Aldrovandi, Ulisse ; Ambrosini, Bartolomeo [Hrsg.]
Vlyssis Aldrovandi Patricii Bononiensis Mvsaevm Metallicvm In Libros IIII Distribvtvm — Bologna, 1648

Seite: 372
Zitierlink: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aldrovandi1648/0378
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
37^ ■VlyssisAldrouandi
DciliqueaStatioSuIphurgrcgalCjiiiiiijriimconiiiiunej&vikfiiitdi^iin]. ^.j. I
cossMyw.
Z&.3.1- «xot, nimirum medicina, scu rcmcdiuui maloium. Alioqtiin,apud eosdem Gr*"*" I
appellatur eciam »«J»p«V, quasiotpurgans > vcl quia in muJris morbis adhiberecur"^ s
signiiicauicHomeruSjVciquoniamAndquitaSjincNiHiryaiuiisJoQiih^-Jnovi!',1;'^
HincforceLaci[iiSulphurdiuiniimiridi^ii;Lyiint^!:tpodii\,qi!iaoIi:iii[1{Ja!]1,^|'^;.'''1''
taliummencibus,fulguri,&fulmininest.ioquiddiuit] 1 ti \
odoremfulminalemspargcreobscrtia(7c;ric;quapropterhocepitl!L:oiii!;: -;'■.■■'•;,' *
Bttlactfd- AucquoniamSulphurmulcarumrcrum,&pulcherrimarumsicoiigo:quamobrcmo!^'
pburen di- roiste illud, Patrcm, & Originem mctallorum nominarunt.' Qiiinimo Prjsci Stiln/*
ttinttdiciit. nonsolumdiuinum,sed etiam balrea sulphurea rcputarunt diuinavelnci oracnja11'
cmibusAuguriasumebanr. IdpriestiticTiberiusCiesar^usinillisfibifa;licicaiemest
augtiracnsjVcSneconiusnionimencis mandauit. Pariccr Lucanus memjnit Coinel
VarrSjquiinbalneisAponensibus diem stragis Phaiiahca: pridagiuit: cecinii ; '
Lucanus hunc in modum. ir
£igmeo({hfr-\pdc>m:iaw.wiibBi)mgiar
Cotkfedcas ^dpmtts lerris, ■uhisitmisir cxit,
AiqmJt/itciionidilpi-rijinrvud.i Tmimi. . . .
' Veaitsmamadics, gcrtmr res mtxitai, dtxit
impii cminrritnt Tompci, & Cxfiris «rmtt.

MYSTICA, ET MGRALIA,
. \ M Emoratur insacrisBiblijsSulp]nir,& pnesertim iri Apocalypsiapudloannem
IVB quodabotccquorMmcgred«bamrXaiiremsautcminsylu'aAJJegoriaruip,
c - i- ▼ -& liocSiiIpliurcsacriJegasHetcticorumobtreciacioncsdelignacquibiisEccle.
1 **. ', siatdJgnitacilderogare nituntur. Quandoaiitcnialibiiiiimirumapud loblcgkur. h '
habitacuJoiniquiSuIphuraspergissignificatiajtorem libidinis acccndi. Dcmum.Sul-G
phur,quodsuprainfamesciuitatcspluisreinGenesidicitur,denotathoccrjmiiicjrre-
titosnon minutulam labeculam, scd maximam,& nefariam labeni contraxisse p.-wiis in-
fernarumsediumdignam.cmarummateriaSuphureiTetiaditur. Qiiapropter, cum hjw
materiainlacuGomorrheorum maximeaugeatur,nonulIivianiadinfcrnasscdesten-
dentemabhoclacuoiigmcmdticereconieiaarunr.
PrKCereanacuraStilphurisiimltanobissuppcdicatdocumcnta,qua;adintegros,&
incotaminatosmoresspcctarcpoiTimt. EtenimSuJphur propriumfiptorcmaquisetiam
frigidissecusniineramlabcntibuscoimnunicac. Ide6asiimiJaturhornins,irica-nossj
EickJitiS. iibidinis latrina versanti, rmi aquam cciam frigidam ,nempe hominem castum aliqua
tos.ii' consuetudine sibimct coniuncinm prauo cxempjo csicridir,nccnon odoreni optirnie
samar in stftoicm vituperationisconucrtit:nam, vt habctur in sacro codicc^irttigt.
ritpicem,intjttwaBititr ibc^, Itcm;SuJphuraccensum emumterrmiiodorcm,&t.ikrnspar-
gitfumtuii,quifaciem decolorarcperhibctur. QuareSiiJphurvitimn Ij\-noci-iranu:i
«prarfentarepoteric^cruorumsaciesIimulacioncpaJIescitiidedqueadrcm kgitnr inH
c , sacris Paginis apud Mattheum:-'^-Ws? r,in,,,r,t fi:i'/<:sfess ^^t.yf.ntr.rit ,W,ii/t,:!>:i.< tcitwatttes. I
"'' ' Deinde ob grauem Sulpliuris odoremircuocandnmcst in mentem nioruimxti::-i uioit^,
necnonfartoris, qucincarohmn,A,n:i, postintcritumJncurrit.Itaqjmemoria morcis in-
star Sulpburis, babebit vim actrahendi ad bonuin, dissolucndi cor pcr contritioncin, &
absumendicriniina.Amplitis,nomineSu]phuris,quodpiiL<;K";'i):',]-ait,LVs^ciIcaccei!(Ii-
iur,indoflrinamora]i;i,re ):-.;;■ ^idorinl^tiij-kiiisiiitclligciidusest, qui ncq> extinguij
iitdpocd, neqisuperaripotest:c|uandeqtiidc,iuxtasacraspaginas,ilagnriignis,&Siilphurisinla-
c«f.ig. cisinfcrniseslc perhibctur. Dcnvumaqttajper venam Sulpliurcam labentcs ,Iattorem,
calorem,saporcm,&eistcaciamSulphuriscontrahiint:iiisaquis,homincsinJusuinsoIu-
tireprajsenrantunqtiicalorciucogitationisjsaporemdelcftationiSj&efScaciamopcta-
tionis sibi comparant,& tandem fgtorem infamjar nanciscuntur. De hisapud Isaiam k-
M*' Zty Qtut. Dc ltid«:'<.riin:s ctrnin r-si.t:ridilsiit<>r.
InsuperSulpIiur^cum^sitigneainaturKj&facilessarnmainconcipiatjpoteritliuniana;
loading ...