Aldrovandi, Ulisse ; Ambrosini, Bartolomeo [Hrsg.]
Vlyssis Aldrovandi Patricii Bononiensis Mvsaevm Metallicvm In Libros IIII Distribvtvm — Bologna, 1648

Seite: 366
Zitierlink: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aldrovandi1648/0372
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
$65 VlyJiisAidrouandi
Lib.±. Inhisig«ury&pr^frtiminLipara,tcfiibusDioscoridCj&PIiiiio,«piimw5SiiI|ii,u:
gencratur. HQtSilioItaiicononfuitignotum, quiacecinithuncininoduni. ■
Ji^r.m Lipnrs n; '.:://>.< {i:tlt r e,/■{;.! r:.r»:>.-i<.
Snlphitrcni»vor»ticyr.rji, d,-.crtiicfiimui».
Leandcr etjap, in sua Histoii.i, scribit, ad mentem Pliuij. copiamSulphumex nuinj
natiilniuli.it^trnhi. Veniro, i:oflrisKiiij:s)rib«s,usiati,;L'.SulptniHsdcsieiLiai, :'<::- :'q"
(jUiainiHisiiiceinti.-LUcsslirLuititondii^tiitsjrti.iTKittiia.Stilpliiiris lonics.&.i!;,,^,;^
ignis,DOnampIiusgenetatur. jEthnamonsnoaurnisadmirandusincendijSjobcopia
. , Sulphuris,cstcckbratus:iiamcoiistarhuncniontemabcaparrc,quaEtirus,&Afikijs
"■"" flant,speluncashabcreplenasSulphui is vsq, ad mare deducUs., ha-caucina;iccipicn-
m'm* (esin se matinos ssuClus ventumcrcat,qui agitatus igncm cx Siilphurcacccndit: vnde
ssamma-postca, &fumi vsq;in Siciliamferuntur. Quaproptcr hocinloco Ci;».^^.^
IouefulmiiiibusfuiiTepcremptosPoctajfabuIantur.vtVirgiljiisesttcSiftcatusrOulioi;
montc,&eiusconditionibuslocutuscstOuidius liuncinmoduin.
Heeqitx inlphtircis ardctstrr/Mttbits AelhrtJ,
lgm*tiviptrerit,!,etiie>iims.i,:;p;caj<»lcr.
Perpetuusenimhumor,quiinIii5 generaturcauernis, pcrpetuum incend.js somitem, p
suppcdkat: vndc ad tein aliquando Virgilius cccinit ioquens de ssamma ActiW
montis sic.
J,jb, j. Atq\ h.tt ips; i<»;t» inr» ijnt.i.-Jr,»: ?y;;/;tL-.f;ii8ct,
Aeseid. Niftrlim etteddt secrelis cdttdtts hnmer.
Ampliutaiiurrabhocniontcsc,Lti!Lic!!icsi:ii!<ii-icm SuIphur!sj>iiroivnispargnm,<jia-
rum Ouirfius in Metamorphosi ircuiinit. Idco non cst missiiduni, s> Poi/trc huiulmodi
tiki. inontemSulphureumcognominauerint. Claudianusskcanitdc /Ethna.
Cstcrttm non modo iil yp.thna, sed in mtiltis quoq* ./Ethiopia: montibus copia Sulpbu.
tis producitur. Amsancium Jocus estapud Hirpinos.qui Vulgo hodiedicitur i-.ukJt
/js(o/^&aCosmographisVmbilicusIialiiirdclcribiiiii:hoctnlocoianuamscdiuni_j
' infernarum eisc fabulantnr, proptcr mortifcras Sulpliuris cxhaJationcSjqua; illinc
egrediuntur,dehoclocolocntusestCiccrohucinmodu..%;<y//wss,rw/(^«jjf;/»/w«
Lib. i. de mraBm ,/eaera> cxtjttibits.&morffra l/i,:.-rt.ir» vr.n,Ji, vt rj- Ar»s>,il, i» Hirp<ms,&wAs,<jr-
Dtutx. piatouJA? Talislocus,iu.itamcntcinPartaiijinCJaudianum,3bIncoIisproptcririri.
gnemputoicm.Mephitisappellatur.InAncoiiitanoAgroadmontcinaqiiaSulphntca
obseruatur. Asia circa siumcn Ocln uni, authot e Strabone, terram Sulphurcam produ-
**>>*• cit. Penes AfcuIanaraciuitatcm,aqua?SuIphurea;,abodore,/apore, & colorc cogno-
scuntur. Auernus cfl laai.s in Campania apud Baias,&Putcolos,quiob iiiiTgnumSni-
phurisfaitorcm^PIutonidicatusciltspcrliibctur.Gra-ciscogiiouiiuatur Aorniis,qstiiUi-
peruolantesaucsla-tlialiexhalattouc perempia: decidant. Huc Virgilius respexitca-i
ncnshunciiimodum.
Lik 6. *%*fm s''Psf hwd<BlUpttr<mt imftmc voU/itcs
Armeid. Tcndereiter pennit &c.
yndelocit,» (•>-;:: r'>:;;>■;:»• >;:,;-.;:r>e Jtiernttm.
Hacdccausaniultiscdesinfernas,hocinioco;eiTcexistim:muit.Dcmumin Austtia
acjuar Badenscs mincramhabc-nt Sulphuris, immoiionniliil Alumims, &Salisparti-
cipant. BaianuslacuscopiaSuIphurisaNaturaprobe fuicditjrsis,qucm.idiiiodu;ii_*H
Ouidiuslibroprimode Arcefuir tcstifieatus. In Bclitmi.it si^snijiijsfodiriisji']'^
portioSulphurisinucnituriquamobiem in iltactiainregioncaliquatThcrma-sulphu-
rca; inueniuntur. Apud Bostecnm tnincra sulphcrea; materia; diucs constituitur, qua
Andrea Baccio tcstc, insigni pinguitudineest refcrta. ■
£/».4, de Calabria opes Sulphuris habet luculcntas, quia oon solum in Tcrritorio Tcrrat
Tkr. Rcgina:nuncupata;repcriturniateriasu!phuica,scderiampciKsciuitatemCosentii',
quamnonnulli ad Apiutiospertincre sciitjimt i Lcandertamenillain in Calabriacol-
Jocar. CcscnipmontssopiliiisanijiNniitiisSniplisirisMn^isuiit. lu Ciiicia liutiiusqui-
dstmCilixcogootninatussapitSuJphur.InCinensiregionemincrasesseSuishur.isiion
Pan.i.rel. estdubitandum,quoniamnariat Aluaruslesuita ,ad vsusdomcstkosCiiwnsiunijfii'-
Cin c s ' teosesserefertos igne, quemadmodumnostiiin Europaaquarcdundaut,habcrcqiic
angu-
loading ...