Aldrovandi, Ulisse ; Ambrosini, Bartolomeo [Hrsg.]
Vlyssis Aldrovandi Patricii Bononiensis Mvsaevm Metallicvm In Libros IIII Distribvtvm — Bologna, 1648

Seite: 412
Zitierlink: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aldrovandi1648/0418
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile


4i: - Vlyssis Aldrouandi
quensdePtouJnc-ia YunamjaiiamHiercem indc non extrahi,riisi matcriam illJm Cv j
qua globuli precarij torno parantur, qnammatcriam, lingua Lusitanica, AlambrasA
IinguaCastiliana,Ambarcs nuncupant. Hunc matcriam, ku Suecinum nostKutsttbksi.
diusesse assirmat.Iuxta Crathim amncm in Occauumsc sc exonerantem, niici clcejtrj
refcrenre Calcpiiio,nui!tipi'Oiiunciant.
Omissb lacu Electride, in quoSuccinum oritur,Gcrmania laudanda cst,cni copiam
SucciniCornc]insTaci;tiS3ttnboit.QMndoquidcm, prosuaa-ta"te,lociim naralciru,
huiusSucdconcretisatisexassedescribit. Idco quandoapud AuthoreskgimusH.ic-
stascssepopulosciri.-a sicoraOccani, v:;dti Succiriitmaricriurihunc locum yiLsrvr^-tjs.
apudComcliumTacittimcrcdimus. Niciasapudlndos Succinum proucnii v'.«i^i^
j.opulisthurcgratiuscisevoluit. Quamobrein ssumenIncLiamprxtcrlabens,quodiNb
j. , populiscunitabona ferensappcllatti! jsjiariotr^iiKj di^iiiniciiiiisIibetaiin^Ekcinim
''"'' ' fundcrc traditur. VerumCtesias,ref'crentc Plinio. Hypobarumssumcnlndoiumes.
se scribit a Septentrione in Occamun cxortiinim k k cxoncrans, vbi iuxta montem ar.
boresEleflrumfcrentcscollocat.quod falsumcsselupenus nianiscstauimus. Itcm_j p
Sophockspocta tragicus,codem attestantcPJit)io,vltra Indiam ,exlacrymisauum^
MeleagridumgigiiiSuccinumscripsit. Idpiriterintcriiuganientasuitrepulitum. Ve.
rum quidem eslemult i affirmat in Continenti Islebia1, massamSnccini,capitis hitmani
magnitudinc:quondaminFodinafuisseinucntam. ItemXcnocrarcs,JcribentePlinio
Succinuminltaliaoririprodidit. Exmonte FlorisSuccinum defcrtur,quocIamtirtis
vcramyrrhacllecreditur. Numidiamquoq;Succinoabundare,cxsentcntiaXenocra.
7» Annot. m' [rad:t Plinius. Alioquin, vt annotanit l">jkcliampius,cxOecani ssuctibiis magnij
■ „,,.. [j£ Sticcini quantitas scmpcreijcitur. Demiimin insulis Orcadibus ad scoji-jJos,Succi.
' num, &pra:cipue ssauum,nascitur.
Iuxta Padum, c/sc pi oprium natalcui Succini loctim, multi Poctie, vt (Eichyltis, Phj.
loxenes, hNcander,&Euripidcs,refcrcntcPlinio,fabiilatisunt. ProptereaSolinuyc-
flificanteOrtcliojnoniinatPadanassyiuasadPadumssunienjquasSuccinumsscuisscj
t,ib.%. Anciquirasfrustraciedidit. InPannonia,vt Munsterustcstatur,pluriinttmSucciniim
legitur:cumramen,circa ilia Maria, nulla;crescant arbores,cx quibus talisresinaslil. G
larcpossit. ItcmaProstenburga, tribusmiliiaribusjacus quidam distat profundiJTiimts,
percuiusaquas,siPiscatores retiaexrci)dant,copiosum Succinum extraheresolent.
Quinimci, penes RuriiasRegiomontcm, Succirjitm cx terreno ei uitur; sed maior copia.j
/ circalitnsSndinorumcoliigitur, vna cum hs «ba iimili Pulegio,qua: illiadhsrensctt-
GlMrit-i ^cic' Qn°ciLCamulti Authorcsnon immeritoiscrip&runcSuccinum in Mari Sarmatico
vii/Z Ptiilliamallucnte,retibusextrahi, quodcunimollcsitjconspciftoacrcpaulatimdure-
scit.PariterGkslaria estpeninsuIaPrussia:,vbiSuccinnm,mstarviai, peliucidunu
inucnitur.
Li.ij.e.}- - Hea°f Boetiusrccitar(referenteDakchampioinPlinium)apud SchcrlandisBuc.
quaman,aIiquandomassainEIe<5rricquomaioi'cm ventisfuiiTeappulsam,quaIticolar,
tib.y.c.i. locotlmris,vtebantur,cum,quidhoccsset,prorstisignorarent. Scripsitctiam plinius
Xcnocratctn retulisse Succinum a Scythis Sacrium niicupari,q noniam copiosum apud
illos gencretur. Item in Sueuia? fonte,iuxta Ccenobium lactis Dsgtrr, Succinum melleu,
vinolum,&aiircQiniientumesscperhibetur.Tandem,eodemPlinioaiirhorc,XcnocrJ-H
tes£radidit,iuxtaSyrtim,elTehortumHesperirJum,vbiccpiosuniEleeirumco]ligit"t.
SVCCINI COLLIGENDI,
&pr£parandiratio.
COLLIGITVR SuccinunijVtscribitGeoigiusAgricoIajSgenteSudinorumjqus ;
illamPeninsula-partem(qua;Biuss"adicitur)incoIuntreticuIis qnibusdauiM
Iinocoi)texiis,qi]a-longispcrticis,furcaruminstar,diduiSisaniguiit,&anne-
Ctunt, iisq,ssanterauonio,autCoio,autThrascia,nudicumsiuitualitoribiisreccden-
te in mare ingrediuntur, & ex fundo Maris Succino colleelo, vna cum secundo fhictu
adiitusacccdentcreucrtuntur,vbiab eorum vxoribus in Jitorc expeetantibusSuccintini
reti-
loading ...