Aldrovandi, Ulisse ; Ambrosini, Bartolomeo [Hrsg.]
Vlyssis Aldrovandi Patricii Bononiensis Mvsaevm Metallicvm In Libros IIII Distribvtvm — Bologna, 1648

Seite: 388
Zitierlink: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aldrovandi1648/0394
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile


388 - Vljssis Aldrouandi
uisdeloco eumQuinto Curliononconueniat. BeroaldusquoqjPocta huius mcir.h"
canenshune inmodum. ' ' E
/llufemiraa. i(if:(.r:c.;l<! BilHHiiiieijliQsdam
M.1tiitt,fHbuerfaiamI,&l,yhijc,IAcc»1. ,
ParitcrStrabonia:niaSiir^JciL](qi[cmpiaex)ap]de teltaceo^&BitumincinliarB,
byIonior.um,cre(.'t;iiuiJi'(-*jirtiimiiti;n.Ortc-Jius,tntcrriuperos Authorcs, «Idi-.j,'.'!"
morat ccenobium religiosi Ordinis Pi .-tdicatoruvn.nomine Diui ThonMjDcoconiecf
tum, inlnsuJa GroenlandiaDanixsitiim,&iionprocuJhinccssemontcmriaiiinias &
Mon&fltrii -laP]<-"cuomcntcm,init.arActhna--,-5:exrciectislapidibLis,&aquabituminosa£j'*
'"';■■>,»- minatis^dificiumMonasterijconitareprodit.saauniqiesseglutenadc^tciiaji.vtorn!
. , . nibus rcmporuminiurijsreluc"tetur.
Habuit Bitumen alium vsum, extrastru&uram-edificiorum :nam Vcteres suorunv.
eatum. defuorftorani cadaueiacoilJinibantin ijspotisfimumlocis^vbiEalsamicopiadcside..
rabatur,vel apudhomines tenuiorisfomnitf, ( bBalsamicaritsttem.Legunrurautcm
apud Straboiicmha»c verba.Vwntur Acgyptij Bituminead condituram mortuortim_a F
BituminisenimeamdeniciTefacultatcminconseruandjscadaueribusaputrcdinqlon.
govsudidiccrunt,quavcrumBalsaniumpolleieomnibusestinconfcsTo. Quamobrerti
Boterus narrat, iiiniimera fcrc Eihnicorum cadaucra in locis Chayri subterraiiciicon-
ipici i!)corrupra,cum Bitiiminc Iudaicoimbuta fuerint.:
InGoihia^&Saxonia.iuxtaBorchdarfenoppidum, vtCordustcitificatur.Bitii-ni.
ne ad currus perungcndos vruntur.Amplius Incolie Rcgionis,ad Jucernarum lumina ad.
hibcnt,&excaulibusaridi Vctbaici Birumineiinbutis.faces nuptiilesformant.In Va.
Iachia.BitnminisquamdamspcciemeiTeodoriscerei, LaurcntiusdeAnaniascribitjCj:
.quoopthna-candciaiprovsuiUgionisfabricantur.
Lib. 35- Pra;terrccitatos vlus,narrauitPiiniusiEramentaj&statuasoJimBitumineaduerstii
iss.iS- ignesJii)irii-,Jcrc.Agi-ic(.ia r^mcnaTcis,&serrcisoperibusIinimcntumBituminiscon-
ueniretradir,vtaba-rugine,&ferruginedefendantur.SaxonespostcsligneosBituniirie
jmbuunt, vt abiniuriaimbrium illostueantur. Hodienoslri Fabri fcrrarij BitumuK.j
(Aspaltumvocant) non solumferro colorem nigrum jmpertiuntur, ied etiamabilloG
ierrugincmarcent. Demijm AntiquitasBitumineaqua, &Sus phurein JustrationibuJ,
L1.11.ga1. & cxpiationibus vtisoiebat; quemadmodum Alcxandcr ab Alexandro annotauit.
DE NAPHTHA. Cap. XV.
jEQVIVOCA, SYNONIMA, ETYMVM.
»OC nomen,apud Authores, pltires sortiri lignificationes inueniidus*
, memoratcnim Enccllius qiiaiiidamNaphtham,-*juam provenenofi-
' tSicio apudNicandrum in Alexipharmacis cognoscit,ncc non aJJam,
1 quaherbaquadainparamt. Hisigitur ommissis, Naphthevocabulo,
* vna cumStiaboriCjBitumcn liquidum intdligimus, &proptereapostH
historiamBituminis,iurcoptimo,praptercognationcm,Naphthahoc
caputsibivendicauit. Estamcmhoc 1)0:11-11 percgrin.e origiuis, ncmpca Babylonijs
primomutuatum,quoliqnorci]ibiui;'.ii!ii,-inrc]liy(.i);iiit. Pr.ctcrdios Authores,Dio-
scoridcsidenptisuir,-|tiiN.ip]i;h:i;u •■■.iii-^.A,>':■,.aj-sa*7« tjf^'A««facit, nimirumco-
laiiienBabyloiiiciliiiUininis^qnodiiih-xiicrnrivAiidic, Arabes.&Turca? Nephetindi-
sitant.Suidasnotat hoc noncn tvifaria.icilicct in quocuqsgenere iin-kcli, nepe ii^f
i, oia^.&riv-i-rf-t.AiitcretiaGra.-ciokumMcdea-appeJiaruntjCuliocliquorisge.
nere, Creontis siliaconslagraucrit. Plutarchustamcn in Alexandro animadueriit.nori
oleun),sedpharmacu,sciIit:ctvenenumMcde«aquibusda[iuncupari,quoniain,hoc,co-
ronam,seu pepJum(de quibusin Tragedijs tit mentio)inunxeiit, vt Crcotis fiiiacrema-
rctur. AJijoi:rrK-t;;ifucrunt, quinon Napbtham, led quid compolitumcxSiilphutc.S:
Asphalthoiuisle-ill.ricr.rruutantcrquosScholiastcsNicadrireccnsetur.DiodorusSi-
culuSjvirtute cuiusdam radicis,id peract um suilTc amrmat,quam Circe Mcdea docuit.
loading ...