Aldrovandi, Ulisse ; Ambrosini, Bartolomeo [Hrsg.]
Vlyssis Aldrovandi Patricii Bononiensis Mvsaevm Metallicvm In Libros IIII Distribvtvm — Bologna, 1648

Seite: 413
Zitierlink: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aldrovandi1648/0419
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
Mufei Metallici Lib.III. 4IJ
. ^rcticiiIiscximj£iir,&.ibherbi:;iLiq:iibuscstini]o!tiCi!tii,I'vp.iratur. Etenimstatimatqs
eilcoJieiSumadPratfcaoirk-tctiidtb^r^tqiidiiii^iiiuiiiSi-ij.^qiiantumSucciniat^.
jL-runt,cadejii mensurarecipiunr. Et hu:;i!i;iotiipta;iiiiiiiitprorainaopc[-a,vetericon- Sturir.
suctudinc, & Maiorum instituto,illii ikkin.uti;-. QuiniiiibtaiHi iacinnc.Snccimim, vc nllimiuis
cuitiisadeudiSudinosfacultasnoncoiiccd.itiirjtieiiiratroSucciiiicommittatuuriamq;
inhocdeprehensus, illicb.Iatasententia, vkiiiiiimsupp]iciun>, iiKun-it.LiaMjiautctiu
locis.iiiqiiibusSuccinumnonexpiswiitiii, quoiiiaiii.i iluciiiiusadliroj-a reijcitur, in—i
iiccis arenisdcrcli&um,&cjisiccatum colJigiint. Aut quandoMarc tranquillum,&
placiduincft, fuscinisapprLlKniiiinLfuniioMai-iscKtiahunt.lticircoStuctiniis.iusuo^-2-
Trailatu dc Succino, prodidit,inlitore sinus Pniliici.noii longea Cccnobio, quod ap-
pellantOliuam, in arenacuniculos parari, vtSucdmimeriiant:quamuis interdumex
locisctiam aJitoreremotioribiiseflbdiatur. Ibidem nonnulli Operarij tbssata tctra-
gonanonvaidcprofundaapci;uiit,quorumtut)dumacurispalis,inagnoconatu,per..
fodiunt, vt detra&is pa]is,atjt:a itidc scaiiuiat, &foiTatiim aqtiarepleatur,iii quapo- ■
35 jtca Succinum expiscautur.
Qrioad pratparationcm, scripiit PiiniusSiiccinumrude primimi nasci, &aliquo cor-
ticcte<stum,icddccoctuin tttad:pc 'aricmh lt:is,f,;ci!L:poii:-i,5; uitoicmeciatn adipi- t-i.-$-].c.
sci. Mizaldusieaquodam Lapidario imclicxissc rcfcn Succiiitim iiiollc.inflai-luti
euadcrc, siincetanieisctticscctcti^^dcsptniiiuautpioijciattirjnaniillinc adcbtracla-
bileeducitur.vtctiamad %il!a eommode atiliibeii noiiic. Temporibus Plinij, Succi-
numradiceAiichusa?tinaLba;i;:,-rcJ)i:cri]-i;Li]ditii-tii:ciiiin,nostraa;tate, perijt. Qtia-
resiveritatcm MiwUlujcsict alicairus.niminimnpossetSucciiiurnmolle fierj,tunc fa-
ciTeomnescoIoresreciperet. DcSticcnra frcticio rtrijsmoiiisjiitratOjltgciitlacstRa-
bricadijfercntiaruni, vbi varitvratioiicsliuiiss aniiicij, ad mentemPorac&Cardani,
aslignantut. Sed re&iiis,& mcliiis iiie iuccinuin natiumn,& gcnuinum arteimicabi-
tur,qui illcd primb dissbluerc,& rursus iliud in maisanicogercnouerit. - ,
c DENOMINATA.
SVccbum,penultimaSyllabacorrcpta, nomen cst adiccliuum,quol ,-epe vsusest
Martialisad designandum id ,quod ex Succtnocon(tat. ItemDomitiusNero, in
c;terisvitesua?portci)tis,capiI)osconiugisstis Popes, fortassisproprsrcolorem,"
qnodameatmineSuccinaappellauir. Chtylelectns.apud Isidorum .gemmacst auro
similis, adcolorcm tameti Succini vcrgit, & ignem facile conciptens. Ele.3rides,iuxta. L-l6m0ri
mentemnonnullorum,sunrinsula; adoilia Padi,itaa Gra-cis nuneupata; ab Eleciro,
ejuodabarboribusibinasccntibusdeiluere crcdebatur, Id postea falsiiilmum esfe_j
compertumest. Electrides qtiidein insula; Gleisaria; dicuntur, qua;in Mari Gcrmani-
cocxaduersoScotia:sira;suiit. ElcCtrisapud aliquos arborEIecmimfundcrjs csfe_j
traditur iCumPliniusscriptnnueliqueric, adinentemSotaci, Eleiirum inBritannia_j
prodireexarboribus,quas Eledridas nuncupant. Elciltrisqutdctneitparuainsulii,_j,
exsententiaSeruij,qua:nonlongeaCalabriadistat, in conspectu Tarentina; ciuitatis,In &"■
D &addit hocin locoauesDiomedeashabitare,sed fidessit penes Authorem. Ortciius Aen"^-
quoq; huius insula;, Virgilium citans, meminit,apud qucm non IcgiturEleitris,serl
Eleitrafilia Atlamis,ex qualupiterDardanunisuscepit.
■i--------Ekiiram mnximns t^dtlas
Edidit xtberm !ir>>:s-ii,(::>i /r/iint Orha.
Dcniq, Chryscleitrum ,apud Plinium, vocatur qua;dam Elcclri speciesadaurcunu i,itlj.c,
colorcm inclinans, qua; gratislimi aspcclus esse perhibctur. At Chryselephantcieclros,
aurOjeburCj&Elcclroornatuscxponitut.

■W'»••?lHg•
loading ...