Aldrovandi, Ulisse ; Ambrosini, Bartolomeo [Hrsg.]
Vlyssis Aldrovandi Patricii Bononiensis Mvsaevm Metallicvm In Libros IIII Distribvtvm — Bologna, 1648

Seite: 404
Zitierlink: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aldrovandi1648/0410
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
404 - Vlyisis Aldrouandi
Lsetn Bie- nULicupatus>q!iemMauriElearumcogni>m!r1a:)toi;.^i;squo\ii.iminilloEleftti!incol. n
glrnm M- iigeretur.Similiccr hoc vocabulum, in numeromulcitudiuis,ambiguitatem viearenon
Has. potess:quandoqu'idcmEle;rra,apud Hcsiodum^cstnomencuiusdiiiiNyinphSjCiLii r,
Ektlr*»e- uiDardanumpeperit. Hocctiameodemnomine^AgamemnonisRcgisfiliu.&p^
nex fro. \«9' appeliati* ruc*-i:*;t. Elctra ucniq; -ipiid I',u;l,i.:ii:-.ii-,,;;oi:icn est amnis.in Mclbnic-a
»r;'*«t. necnonaliquiibntes (vt inItinerario Amonitii Pijlegitur)nonlongea Voltumo Fan0'
eodcm oomine milgniuntur. Brasauolus quoq; inccinum, Ekitrum Mauris, & iu^,
ribus:Grecis Ambram vocari prodidit:cum tamcn Ambia.proprieloquendo.rcinod^
rariisimamsignificecjdequapaulbinrepusverbasiem. Rursuscum Eleclruiii pass,,^
Carabeetiamnuncupetur,aducrtendnmcst,hac vocenonnullosLaccami.ii^i.n-.j
quapropterAuicennasteprchendebacinoSjquiCarabcmerTelaccam.cradicJi':!,^.^
Lii. t. '*J>. cet Carabe nonnullasfaculeates Lacca* similes habcat.
SYNONIMA, ET ETYMVM. ;

SI nomenElessriLatinumestet, proculdubidexistimaremus diClunisuiiTe,*qua(*
Alessrumaballidcudisad sepalcis,&quisquilijs;cumhacdecausaquibuidain
Gra*cis=o!sa=,uempei'apcornominctur. Sedcumhociiomensitgr-i-cum,nccd!c
•*-' estaliamccymologiamexcogitare.DieicurenimGra^cjs lUtHpx ,&iiJ»*7so>; liquidcm
tam in masculino,qua in neucro gcncre esfertur: mimb sunt alij Authorcs gra-ci, vt Dyo.
. „ nisius,& Alcxander Aphrodiseus,qui hoc vocabulum insamimnoeciam gencrepro.
' sti" &runt. Itaq;Eleclrumvocarividetur,quia sA«7t>s apud HomcrumlitnomcnSolis.iit
me"J° ' nuncupati;quoniamliominesfaciac3'^'pss,dumorie']scogatilloseie .odiscedcre,
&obeamdem cauiamgallusctiam gallinaceusapud Gracos Alectornuncupstur.Aij
remnostramrcuertetesElcctrumnuncupatumsuisseastcrimus.quiaJuccumStilisradijs
concrcrum csiccrcdiderunc.autquia, iuxra Pociarum fabulaSjEieelrj^nlacrypaPi,
pulorumarborum esscseratur, qtia*lororesSoIisessc: fingebantur.Itaq;Gta*civctcrcs
■ Bitumcn,quodin iapidcm cuiuscnmqjcoloris, nigroexcepto,conuersum vidcbant,G
■jA^tswvocabant.IuniorcsautcmGra-cijsicuti&MauriSiiccinumlndicuin.&.AnibriHD
ArabicununcupantjCumalicnisvocibusnonindigeantinamvocabuliscumiplisrcbus
natisabundant.AIioquinapudSyros.dtcliimfuit Harpaga,abattrahciidisadserebus,
ChxritoMt' vcpaulbantcmaniscicauimus.ApudTroglodytasvocatut Charicoblepbaroii.qualidi-
fhare". cantgratiosacilia:etenimcj-fumoElcssrinigraciliaredduiitur. Veriim,apudDiosco-
pterygophe ridem,nominaturPterygophoron:nam -*i (»■■;■•) p«, vei -riip>D<;opo[ pennigcrexponi-
ren. tur,siccognounnatur EteArum,quoniatnpeiinas,paleas,&leu:ac[ua*q;attrahat. Fuit
etiamdidumGr.ccis jpurop.hwabaurcosorcalliscolore,qnemposiidc::alioquinaurijrn
noncrahir, vnll.i voxgrjeca sonat,niti forte wnpB>oWpor inrelligcrcvoluccint. Calli-
strates, refcrenteplinio , quasi nouam alsignans Eleari dilierentiam, ChryselectruBi,
nempe Eieclrum aurei coloris nuncupauit.
Homi!.$. Latini Succinutn,quasiarboris succnmnuncuparunt:nam Diutrs Basilius,&ipse_#
Succinum ssatuit cssc iuccum plantarum in naturam lapidis concrctum. AutpotiiisLa-
tiniSuccinumjndigirarsit^iuoniamexBituminepinguipaiiLitimdiirescatinlapidcin.H
G/esom GermanivctcreSjVtCorncliusTacJru^&WiniiiiiekTuiit.tili.iiumi-ocabanr.quavox
'siid. hodicvitrumsignirTcarcvideturiCumaIiquaSiiccinispecies,in'tarvitripcllLiceat,vn.
de postcaortum est prouerbiummaliquod micans, & niti-.ir.mi. EUilrgtmtAns. Nisidi-
clum vclimusaGlessaria insiila, vbicopiosum Succinumcolligeretut; NupcrisGerma-
nisiniignituraliisncminibus^diciturenimAgsteinjVd Vernistcin,quauIapisVcmi-
cis: itemGelbr. Aidstein , quasi sit croceicoloris, rursus Bcrastein, qua voccindicarur,
quodaccensuminstartcda;slagrat.Horuma]teruinidemess:,quodlapisGagatcs,qui
ex Bituminc etiam constat;alr.erum, quia ardeat,«omen inuenit, vt Plinius,& Corne-
Sttrium liusTacitusecstisicantur. PrussisiunioribusvocaturGentarus.Scytha-Sacriu.scdSuC-
quid. cinumfuIuumSualterniumindigitanr. RuelliusprodiditSuccinumapud VulgumMc-
SmiitrnS dicorum,'Ambram cirrmam, vel luteam nuncupari. Aliquibus voeatur Lynguri»»1-lc"
gerJ. ilibus Hesycbio,& V arino, sbrtaiTis,quia Thcophrasttis Succinum in Liguria essodi «*'
didcrit:deindeex3iiquosoiieemporioLiguri-ciaGrcciamadueaiim,pniiibibi™i_
goate-
loading ...