Aldrovandi, Ulisse ; Ambrosini, Bartolomeo [Hrsg.]
Vlyssis Aldrovandi Patricii Bononiensis Mvsaevm Metallicvm In Libros IIII Distribvtvm — Bologna, 1648

Seite: 402
Zitierlink: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aldrovandi1648/0408
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile


402 - VlyssisAidrouandi
libr4scei!liim,acccpcrum ergo .■crp;/, Irti,& Ih.incrm,;i!/m/ livicis cum nrtmaliiiis ,silu:im. *.
critlxdtds/Wisrc. AlmquiiiSrrsboIudios.iiicondierjdiseadaHeribus, Asphalio {J,
Bitumirje^5sTuisscaifirWt,qUod^Sod6meorummaric6Iiigcbatur. J
JBrhiopesadhuceadem,o|ua.^gyptij,ratione .suwrum s unera condire solcbant &
■condie"ndiratio,diucriaeras:c]U3Tido(]uidcnihorrisc'pukliracrantvitfeaiDcfun3'fln
igiriir, morc#.gyptiorum condirumpi^uriscKoniabaiir^&eiuseiiigiemjquoadsicri
)'<n(.-i,it, tsi-a-ic.ivabanr, dcinde iliujn tumulovhreo ciicwtidabanr,cuius eopiaapud
jJIosfacilcfoditur (foiru/IissuitTalcum flcxibile,cxquahodieparanturlaterria;,|ioc
etiam apud Polonos cst rossile, & cum prardiiio optimccontietiit) in huius mcdio De.
iunclus intcritictns eonspicicbatur .-nihilcji vel odorisingrati-, vcl faditarisredolebat
scdomniaViuoiimiliageicbat. Hunccippum,scutumuluinCoiisanguineiintraaiJcj*
pcrspatiuniannuumdccincbant.ciqiomniumrerumpriniiti.isoslcrcbaiit. Sedannuo-
„ spatioeJapso^esfercbant ,circaqivrbemstatuebant. Pra>ter Sri abonem, Cicerocjuoq;
s. tradit Persascera circumlitosmortnoscondirc , vtcorpora maioremdiututnitatemj
,. sentirent.GalIorumRegcj,eiusdcmq;RcgniProceresnominI)ieodcmmodo,cjuoli,e- ■
gesScyiharumolim,nimirum pulucic(qualis,iBelloniode!aril)inir)myrthaccomor.
r_ tuicondiuntuf. ,Exhas(ennsenarratisco'iiestari.-l)cctMiinii..!!i OihanarumfaHiciam,
nilaliudesse,c)uamliquamcn,quod ex.liuiusmodi corporum condisorumscpulchris
efsslrit, velcompositionem quaiid.mi,quaipsacorporacoiidiri solebant, vcl, vtreitius
loqUamurjipsumsujiusmedicanim. '■..'- ■
Supercit, vrrcccnkam;>st:IasMu.mia-species, quasconspicati sumus. Primifuit
Mumiagemiinasubiubra,seufunusconditum. Deindc vidimus MumiainViterbipa.
ratam, in Cidauere cx Myrrha, Aloc, & Croco, in Scpuicriroper qainqtienniwnser-
uato. Itcm Mumiam Olfieinarum,siuc funus condicum Plebis, inquo AsphaltS tantata-
rnodo,scuBitumcncr.isiutii,&tiigniiMobrci;i,t;(ir. RursuS qiiamdamMumi>vulgktis
specicm,scuftineriscr>nditicKGagatc,&i"uccinoiiiucntam iiiTorrenreitixra vrbem
ProstcrnamMo/auia.-. InMisenimTorrenribusrcpcriunturFragmentacumnuiiiisaia-
tibusaliqucicharaclereinsignicis, Mumiamlncotecegnoiriinant. ;
L O C V S.
RE F E R T Bellonius Memphi magnam medicatorumsunerum, seu Mumia; elfe
topiam , & pra-lcrtim tn Desertis Asticar supra Busyrim vitra NiJum. Iirniii
valdeadmiratur, cumtantasithorumcorporumcopia, ea non efic viliorij,
quoniamiiidiesmagis,acq;inagiscarioiiprctiovenduntur. Causamautemhuiusrei
eflcaibitrattiriquoiiiam, haciiostraa?tate,cadaueraampliusnoncondiuntur. Quocit-
ca nuperi JEgyptij huiusmodi eorpora mcdicata, inter ruinas veterum axiiiiciorumltu-
diosiiiimcinquirnnt,vt cxillismagniTmquiestumconscquantur-

M O R A L I A,

D-

OCTRINA mor3limagisexMumia,quamcxc]Ualibetaliare,dociimenta
qdchristianns&incontarnitiatosmorcsattincntiacliccrepotcft. Erenimve-
luriMumiai.iiHii^icrisitsTciiiionibusopiruIatur^IicmeirtoriamorriSjCuiitsMu-
st symbbJum, insinitis gaudet pra;sidijS, vt tot vitiorum morbi cxtcrmincntur Pri-
ma laus hmus medicamenti in Japsu Adani primi parcntis noftri rcsuliit,quemMe(iicus
Genef.ctp. Ecele&jnsacroCodiccsiccstallociitiii. Puhiistt ,& mpttlvertmreiimtris* Itemabfci
3- hiBCverbaliabentur. !>■ c- 'inmorareiteuisii^ttxi.&mieenimiea s<-
£c4esi*lt. ctbis. Similiicr/5i«}'ptij,:;ptid PJutarchum jiiconuiuioseptcmfapicntum,solebanrin
«/■.4- c6niiiuiabiim;,iiiJii''kc,ttO!!jnfciic,&hortariConuiuas,vtnicminerinrscnoomulio'
posttilcscCu ii:ttiirK,Fs,iciqirtirratione,iuxtamcntemtantiPhilosopIii,Mutnia*gy-
ptioruiniiluftrauir. Neqiobhanccauf.mimagtia .ulmiiurioiic rciics.clrbcmUS-.-qiW- ■
niiti: 'dtm, iii litrodccducandisliberiSjscriplitsolam philosophiam ,S.\\\i.S^m'
•W "-HiiKgtitudiiiibusmedetur. . - ■ • „
loading ...