Aldrovandi, Ulisse ; Ambrosini, Bartolomeo [Hrsg.]
Vlyssis Aldrovandi Patricii Bononiensis Mvsaevm Metallicvm In Libros IIII Distribvtvm — Bologna, 1648

Seite: 375
Zitierlink: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aldrovandi1648/0381
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
Musxi Metallici Lib.IJl. 375
^IniijioapBdlsamnijPopuIohcbrakominitabamrhisverbis. T.iconnertenturterrentesinCas,^,
pietsn.&httmtatitisinSiilpbir, Insuperapu<iEzechieIemIegiMir,<)uodinpcenajnIceIer(iC^3S.
coir,misiorum,Su[phur,&ignemp^uciiupraexercitumHcbra:oriim. t^nem,&Suipbnr
pluMisitpereum, &fi,per exercitnm eius, & siiper vcpidos multos, ttmfnnt t«m eo, & magmsica-
i,^.&s-nfl!fic.4t,',&i:M:''croi>iocHh!rnLdiar:migatii:,r,, ^osuciti.rp^aegaTtsiHirttts. Am-
pHusDiuusIoannes mApocalypsiLnemoratquatuorerruorumcapita,qujignem,fu.
mum,& Sulphur spargebant; quibus tertia hominum pars fuit interempta. Vndc eolli-
gjmus, quod mundiRcctor,in puniendo,asupplicijsSulphurisnon se continuit.Quin-
jmo in eadem Apocarypsirtagnum ignis, & Sulphuris tanquam insigne su plicium suit Cap
■ Diabolo assignatum. E: desiendittgm i Dco c/e c.do, &deuertatit ees, & Didttlus, tjuisedticc- r' '
kant,niijs«'scjti>ii!.i«i!nr,ii«„ii, c~ Si,h,i,nr,s,-vbiBstia,&Vseudeprophets critciabunturdie,
acnofttinsieuhsecnlorim. Tandcm apud Diuum Ioanncm insubscqucnti-caprtc, in In-C^, 31.
credulos, Homicidas, Foniicatores, Vencficos, IdoIatras.&Mendaces, stagnum igne,
& Suiphure plenum tanquam supplicium constituit.
VSVS 1N SACRiS ETHNICORVM.
CVNCTJS manirestarium essccupimuslustrationes^&sacrificia Ethnicorum
fediSuIphuris odorccssedccoranc!a,quoniarneorumDij djgnisunt,quibus
perpctuihonoressimiiiodorc tctrodccernantur,naSu)phurisfetore,&fIam-
mainscdibus infernis cruciantur. Habemusenim apud Psaimographum ha-c vcrba. Pfasnt.sj.
ggjfcum emntps n,j gentitm Dttmtmi*, Domtnitsantemcslossttit, Agricola scriptum reli-
qiiitGra-cos, nccnon Romanosvereres,cumanili nimiriim superstitionelenerentur,
credidisse se Sulphurereligionem edium expiarcpossc. Quocirca Vlysfesapud Home-
rum,igne, & Sulphuredomu,& aulamadolcuiise perhibctur. Etenim(imili odoregra-
uij&tettoSuIphurisPhantaimatapelhsuntopinatLTibuilusadremsiccecinit. .■-, .j
Uletg* . ert ™-™U&
C Tedicorvotiseripuiffemeis. - ■ J*
Jpsiujiler circum tuHratitStdsburepure,
Carmi/ic chi/i m >■;'" ryr.n:/;ni(set Anus.
Neq;hocaratione3lienumessevi(ietur;quandoquidemDa!monesimbutihocsurfi- .
tuSulphureo,&recordaticruciamentorumSuIphUrisinferna;sedis, indeaufugereve-
lisimilecst. Piiniusquoq;Sulphur,in Atitiquorum reiigionibus,ad cxpiandas summe- ^-3S-«.
todomoSjlocumhabuiiteprodidit.Ouidiusetiamhuiusconsuctudinisrccordatusinli. IS>
bris de Artc exarauit ha;c carmina.
El •vtnit, iju/t iuslret anus, leUumij; letumq;
Prastrat, & tremida Sidpbnr, & ouamanti.
Immonon soluma-des Sulphurelustrabantur, sed& jpiihomines.sialiquopoiluti
eriminefuisientrnanimanccaputSuIphureaqua,&igncpurgabatur. Ouidius id expli-
cauit hoc vcrsu.
Ttrtji/eneni ssnnma, ler aqtta,ter Sutpbure tu/lritt.
DRectiusidemcxpreilitPropertiuscanens.
Imperal & ter.ts tierttm i/itt: r»c iacirnits, tih. 4,
Tcrq;mi!-tn tttigil S::is,::r/:. iss:c c.ipnt, Eleg-9-
Proc!usetiamPlato[iicus,inlibrodesacrificijs,narratolimsacerdotes,inpurifica- .: I
tionibus, & lustrationibus, Susphure ,& bituminc vsos fuisse, quoniam illud cum aqua
marina pcrmixtuinb inaxima cum reuercntia spargebant. Id posiumusconfirmarc tcsti-
monioApulci;c;uiscriptismandautt,anteDcorumsimulacra nauem pisturis cxorna-
tamab Antiquitatecollocari solere, vbi sacerdos.faccacccnsa, ouo,& Sulphure,mul-
Ssprccibusrusis.lustrabat. Tandcminsupplicationibus,qiiasVulgusprocefiLonesap-
pellat, ob variam causam inst itutas, Prisci surfumigio Sulphuteo vtebantur. Nam tem-
porcmcssis, pra-ccdentevitula,&agnacoroLiata,CstiisAgricolarum,a:Pastorumarua
circumdans, clangorc tub;e ,& cantu, sua falsa Numinamulcerecrcdebat. Ncque ob
aliamtationem, ncq;inaliosensuSulphurapudGr«cos 0««, nempesacrutti,veldiui.
numnuncupaturasuiikexistimamus. ■ . ■ >
ii * vsvs
loading ...