,ti,t',&tL'iiiperatura!caIida;constituit, Z[/^ de
&aIibiidemGaIeiiiisscripsirSiiIpluirtant,icaliditate essc refcmmi,vt diutius,sicuti Amp ^j
adha:rcat;exurendci,vlcus aperiat. Quinimdciimignetantambabetcognationem_j, s„c.cj/>.tit
vtprunis inspersum iJJicd acecndatur, licqnc vnquam cxiinpuaiiit, donecpinguis, yBLs
&olcosaeiussubstantiaprorsusconsumptafue!itihucrcspiciensOuidiusquandoque LK, j^J
ytfenlcxtin?ttmttincrmsijulphttmtmgas ' per»m
yiitit,&exm;»ttt6m':<mk<i<>wscrit. .
HincmultiSulphur inquartograducalidunjconstirueiiint.Brasauolustamcnin-i
Examinesimpliciuin,hiiicopinionirciragatHr;qitandoquidemcaIjdainqHartoexces-
suvenenaesscpronunciauit;cunitamcnSu]plitirinoi]osorbiIipra-scribaturaDiosco-
ride in tanta quantitatc,qua: hominem prociildubio interimcrct: quocirca Sulphurca-
G liditatctantbmtertijordinis potiritradfr. NTeqiossicitquodcombiirat,qHoniam npn-
nullain tertiogradu etiamcalida idcm pra?stare posfunt.
Quoad ca-tcras Sulphuris qualitat.es, matcria Sulphuris tetrum, & ingratumspargit
odorem:namejimineta Sulpburea &torem Allij in mortario contusi rcfert. Quocirca
talisodorindiciumvcnarsulpInire.TMctallarjjspia:stareso]ct.Pra;terca,quandovritur
iniiicundiimpariterfunditodorcni:imm6vaporchoc, &fumofa'tidoaniabilisabau-
ro siauitiesdetrahitur ,&splcndor illicongenitusaufcrtur.Insuper saporiscst subpin-
guis, & ingrati, & qtid puriiis cst, ed magis fumiim cartiiJciim cmittit: vnde Ouidius f'r.
cecinit. shiirts.
.-----■ "••.....suro deSulshtirssitmi
Patiter Ciaudianuseadem ratioiiemotus Sulphurca-ruleum indigitauit: siquidem Liki.
inceRsumhuiusmodicolorisfumumfunditiquadercPoetacccinithuncin modum.
-----— ■■■ •-----& lumcnodirum
D Sulshureistuko.iiigr^iUtttmtnisumiit.
Aliqucmaquis candoremSulphur impettiri sokt,vt admonuit Agricola,in Tra-
ctatu eorum,qua>efriuunt c terra: hinc Virgiltus htiius mcii!init,qtiando canens,aquam
sulphuream Naris ssuuij albam esseprodidit. ,
SttlshiiniNtrMitss^m. IM.t.Ae-
Quoadsiguram^aduertenduiiiestjSulphurfomlcnonadmoduminsiguravariare^j, """•
eumplcrumqiilliusglebKcrii.iiiLui, &iar.i stirl.T dcspchiiicis,vclcuniculispcndentes . „ ,
decutiantur. At saclicium quandoque habetitgutam tcretis, baculi,interdumsigu- ',""ra , .
rani crusta: ,& aliquando figuram rotundam acquirit, dum per foraminaollatumde- K'"r" •"*"
DeniqiNatuia,inprocrcanelohocMinera]isgencre,suitadmodumIiberalis,cum
loading ...