Aldrovandi, Ulisse ; Ambrosini, Bartolomeo [Hrsg.]
Vlyssis Aldrovandi Patricii Bononiensis Mvsaevm Metallicvm In Libros IIII Distribvtvm — Bologna, 1648

Seite: 387
Zitierlink: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aldrovandi1648/0393
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
MufeiMetallici Lib.III. 387
AiuwailIius"menKiTisn6nso!umcf&iau?Sulp[]uri!:producit,lcd criamad a-gritudines
ctulorum.,& albugines valet, ncenon dolor ibus dentiuro vna duui Nirfd roedetur. Tus-
limastti<juanisS;i];hclitnsdi;VLCiiltattr.ici!i:i vJii;i liausiiuv.cLiitdat.Dj-suircrieisopitu-
jatur.&mulicbrespurgationcsproHocat. Hisaddit Actitis.qu-d Bicumcn magnitudi- In cdp jc
licnucispontic.-L.' cu viao lim-.puim prodcstCardiacis,scd porilsiiitii nuilitribus.pucris, Fc
&hominibuscsFeminatis, quadoanimolinquuntur. Itcdemorsisacancrabidoauxilia-
iur^uonianiprohibet.ncHydrophobiaincurraiir.IodociusautcmjinEnchiridioSim-^^sso.
plicium.affcssionesillascnumerareconatur^ciuibiisBitumcnoccurrit^hochexastico. bhiiuomo-
MoHitir,i.'.ir::ii,:il\j.o:Usida:.irccitdtmem, , trcetr
Etctim<--stt)'(i>nie>ii}riiitt<irdatrMt.
Solattiuihil-ijh ,/«!«;, 1'.:~~;,itreirttortm,
EtcennulsiittsfcUitier. ixdedo/or.
Sicqiieir,r.odcf;i>i:[ii< :■;;: ci,r,ir<fod.'gr<tm,
lUme^jktJkMiUeMir*!**.
» - Ad finem aqua-bituminosa' inrcrnisquibusdam morbis conucniunr, & pro balneis
adhibjrar, aliquo tcroporis tractu, ucruos emoiiiunt, & excalfaciunt: nihilominus caput
teplent,&omncss;msits,sedprfsertimoculoshebetant.
V S V "S IN VARIIS.
NO N ad venustandas, vel picturandas naues, Prisci Bitutninc vtcbantur,sed ad
illas picandas, tcste Strabonc, vt constiparcmur, & ingieisuc aqua- prohibere-
tur. Sic Noc inGeresifecisse traditur,qui partes intcrnas,& cxternas Arc*li- ., , ,
niuitBitnminc, vtillam,aduersusq:iemcumq;vciitoi'um,&aquarumimpctum,tiitioreni J ' , e
rcdderet.Q(iamuisFierius,S(CoriieliusaL3pidescripserint,idctiam,adarcend'jm-''"(
fetorema fimo rot animalium in arca stabulantium prodeuntem, peracttim fuiise. His
ssddamus.quodhacbituminationc^asTeics&ligiiaabcstiisXylopbagisoptimedefcn-
C duntur. Eadem quoqiratione fiscellam, seu nauiculam, in qua Moyses vndisfuk ex-
positus,pice,&bitumineillitamfuisTcsacrarlirtera'testastrur. Hicautcmpicandi,vel Exod.eas.
bituminandimodusadnostrum vsqi.TUum penetrauit,cuminRcgionibuscopi3Bitu- a.
minisabundantibuscbseiuetur. HuigsfidemfacitGalparBalbusinujoItiiicrarioIn- .•
dia;OricntaIis,vbimemmitcuiusdaml; cusprodjctn:iiBitumen(hocpiccmperperam
vocaOquoir.digencnonsoIuniinadificijsconstrucndis .sed etiamin nauibus pican«
disvruntur.InCubactiamIniula;Hispaninaucssu:.shocviiguiiieiiniuiit.sebuinadini- Bttume»
scentes,vtmeIiusinducipolIit. NicolansMcnardcshtc in Ipcoputatid,quodHispa- el"* sim
niadhibent,noncsscveiiim Bitumen Iudaicum,sedpotiusNaphrham. Verumhacin Bl'xlam-
renon poisumusnisiabiilodisientire.cum vium hunc probati AutborcsNaphtharnun-.
quama/signauerint,stdtantiiiiiBi!iiir.ii:i.oucd,p:o|iti.: eiassi:itm,&tciiaciratemhuic
operiaccoinmodjtiilimHmcsTcvidctur. Naphthaautem tanquamsuccusliquidusrc-
pr>.batur. ItemStiabonatratquibusdam inlocis varia contexi ckarundinibus vas»,
quorum qua- liquidacapercdcbcnt, Bituminc illiniuntur. Hodieapudnosnonnulkj
DvasacenophoraexliscissalicibustexunturjdeindepattesvasisinteriiarjiocoBituminis,
cera lutealiqucfactaimbuumur.
Bitumen ctiam in (trtiitura xdificiorum valcre perhibetur: namq;in Sacro Codice
ardificaturiturrim Babel larcrcs prosasis,&Bitumciiprocalcchabuisscrcruntur,id- Waestcas.
eiic6LiranusinGcnt(im,&StriboBirumegcnus ccmenti tbrtisiimielTecvistimarunt. 10*
l&,;i:tu:i n-iLtitisaliis i.i l"cis viscmcj!cisjbpple(ii!ie,varr]s;ur.horiimteItiraonijs,com-
probarifacilcpotest. Authoi enim foUilium de Bituminevcrbafaciens,diuulgat non
proculafoiitecuiusdjmscattiriginis,qua:inAruenioi'umKcgioneobseruatur,saceI-
lum adhuccxrare vitustissimuiTi, euiusparietese* maceriabituminosataui firmiterco-
ha>rent,vt nulb camientO: vel arenato, vcl intrite cedant. Item Quintus Curtiits, dcBa-
'oylonescribeus,,rctulithuius ampIisiimatVibis Murostoro tcirarumOrbc celeberri-
inusex lateribus,& Bitumine.iussuScmiramidis, inexpugnabiles redditos fuisse_j:
ctcnimiustta Memnium qiuitatem caucrnaerat tam vasta Bitumcn fundens, vthuic
operi extrucndo mfficietemmateriam suppeditauerit,cui Herodotus assentitur,quam.
Kk * uis
loading ...