Aldrovandi, Ulisse ; Ambrosini, Bartolomeo [Hrsg.]
Vlyssis Aldrovandi Patricii Bononiensis Mvsaevm Metallicvm In Libros IIII Distribvtvm — Bologna, 1648

Seite: 391
Zitierlink: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aldrovandi1648/0397
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
Musei Metallici Lib.'lll. 3pj
A Naphth* alba; ealorem esk inferiorcm, dutn iisius factiltas, in expugnandisa-gritudi-
iisbuscontrarijs,est imbecillior. Pra;rerquamquodcoloralbushulusNaphthx-id no.
bisinsinuar;aJbedocnima^nulroaqucoliumidopiT)liciscitiir,&coIorrurusmagnica-
Jonjj&cxupetantisestindicium.
DiFFERENTIvE
SVNT qui Naplithamin naturalem,& facticia distribuant,quoniamhanc exBi-
tunnne, virtuteignis,exprimiposseopinantur: aut quia,secui)dumaliorummen-
iem , iuMciia,cxhcrbaquadamparctur. Nosautcmhancnoninquiiimus,sed
f. natiuam,quaigcneratur cx Bituminc, in tcrra,& montibusnaturaliter acccnso, tenviis-
simiseius«aporibits sursum eleuatis,&adfrigidiorasaj;a intenuem liquorem vesuti
[. o|euntresolutis,quidcindepermeatussubtcrrancos, emontibus,morefontium,sca-
B turiunt. Qiiocircaexctasso, &tcrrcsttibituminc Naphtha crassa, &extenui, &puro,
pu;a(imili:cr,&tcnuisgcncratur. DioscoiidesigirarduasNaphtfia;difscretias,ncm. ~*' 1,UP-
pecandidam,&iiigiamagnouit. Sed PosiidoniusNaphthamcaiididanijStilphut li- *4-
quidumignis rapaci(simiinr,nit;rain vui(ibitumeninstaroicielsccxistiinauit. Pariter
Strabo, authoritate Postidonij sultus.apud BabyJonios collocauic quosdam fontcs
albamNaphrhamfundentes, alios ver6nigrampioduccntes,quaposteaIndigcna;m
lucernis vtuntur.
NuperiverdAuthoresdisferemiasmultopIurescognoucrunt. Idcirco vnicnmBel.
loniotiesspeciesjnimirumnigram.albamj&rtifamcncstatiiemus. Primatamen esl Htphtb*
crallior,&fa;tidior,cumalia;dua;specie5, instaraqua-, sintliquida?, & inter has, alba «2 tripkx.
estodoratior. Variantquoquerationckici: quanctoquictem iralkainsuoionrcnorLj
ssagrat,quodpra;statBabylonica,siPlutarcho,invita Alcxandtijfides estadhibenda.
Iammcmorare libet illas Naphtha^diftercntias, quas, progrcssit tcmjioris.obserua-
uimus. PrimafuitNaphtharufa(hocnomine,siaua quoqi&citrinaintelligendaess)
C ejtmonteZibio AgriMutincniis,necnonNaphthaaib3execdemmontcallata. IteriL-»
conspicati sumus Naphtham,qu,irin Agro Parmensi scaturit decimolapidcab vrbe
distante. PatitervidimusNaphthamnigram indescrto Arabumnatam.
L O C V S.
AGYRTM, scu Circumforanej Naphtham,vel Petroieum inforis venalcex- i
ponentesjcumpcipetuasagitcniiiugas, circumstasites vanisrtroiscomitlssntis
detipientcsJocumnatalcii^hiiiiisIiqiioi-ts.scjiulcliriimaiiciiiiisSitCriessepro-
mu!gant.Cumpotiusasserendumsitlocaincendijsvexata,quantitatecuiuI'cumq,spe.
cieiBituminisrcdimdarc.Nullaenimterrapinguis, iuxta scntcntiam Agricol^prar.er
Suiphurcam, &bituminosam,ardcscit. Huius conditionissunr Aethnas,Chimera,&
Vescuiusmontes,necnonmultaalialocainltalia,exquibus perperua; flamma: cmer-
Dgunt. Caterumaremctis panibuse:xeniplumpctercnoiidcbeu]US,cumannoprOxime' . .
elapso qtiadrngcsimo scxto post milksimum ,& sexceiiteiiinnm,menseMaij, conquas-
satioPagiry?snuncupati,ineKtremisrinibusApnIia;adniareAdriaticum)Da]matiam /'-■!' Vdit
versussitijidnobismaniftlteti i)u-.r;(s iqnidcnipropter horrcndostetremotus.necnon «■w'n/>-it.
incendiasubterratiea,domnsfcreOmnes,&tcmpla eucrsasunt; quibus inccndijscon- inttndttm.
tinua cuiuscumq; spccici Bituminis, &Stilpbtiris generatio matctiam suppcditasir, Lib.u
Etenimhuic infortunio talesregioncsantiquitiisetiamfueruntobnoxia;. Ciceroenim
in librisde Diuinatione harc Iiabet. DdaoKUsm ,;ds<-nMn;iitr.ksJgriT.ma-i/.tus, cam<td
t*fM,<mdi!t,,d,;.<!ii,,t-y?.id!/id.:sii,M,,L<4-j-m<.\v»a Hocau-
te]nnonnist!nlocisBinintir;c,V.i;;hLl)a,&SiiIphurescatcntibuseueniresoIet.
Cogtioscunturctiamlocaliituminc,&Naphthaafflu£riaabaquis,qua;vinumredc)-
Jercsolent : siqnidem aqiite hac pra-rogatiuainsignita?, BitumenparticipareferUntiir.
Tales sunt aqua?, ad incntem Theophrast i, iuxta Paphlagoniam,ad quas, potandi gra-
tia,Ir,digena;libenteraccedunt. HuicsimiIissuitaquassuminisinNaxo,quodPoeK?,
proptcr
loading ...