Aldrovandi, Ulisse ; Ambrosini, Bartolomeo [Hrsg.]
Vlyssis Aldrovandi Patricii Bononiensis Mvsaevm Metallicvm In Libros IIII Distribvtvm — Bologna, 1648

Seite: 378
Zitierlink: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aldrovandi1648/0384
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
378 -Vlysih ftJdrouandi
Tcem dicitur lapisObsidianus, cumab Obsidioin Aethiopia inuentussucrit. Tandcm
quando Picis, & Asphalti substantiam, vel colorcm rcscrat, Gr*cis Pissospbalthum '
3Hum" MaurisMwniaappellatur. Itocautemomnia,licetgcneraIiquadamraEione,Bitumi'
3*™« nisnon)ine,dcsjgncntur:nostamcninprKscntia,hisonimissis,pri]numdcBituiniiicpro^
priej& vniuoce accepto verba hcieinus, praruijs Synonimorum aliqua serie, & Etymo"

H:

SYNONIMA, ET ET-YMVM,
T IC succuspinguisaquibusdam Latinis vocatur Pixaquatilis,propter lacum
' monalcitur,&obsimilitudincm,quamPicisresert.Passuntamcnrere ab
nibus appellacurBitumen,sortassisquasi Vitumcn,avitando|propterin.
gratutn,quemspirat,odorem:cumLatiniB. inV. &vicissimhasduas iitteras verterc
solcant. Ca-tetiim satius crit, si dicamus Vituincn ,quasi Vin&umen, & hanc nossram
scntenriamGlossa grajca stabilire potest ,qua: VitumcnproBitumine lcgit,&hocvo-,
cabulum a verbo Viere fortedcduCtum exist imamus, cadcm sorsan orjgine, quam Vi-s
yiiumtn men,Vircx, & Vitiie potitur: siquidem Vierein obliqunm flesscre, & ligate signisicat.
qmd. Bitumen autcm gluten est tenacissimum, quo iigna semel', & simul illita nulJa pollmo-
duin violcntiadissbJuipossunt; Qiiinimocalcisjoco, saxa ,& lateresinparieribus,fir.
millimacompagine,calcat,atcj, nectft. Aliquando ctiam Latinis,nomincaGra-cisdc-
torro,Bitumcnvocatur Asphaltunnquaptopter Falloppius carpit qucmdain mcdi-
eumPatauinum,quiBitumcnabAsphaltodistmguebat. IcemCardanusanimaduet.
tit, ne pro Asphalto lcgamus Aspalathum,cum ,hac vocc, arbor odoratasignilicetiir.
_.., Apud Dioscoridcm vocaturaaj)«XTic,S;apud AlcxandrumAplirodiseumo'iffaXr«,
■1,rV- Dictumautemvolunt *<zp* »1» ssSa'A^wssai,quoniamincoIlciftioncsupplantetur,&e)r-
, ,°' cidatur.Nisinominatum vcliuiusa*#a AA*>osfendo $ cum suoodotetettonaresmirum
1 .3- td- jnmoijulllferjar-AIi;cognominatumvoIunt AsphaltumabAspbaltitckcuIudca:,qui
hodiemortuummareappellatur,cuinillolaeucopiaBituminisgeneretHr.Nosauteni
totumoppositumcireopinamur,nimirum,obAsphalticopiam,locum, vellacumilliim „
Asphaltitem nuncupatum suisfe.
ApudHebra-os,vtnonnuIIicruditivirireserunt,BitumennominanirHemar. Qu3.
piopterRabiDauidKimbiscripsit Hemaresscspeciem Picis,Gra;cis Asphaltumdiaa,
Cextf.tap. cjuajVtlegiturjnsacroCodice,silijAdamvlisuntiocoMa!thas, infabricandaturriBa-
II. byJonia;.Verumsatiuserit,vtcumalijsDoiaisdicamus,BitumenHcbreisappelIariCo-
phar,&Hafralicudi,siueCheser Aliheud. ArabeSjiuxtamcnteniRhasisj&Auiceniiis,
Cafto vocanr.AIij vcrd Arabes Casaron Hod ie Turcs Conftantinopoiirani Cusircin.
digitant. Idcircd,abhac voce hebraica(CasforJ Grarci recentioresnomen Campliorf,
- vel Caphura; pro quadam specie Bituminis vsurparunt, de qua paulo inserius agcmus.
,emj.ctf. Eademvoce(CaphorJMosesjnsacrisPaginisvsuscst,vbiscribitarcamNoeintus,&
ejitra Bitumine illitam suisse. At vbi arca exlignis leuigatis sacienda pra?cipitur,^quida
leguntbituminatis,vtrescrcEugubinus. AucnEsdraexponirlignumAbietis. Chal-
daica versio kgit Cadros.qua? vox Ccdrum significar,quammulti Abietis speciem csfc
Cedrtlate ilatnunt.Etalij,admentcinPlinij,CcdreIateinterpretantur. Maniseftumigiturelt „
VlinS. nomen Bituminis,&huiusligni abinuicemdiscreparei cum Bitnmen voce Cophar,&
lignumhocvocabuloClopherdcsignetur:quocircacxvocumsimilitudine huncetro-
remdimanassecredimus- Pmerquamqu6dobseruarunttamresinaCedri,ncmpeCe-
driam,quamBitumen, inarcendaputredinc,acadaueribuj,eadcmsacultatepolleit:
cum Aegyptij quahdoq* Cedria, &quandoq; Bicuminecodituramdesunctorumpra:-
paratent. VndequidamCedriam,&Bitumenmortuorum vitamcognQminabant.S3n-
cta Pagninus eamdem vocein exponens, pcrperam aromatis specicm esse conftttuit.
Italis dicitur Bitume, & AspaJto .Gallis Limon glucux, & Tcrre Limoneuie, Hispanis
eJ Bccum.Germanis, & potissimum Brabantis IodenIym,& Iudenleim.

~?iWM&?S&
loading ...