Aldrovandi, Ulisse ; Ambrosini, Bartolomeo [Hrsg.]
Vlyssis Aldrovandi Patricii Bononiensis Mvsaevm Metallicvm In Libros IIII Distribvtvm — Bologna, 1648

Seite: 397
Zitierlink: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aldrovandi1648/0403
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
MusiiMetallici Lib.III. 357

A j)Jis,qu*citatMattliiolus,mquoiiiiijiiiaiii.^Cjr.oiisiiiiimJiiigiiajArabiOT^scdenain
rHipsiiisignorantiam prodit taimssla vcibancna^crapionCjsedahilliusinterprctc
profcranturiqiJa,-cumi:'Kporjcre!]csciucrirsii!pradiiflumci'ioreirilapstisest. Erasauo-
Juscuoq;in defcctu Syiicer.rjMumiaiua.MiiiiiiianJsvocatam surrogat,sed hacinrc
/vtnostrafcrtopiiiio);'. vciicatc rcccd;:: naniq; aidaum cxSyria,& .4\gyptodelara,
quamtiisintcrduinAIphalto^vclPiisasphaltorepleanturj&coritiiaiittirlocoM^Trha?,
Balsami, & AIocs,nequaquam tamcn idliue sak.velnitroperagipotest: cum solurru
Birumcn acadaucribus jjutredinem arccrc ncqucat. Quaproptcr ba-ccondimra, pro
reroAsphalto,vclPiisasphaltosiibstituiminimipotcrit:Eteniniiicadauerapritissalc,
velnicroiiispersaaresiantjdcindcBJtiiir.iric, vc\ ;'i'T;',sphaltocondiancur,rierinonpo-
test,quin facultatem salis,velnitri concipiant.Quamobrem dum hacrationedittcrlam
virtiitemacquirunt.iionvideinusquomodohuitismodifurinspro Asphalco, vclPistas-
phalcovsurparipoiTit. Iiialroquoq;BrasauoIusdecipir.iir, dumMumiam ArabumeiTe
MamiamvuIgaremexistimat,qua;Ftinuscondituinappcilatur.
ItaqiPiisaspaJtumnilaiitidest^qiiaiiiciicicnimCitciiicnjquodinstarPicisdurescir,


&prodit excodemliquore, vel massa,exqua Bjtnmen generatur,& a-stu in ripasssti- -uiiigi.
minis reicdium, ibi in durissiinaii)gkbain cogicur. PisTasphakumenim siccaadmodum
conitatconcretione,vtquamioq;]apid.i!: GatMtcma-K-uilctiii-jIicrcaliquantuluinpal-
Iidioris,&ob,ainorisii: coioii-;. Hcindc vclisri Pix liciKlici: pr,;di , diuimiodoeires
aliqiia pjngLiiSj&oIcoihadi-iiccMturjns.iaiKiocstiiileni uatiiiaiiiCT ita siccumcst,vt per
selentotemscquaceminiiitiHaiiiconscquatuiiidciiLo^ljiiiiicuiii ipii.Ccdriainmisccre
consucuerunCjqua-wc Asia i:i kui..ipaiii dcit-nii ,'■■• jij v;:;!;;i> liquida seruari Iblct. Pfc
riterPisiasphaltumnatnrnlitcr cxiii^ii.iaad coiovcns cincrcum dcllc.stit^aaiquamuis
nisritudii]Ciitrcfcrtnrn,nontamengaudet iIIonigrorcIiiI:ii'i,qi!i>i,cuuiiiur.iBitumen
relulgcrecouspicimus.Dcindcconfracrumingrumosdilsiiir ,&digici-=c<siu:'itu;nlc:i-
bnticquadamhoirec, naribusqjadmotum no vchemcntcr illasfent. Vicistim Bitumen
saturatanigritiecst insignitum, splendidum, & tcrsiifimum, quemadinodum superiiis
cxplamuimus. Praterquamqtiod digitis friatum, ftatim in pulucrcm verticur,odore
Z estgrauij&igniadinotnmfaciieinilammattir. Hinccognoicimusillossuiischailucina-
tos,qui,nomine Asphalti, vcrumq; intellcxeruiir,cum tamen inter sc valdediscrcpent.
SimilicerdilTcntit a Pice nauali, quoniam h<rc violentia ignis, ex arborum resiniseljci.
tur, illud verr} in aquis, & montibns tantitm prodncitur.
Optimumigitur PiisasphaltumPlinius iJlud clsc iudicauit,quodduinferuer,aquat Trobztio
innatat. ProptereaDalechampius& ipseprastantiliimumillud predicat, quodnonso- Pijsispbalt.
liim moreBituminissupta aquasrcratur,sed quodnectcrram,nec!apides admixtos
habeac.Huius conditionisest illud PilTasphalcuin, ctiius iconcmhocinioco damus.

PissasphaJtumJdeftPicibitumen. :

I
loading ...