Aldrovandi, Ulisse ; Ambrosini, Bartolomeo [Hrsg.]
Vlyssis Aldrovandi Patricii Bononiensis Mvsaevm Metallicvm In Libros IIII Distribvtvm — Bologna, 1648

Seite: 383
Zitierlink: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aldrovandi1648/0389
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
MusiiMetaHici Lib. III. 383
A Qjiim mglJiu,& desius obstruatur. Itcraillud,quod in sitertssi&giijissis-jiajle quadam, r ^
jaiiquamexputeisBituminelcatentibuSjliaiiiiin^qualcS illnd qiiud 1'octa Virgiiius, '"
jii moritc Acthna cbullirc tcstatur his verois. *+ ■'
Item illud, quod, tcstc Phrlostraro.Erythreoruni rcgio producir,quod nonsolumcst
incausa,vtplanta?millislocisraibcoaltkc;cp':lunt,scdetiamvt hominum vitabre-
uiorrcddatur. Hisaddcrelibct, quod PosujJoniiismsmoi i.cprodidit.tcste Strabone, Lib.-j,
nimirumincH.-lc.ici.i Picria tcrrair. vinctiscoiisiram Jiititmiiic lcittcrc, tjuocl vincispe-
dieulosisrcmedio eiTe traditur,ditm Indigcna-hoccumoleo dilToluto vitcs inunxerint:
haccnimrationenccantbe(tiolas,aiitcquatn,-i radiccad gcrmina virium ascendant.
Aclianus quoc]iin varia historia circa Apollonirarum vrbcm EpidaurO finiiimani,ho-
dic Dyrhachium nunciiparitm , ?■ i:i si'vi Ionico (i;jm , Bitiimiim fodinam cssenarrat,-
qu^velutialia-iciitii:!!', sc:itsbi;i-iiquasiundunt, JSitumciiemirtit. Non pvoculabhac
kico,autlioteeodemreicicinc,collisquidaninonadmodummagnusSuIphur, &BitU-
B nienolet.vbiigiiispcrpetuusalitiir.VndccolligcndumeltibimultasBituminiscrteve"-
i;as,qiiitcoiitiiiuimifomitcmss^mm'issuppcditaiit,qiia'niilliscxtingnunturvcntis,& •
imbnbusmagis, arqsniagisardent. Hancautcm jiiopiictatcui Bittinnui inciic na rura- Ritu.itinis
i6msupcriiis:njiiitV'l.iiiiim]=. Diotlorti.vcti.nii .Sicu'u^, iniibrisdc-iibit^ iu ]3;.byloiiia. /■ispnn.n.
admiraudis, ibicopian: B:tuminis:i icitj prs.ncnirc,& tjnquam in fonrcquodamebul-
lirereccriscniliiticniqihiarnn: clk u:;-:l]it,iji:i(>di>ra.ii quand.tii gMiitiii, 3: Sulphureu
vibrat.quo animalia transcuiiti.i,anhc]itu jnterdusn.concidunt, Stnecantur. In Her.
munduris.tjuoshodic MisenOS vccain,mousquidam est ardcns Catbomun nuncupa-
.rus,rcfertustcrrenobituniinoso;ciiiiistcrra;gkbailhcoij:cait)onesappclla;it,cumhis
fabriicrraiijjococaibonum, vtancur.-
Pratcr commcmorata Bituuiinunigcnera, adhuc aliaobfauauimus, velutiillud fos-
sile,instarlapidis,cumssuorcalbr>aniicxoinf)tliiiis SalinarnmCracouiairepcrtunLj»,
Itemaliudab AuthoinlMi,;:i:>ii tlsicriptuni , qu:>d (uni Cuabc cratcomuiicrmn: vndc
CarabeinBiti.-miiiisspccianclTccoIliginr.is.Itcm vj(IinHis,quodtlam ^..'iiiuumdusum
CcxRit[crbussia,i]nm6i'ossilcBitiinicnIndum,nccnonnigruiiiquoddam,S:iiquidumei{
Arabiadcscrtaallatum,quodeuaporatioiicmiiiuitur,&atto!lit vcsicasjAtabibusHai-
neIchirdicitur.AIJasquoq;multasBitimiiiiisdifl^rciuias,nro?;rci: j tciiipiiris^conspi-
catisumusj(]iiis,cuinvci\i,-[pccics JJitU]iiiiiisnoiisiiit,cii]ii:ii:ooiiiittimus:CLiindege- . ■
nuino,&propriedic1oBitumiuc itihoccapiteagcre dccreucrimus
PR^PARANDJ, ET COLLIGENDI
ratitx
EO penctrauit humani acies ingenij,vt,quando aliquid natiuum liabcriuon possit,
tacticium,& artificialeprKparerur.Quaproptcr,ti,rt..-iciirc- natiuo Bitumiiie.so-
IcntinGctmani.L l;itui:ieiiliquidumeoqucrc-,donccdoiscrui\&lpissipmctudat,
DqiiopoltmodumviccBirimiinislud.iici, vtunrur. Poreli ctiam Bitumcn.o; (ententiiLj ub.11.dt
Agricolm^nonsblumcxBitumineliquidodeniaroJcdcriamcxaquiSj&alijsmixtisbi- ,(. ;„,,..,//
tuniinbsispi^parari.Pia-tcrci crcscunt plures plaiira- Bitumenrcdolcntcs.&praiseitirri
Betulaaibor, exqua, PJiniorcfereiite, GalliBitummexprhnant.
CircaBitiiminiscollcctioncm ,Pii:iius, dc liquido vciba ricicns,paniciilisarundi- Li.j-j.cxp.
nuiiioptime,&cit6colligipoiTcasscucrauit,quoiiiam;llisfacisc adh.ttescat. Addit ij.
quinetiamAgricolaliocopusperagipolscalis A[ilciiiiii,(iui>ticlci:iiiq;t>be\iguam_j
quantitatem, vaiishauririneqiicat. Hocposteain vasisdiu tiiisscriutii.il denlariiblet.
Alioquhiin Cacabis.tncis, &f'crreii fcrucR.it, donecinsblidum Biiuincnconcrescac:
iicenimGeimaiii liabiraiiccsDaciaiiij&SaKoiiesnpcriintur. DtirumautcmBitumcn,-
quodinAspli.i]iiic-laciiIii(ica-i'.ciicratur,iionitafdcilc colligitunquandoquidem est
itatenax, vt, appra-hensaiJliusporrione.viiinciiicKicoiiiiiiir.Q.ianiobrtiiTiiulti Au-.
thoresrefcrunt partcshuiusBiiuminisasuototo ,nonnisifi]o fatminarumlabcimbuto
scpataripoire:namcbquaindamlympathiatn,autpotiusantipathiam,tacfunisangui-
loading ...