Aldrovandi, Ulisse ; Ambrosini, Bartolomeo [Hrsg.]
Vlyssis Aldrovandi Patricii Bononiensis Mvsaevm Metallicvm In Libros IIII Distribvtvm — Bologna, 1648

Seite: 364
Zitierlink: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aldrovandi1648/0370
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
354 Vh/ssisAldrouandi.

■D\

..„u...in folsilium aliqiiKtantummodo vcn.i: i;i saciir.is exrciisi- i.blursicntiir, scd U
phiirisiiitcyrosiiioiitt.s piudu.vir, quemadiiiodum in InsuIiSiEoJijipencsSfcilism,*
in jEtlinaiiiomt.&aliis Jocisliijnis <;c:icris manifcstumcst ,dc quibussuo loco vc/
ba fivnc.
Posti-emo Cbymist*; icfcrtint Naturam materj*Sulphurea: nonnihi! argenti viiii
p£miiscHiire\QuaproptertuinaliquLi.sin,SLi;ph;i.-cp,Liiesim.inicasobseruai:criiit i|.
]udniateriaiHjpi'iiicipium,&pai'cmc:ni:ie;.-iiio;!iinjnJigitarunt.!
DIFFERENTIiE.
is gcncraconstituere posiVimus.nempe nariuum.&fa,
aDioscoridisscciabimur,quiprimumvocatSiilp|Hir
lon cxpertuin,ctim apudGra-cosa^i.s^igncninonex.
pertus,exponarur. Altcnimnu[icupaturPcpyi'omcnon;!i:iin tjY runis,^ ■5>s»7«,«)qtn)1
exprimituriqiiandoquidemSuIphii;-f.i';itiutn ignc pcilfcittir.I)cindcnariui,seusolE.. p
lis,nimiruni Apyri multa^djsJci-tntii-.-iisiJntLjLrur. PHi:;um ;.-tiii:.s iii :ur:Limg;ebosam,&
soiid3mconcrcscit,&hoc,quiapellucidunicst,&purum,inediciadhibcreloIerit.Sc.
cunduniomiiindesttenue.Ttniiiijiciii.Tliirit.iiCpeiitiir. I':ii.'"!i(.ij.SiilpiiLi!-i.sP]iniiisva.
msrecensuit species,ncmpcgIcbam,SniphurfamiIiarc FtiIlonibus,deinde Egulam,
cuinsvsiiin:iisii^'icndisiani.spr.dicat,&n!iuci adeiiychn'.icouimcndat,non quia el-
lychnia luccrnanuii c\ llb ficrcnt.lcd t-|iril: .S■ jjj-!i;l;-;l;.l ;ul iiittnias iiiccndciidasexillo
pararentur: quamobrcmnoiinulJihoc vocant Cauton, vtnorat HcmiolausBaibarus,
t h quiaGra-cisiaiToi.&zaKVoivlhiSjVelvstiiisdicitur.HodiejapudnnSjduofactitiiSul-
-an"o>L> phurisgciKranionstranturiiisigur.i^&.coIorediscrc-pautiainamqialkidcstpaiiidiim,
■j &congcIatumsigurapanis, hocq; virgineum nunctipant, vclquiapuriusiit, vcJquiail.
" , io Virginescapillosrufent. Aiiudmagisvircr ,&figurael( tcrctis,qnialiqu^rnm,&
transfustim infiltulasarundineas,ralem figuramadipiscitur; lioc Vulsrus noilnrstaui
,j>^B/*i-j»ortVOcitat.Ratioiieco!(jiii,SLiip!:ui .i SLilp!'.nrcciiki'L iulc sjic.^nauialrudest
luttum, aliudviride,a!iud cinereum,aliudruftim ,&aliucialtciitiseoloris,quaidis!'&. G
vnlphnris wnttenonsoiumnatiUo,scdetiamfaaicioSulphuriconipeterepossunt.
-,kns. Halchemia* Profcsibres duplcxSuiphur conitituunt, aitcrum intense calidum,&
Jiccum,quodMartcmvocanr;altcrum iion Ir.i crL:!i;':;Lii, Licoi iic^t:;.-:, :''cci iubtilc, SiSoli
inrrinsctum,quod Vcntirctn inincupa[:t,c'iinijci(in:ii-q;c>: hJt, & SliIphtiicpradicanr.
Sulphurautcm inaigcnto vitio abdituiii:!!iiti cllc aiicLJt:;:'.nt,quod for:ii;tin Solis,&tin-
iiurain cclorisntiri ntttti■■::!:> t-xhibcr. .SiilphurciiioLi.mct.LiiLCiun j.iiyi:iicumnoniInari
Laroneni scriplit JSi-actkluiSjinlibtcjdc I-iyno vit.c; vbi cini h.tc .'■■.!oricni verbaj.
•iubbnrmt lg»<s>& 'Izolljittft Argexiimvittini! ,i,>;!<t:rfi<»< iuSeion U.m;;<i>i t,i:t.-i>,t,idtsiSnishitrBsiirm
■■dikiim, meldhcum. At Garlandus notat Stiiphur viuum,Sulphnr dccoctum,&S'tiIphurclaiiclla-
tum, aptid Chymiitas, vnuni, & idein eiTc. Item Sulphur Naturtc, & Sulphur Arris,iii
cadcm CiivmiihrLint ,Stht:,',c, pc:;'pinruui metallorimi sublimatum ,& concretum in
terramsoiiat.un, ck-iiynstur. IXnii!; Cliyinici.Vulj-ii; ruiii, velru-
brumnicmoraiit,quodingcnerarioncauri,\ci argenti 1 'tc;; 1 irui;c]uandoqtiideiiiSuI-
phurcombustibileoniiiiadeiiigr;it,& in i;'::!t tor.lumitur. HocautcmgenusSuIpliuris, H
cumhactcmisnon inuencrint, ipsissolis notum,& inrer eorum arcana rcpoiirumesse_j
pcrhibcnt. lamnobisinnorait,qii6dip(ivarijsopcrationibnsSuIphur,idiiaturainin-
combustibilemrcdueerc intassumconatiiunt.Quaiidoquidcmpiiiguitudoillaconilju-
stibilis,aut noncst ablata,aut,illaablata,genusquoddam aluminis, vel Chaicanthi
resultauit.
Rcliqiium est , vr reccnseamus illas Sulphuris diiicrentias , quas , longo tcm-
poris tiaclu,ad nostras manus pcruenerunt. PrimumfuitSulphnr viaum colotOJ I
ssauo refcrtum , & succini wranlum, quod apud Cestnates csiosium iuit. Uenu» j
quoque prarstautisiimuin cx Quito Prouincia Peruana habctur . Fuit ciiam no- ^
bis communicatum Sulphur Apyion cx Melo inlula , pellucidurn quidcm--* i
loading ...