Aldrovandi, Ulisse ; Ambrosini, Bartolomeo [Hrsg.]
Vlyssis Aldrovandi Patricii Bononiensis Mvsaevm Metallicvm In Libros IIII Distribvtvm — Bologna, 1648

Seite: 409
Zitierlink: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aldrovandi1648/0415
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
MusJeiMetallici Lib.UI. 409
A r,ilicnei'eliqLiisestconira<aior,^iibcjtaiiii!r]uiiT)(!o^iii;j!)srJ^iia.-i]atura;conueniu[it.
Tnlic.cauuniatirakiidigtiiirc Gakiius&ipic Ii.-illiiiirrainsiJic videiuitqusndoqui-
^emneq[MagnesFeri-ui»,neqiSii«doBrapaleii*,qniaaBimambab«tsvtThalcsMi-
Jcliuscrtdiisii,iiep,iMii|:tc-r,uo]ixiiui!: c-.tr-mixiinnuii, , tr.piainis,nccaproprictate
,OtiusJubstantia-,vtvo]uiiGalcnus,ic(s ;tioni!airsiusluushinLiaIi potiiisproueniie.^»
crcdcncsiiin cst, tanquain a primo,& pcrse mouente,&quasiipjias aatora potissima, vt
Atistotcics rcltatur,a;q; ah ciLisitnipcranu-iiro naiino vcluii inslrumciito, quoeius
jubstantia-fonna cfiickns, suis opeiationibtis vtitur,vcluti cauia sccunda,medioq;
prirjata_-. .,
'Atliceoertatiitstrmoad.soIamtlcrtriattradioneriiiCardanushiiniorcnipiiig.Jciii, i"M-*-'
&gIutiposijmSucctno3tmbuit,qt:ciiiciiiiiium(itipieiBquit)ressiccacorobJberei_j s"b,,!-
CUpicns.vcrsusiiieciiiummouttui^iiainoiiiticsivciiitKptistqiiatnhumiduiiiabsorbcre^
■cKperit,adipsum,taiir1iian!igi!is;.d pabtilum.lci-tur: id dq;dtimfricatur,valentitis
ctianipioptcrcaloremtrahit. Gilbcitusputauithantartra.stioncm fieri,dum ipiritus
g abekeiricocorporeegrcditui',quodiamabhumorc;vclsuccoaqueoconcretierat,&
corpusattrahei)duinatt]ui;it,tt]'K;q,copii]aiitur,quoriamomniacorpora,qtiasihu-
moreglutinantiir,&fent;ii.inaurui. C atcrini,inru-to!opi!iioi)ej,r,ii',qt;,immcl,or,&
' prssiantior nobis scn rtray ili- iiia Kiidicrij. qiiain in i:b:o dc lacuitate magnetic,_
aJIignauic.Iiiqnit cmm.qudd cfslli.iiuni ticCri i <ll calidum,subtilc,& tcnuc.quod quo-
uiskuissimoattiitiiniagiscdr.citiittii, &-in.ui i :;<I<-iiriir,raiitatcina,ad acremcom-
priiiiend..m,cuniautcniadmodni]iiiti:c!]uc,t:.cilcabjcicf<;rti'jii aliquantulumcein- .'''"'"""'
p[firofugatur,quofiigicntc,acisuumlocuniicpctci.s,corporaqua;q;lcuiaadcorpus """,!i"1"-
e]ccliicuniscciiHidtf<Tt,vbipingiiicf(lutiio,vt!ii[iii:;gliitin;tni!-. I-iiiictoliigtrdunu
eflaboiiiniccrporceiusdcirjtcm|'tri.iv-c[iciiinliiJc:trt},iKinpccxpi!i!;i:i,&aqucania- ■ '
tejiaconcicto, Ciii,u,J>c(M|-i-.iCul,i k-iira ivis t:sitmsjs tralii posie. Quapioptcrnon tno- '
ddSuccinum,& Gagatcscotpuscula allkicnr.std iulphurqtioq; Mastiche, Ccradura
sigiiUtiSjSclcnite.s^apphirusjIsi^g^n-iiiii.&iiuiiiisiiitiitscxf^dinispctitiidcnipr*-
siarc valclunt. Scd acsticrtendum t(l,qudd Eleistruni, igni a(iiiinto,nonattrahit,quoi
Cniamacorporc Si.ccini inssan mi.to v.-ipidtiir,& rci.tieil,'i:di.[ili.i]i;ii]K<jn.'uiiiitur:id-
circdin hacoperatkne,Sticcinum Icui tant&m caloi eper simplicem fiicrioncmconce-
ptoindiget:vndeasseuerandumerirSucciiium,&Gagatcmtricatumnon(olitmpalea$,
scd cuncia quoq; corpuscula leuia ,id se trahcte. Id cxpctimento comprobaturn suk
aKiichero,inquodam Viridario, vcrsanti:ibicnim nigro Gagatc, Tuiipas, Anemo-
nes, Marcissos, similesq; ssores, magna cii cumstanrium admira tione trahcbat, qni ho.
uummagnetisgcnusinucmumeilcclamabant.quohetbaij&ssorestrahiposTunc.
DIFFERENTI/E.
SVCCINVM,morealiotumsuccoru,veIso(TiIium,innaciuum,&facliciumdistri-
buipotcst.racTicIumiimultisfinginir,attestanrePorta,Mastichc,Cl]rysocoIIa, Li.-j.Mag*
&ouialbuminc.QiiinimdSuccinuiiic]lcicoloi'isiimiilaturouicandido,cioco,& Kar.
V lacrymaTragacainbi, miscci:turq;cum illo Forniics, Culiccs, Musca?, Scobs ferri, ra-
mcnta,&palca;,nccnonpu!uisgeniiiniElcctri, vtmasTabencoIeat, & quisqdiliasat-:.
ttahat. At in piaicnuadc natiuo t.intiimvctba fiunt.cuiusdisscrciitia; panimaToeo
natali, partimasubstantia,&partimacolorc, &alijs qualitatibuspetuntur. Katione
primi,aliudSucciiiumEuropeum,a]ii(l Africanum, aliud Asiaticum,'a]iud Indyiii^,
&Arabicumconstituemus. Ratione substai)tia=, Succinnmin kgitimiim,& .idulceri-
i)Um,cxPIiiiijTcntcnria,distingiictur. Etcnim adultcrmum vocatur iIIud,qtiod vitio- - ,
snm,&impurumcst ,quandoalicr,amaSuccinomatetiaiiinatuiaiitcr admmam ha-
bet. Putum, sedaliquocortice rustum qi.cndamBellonius obseruauit , propterc :!__■, **"»•
aliquod gummi arborisesse exiflimauit. AlijSuccinum m liquidum ,&concreium_a ''"" ''
distribuuntjverumbjicnonestlcgitiiiia.SM-ciDidiflcrc-iitia, quoniamhac rationenon.
indiuersasspccics ,scd potius in variosflatusdiuidittir; cum uonsit indtrbsum reuo-
candum Strccinum ante stianicencieticincniliquiduni snisse . Succinum Prussiura cst
duia;admodumsubstantia:,&gustaturosii)gularidu)ccdinclii>guamassicit,qua;condi-
Mm tio
loading ...