Aldrovandi, Ulisse ; Ambrosini, Bartolomeo [Hrsg.]
Vlyssis Aldrovandi Patricii Bononiensis Mvsaevm Metallicvm In Libros IIII Distribvtvm — Bologna, 1648

Seite: 377
Zitierlink: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aldrovandi1648/0383
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
Mu£ei Mctallici Lib. Ul. y?j
t, [jypoctita:iioiiiiioddfumii!!iSuJpluiri;,vei'i|[ll<luoq:pslea;coiobu(lcadhibent,vt val- Sitlpm
" tum inacJJcnt'Ji»in«iantnr.VndcaJiqiii,adJudiera, Sulphuriiivareatj/ininriiincdio ^':soUrit
uuiJtorumcircuinstantistcolJocantjVtcoisrlacics i:ii:g:i; pallorc pcrsuic clic vidcantur.A"(m- '
ritsupermiiltalnseitorumgenciisuniiiioicre:! Siilphure abhonent. Primumpului-
scuIo5uIphiiiis,&origanic:uiCTnis fomiicaruiti inipciio , statinitmLveLiasiedesrelin-
quunt, &ali6dcmigraiit.Auicennas1lumoSulphuris,cumbdclio1(ryracc,3;a)rafa;ti-
(i;;, ciiliccs, & cniiiccspcrisC :>;o:::ii:c:aiiir. Quamuis alij, ad incetiiciccnla liuiusmodi
sose(5ra,sufsuniigium rbllorumHiyithi cuni5iiI|:liu:;:,'\'bi:iio vinipaticrint. Nonnulli, .
euinoIcoantiqiio.Sulphurviuum.&tritiiinsoluunc&lcctosdiligentcrillinunt^vtci-
niiccs pereant. Liect in Morauia, hcrba Holithaidcmpr.xstarcdicatur. - Holith-u
Sulpsiur quiiniadhibctLU', quando mtttacira Incrit vinum,nam opcillius,necnon herl/a.
caJcis,&aIutnitiisfacticium j&pra-itanscuadit ,scd neexharuin rcrumniistura.sto-
inachus aliquid deriiineiirisciitiat.iti.vtamcntcniLcuiniLeinnijradixIreos illiaddi-
tut. Hodie quando elegans vmicoiariiinigrummuratur,soloSuIphurisfLitiioitainfi-
jj citutjticimportertimproprtuincolorcnamittat. itcinsigiIIuraLii5tiuntur,dumliqucfa-
doSulphuri Cerulsam inpuluerem redacMpermisccnt.Hanc misturam supra sigillumj
circuminuniro papytocera,vclcreta,coinprimunt,nani nmcria frigefa&a typu sigilli
leprtesetabir.Tandcm, ex lutilcotu reiaiioi5C,Sulphur apyron in lotio mttris,vcl fatmlna;
inersuin^siindeprodeantvermcSjfactiiidiiatciiilcniinis^iinseciisiteriljtatcmostciidcc.
D£ B I T V M l N E.
Cap. XIV.

M Q

V 1 V O C A.


tfty VM Bi tumen intcr succos admodum pingucs ab Autlioribus rcponatur,
9 scicndum est.bocpcculiariquadainafsmltate nonsolum Sulphurico-
' itum, sed etiam ignialcndoclse aptisimium. Quaproptcrpostca-
put de Sulphure, nccciTarid dcBituminc agendumerat, cuiusnomcn%
[iiainbiguutnciTcvideatutjOperffipictiLinicKcitiilic^uimuSjnonnulla , - A
iusdeipsiussignificationcprcdibarc, ncnoLiiiiisa-quiLiocatioaJiqua
Jegentibusdubitationempariat.Itaqjnotandumcst, voccBitiimInisingciierC,omncm .
ii;:.nincafiBituininum congeritin tum ex Mari,tum cx Fluuijs,tutnex Lacnbus, Lapidi- lil!""""!'
bus,inontibus,aute>;tettaspontecmananicm;!lcce3iiioiii^ lit,siue liquida, (iuedura, vtruus.
aut solida ;itavt,obhanc causatn,miranduuinoiin"t ,11 vati.c iiiiuniisiislpeciesvarjjs
ctiam nominibusdonatsfucrinr, prQpterdiscr*panresqualitates,& varictareminillis
iliitinctamj&obmaioriSjVeitninorissoliditatis.autcoiiipositionisrationcm. Quan- .-
doquide-m, inter ha-c gcncra Bituminum,qua:dam suntfo(Tt!ia,dunicx teiri" vilceribus
cruutitur,&qua;daininstarcarbonuin,&picisradi.tiiL, aiia inuka intcr «eirsinas aPIi-
>niorecensentur. Quocirca non ciiradmirarioiicdignuiiviuaiv.io ab aliqniiiis Autho-
ribusAsphalti, idcstBituminisnomine, Bitumen, Naphtha, Camphora, Maltha.Pisj
iainli;!!rhui!i, r,;ig;ircs,Samothraciagemma,Thraciiislapis,itcmObsidianus,Carbc!
fo(silis,Tcrra Ampeiitis,5'jccinum, iAnibia inr.dligainiu-. Tot ctiiiii vocabulis.indj,
caturhicpjnguissiiccus;propcci-varictatemqualitatum,qutL>usdistingLiitiir,&pro-
ptci-icfiiKincnigeiitiunijin qnariim regione naiehiir. ii-.inJctiSjqLia liic iuccttspinguis
citiaxislhiit vocaruv Pctroicj; iiic;;i iieeiisiiigerliquidiis proptcislmilitudinecoloris, petroUum
&sub(hntia:Picis,qtiibiisdam Pi.v,B.ibyloiiijs Maphtha.Sa-msathsis Maltha, Mauris gxi£
vtcntibusvocaIiuloindicoCaiiiplioranominatur.Scriptoresreiruttica?animaductten-
teshuncsuceii tc:r,r permixiti, ter: : Ai:tpeli:ini nuncitparunt,Thcophrastus obseruans
litinc succii dcnl;!;:i; icuenvx in colurc ea:i;o:;i haiieni.Ca: h:>nciu /osilxi;: cognonliua-
uit. Quando autem Bitumeneuadit ita durutn, vt torno poliri possltjtuncvocarurGa-
c,-.!Csiiiiiii;sLio:ii;natgemmaSamothracia,qtiiaininsulaSamotliracenascidiceretur.
Nieander vocat Thracium Japidem, quoniam pastcres in Thracio siumineinuenerint.
■' Ii 3 Itera
loading ...