Aldrovandi, Ulisse ; Ambrosini, Bartolomeo [Hrsg.]
Vlyssis Aldrovandi Patricii Bononiensis Mvsaevm Metallicvm In Libros IIII Distribvtvm — Bologna, 1648

Seite: 427
Zitierlink: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aldrovandi1648/0433
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
MusseiMetallici Lib.IlF. 427
* & odoreaia(jU!int5hasnotasha6ueritcuidentiorcs,tant6i)iinusvitiataconIpicretur.
EtenimadulteratarquandosiiajMciraWi-ibHSjCiLiadijtiiiitiimcviix-niiiktntisedfraus
- facilcc3tcoJorcdcpra:benditur,(]i;onrsii!!i(;oi!;!=:bacu])spki[L:r.Rucllius,iticogno-
sccndoCaniplKjra-sdulccriOjiJJam m psnc cslido pi-cniir.namq: sihumorc madcat.il-
]amk2itin;-'.iiii'Jdicat,iinpcraiCicattaiiqu;im!pLiiisii);Si;K,iil;iamrcprob3t.OrnniS
autcr^CaniFlx-irLriidiiVciictiasimportaturjvbiignej&vitreisorgaiiiselaboratur,
vtcandescat,&pelluccat.
T E M P E R A M £ N T V M.
QV E M A D M O D V M de ortn, & natirra Camphora-, vaiia- sucruur Autho-
['imiopinioncsrccitat.T:paritcr,circaci(isdcnitci!iperatL:tam,&primasqua-
IjtateSjdiucrswapLidiJIosscnrcsitia-icguntur. .'*>iijirigidam,&siccam inttr-
.._ tioexcellueoni-ituuiit. Vicissim AlijcaJidam.&siccanun sccundo ordinc
diuulgant. Aliiinquiuntcssciiiixt^qualitatis^&proptcrcailJarntammasicistibusca-
jjdis^qiwnifiis^disiiiaKiiificaiit.Oiiiiicsaiittniiis-nc^n.csr.nciidasratioiicSjad suam. ■
;:abii!ci:d;-mItiitriit!si!!,iiiiiicclii!ii)aSii),;:..ii[i^i^idamc'iTcvnliini(intcrcjtiosAra-
bcsrccetiscntut)huictstionjnitLiLH;!i, (Hna iiiamcr .ngdari vidcmus.Aiiicciinasquo-. Lib.dt<vir.

s.&dcmcdiciniscordialibus^frigidamj&siccain«■iidu^cxistiiiiaricusiL-sajiio^cxatithtni.atcIliKijUil./cribit.RlKisiiiiiyiti.iinquidetni ' .
fcd tenuium p- itium,... alib in loco sci ibcnsad Almansorcm, liumidam , & frigidam LJ',
diuulgat. Plateariusadhucmagis frigidam^&siccam, iiempci!iqiiartograduciTcarbi..
tratur.Parirei Nicoi.uii, inouinibii-iuis coinpositionibus,in quasCamphoraingredi-
tur, promcdicamc-ntofngido vsuscsr ,vndcmult: nr:aiiit,riri!ia.'r-ntcsopinionidige-
mnt,virtuteCamsino!-a-,iiiiinoso!oo(lorej obfiigidi-atcm, stimulos Vcneris arccri,&
somnum olfaeientibus concili ari: iuxta huuc versiculum.
CPBphotA pir n.ifsi i-.s .,;>-.■>.■■ o:!on mnres. _ (
G SedScaliger vir erudicus periculuin huiusrei in caiiescciiTe.&totum falsumde- E*'r<*t-
prahendiiserradit E\ altera parte,qui CamphoramcaIidamesscpronunciant,rcilitis I8+"
naturam illiusr; vt nustra ktt opinio) agnouissc videntur ,& suas rationcsa tei natu-
radesuinunt. Namq; H illiusodorem, laporem, & partium tciiLiitatcm consideremus, ,
profectd nonfrigidam ,scdcalidanipotius iudicabimiis;sapor cniin ciusamarusest,
odor sua acrimoniacaputtcnut ,deinde substantia aerea.ponderis Ieuitatc, rarita.
te,&partiumtcii!i:tatc prardira e;K q^inimd partes ica tenues,&raraspossidec,vc
nisiscmiiiibusLiiii,aut PlyHij^tcxprjsiLiimfuit (jpcrins) obrutascructur,brcui tem- _. _ .
porisspatioiilatllaseuancscat.GaIcnusc^ialllagensdetclllpcramentis,nccnondc_J»'£'^■^''i-,
vsup3ttiuin,eacalida esse (udicat,sjii«igncm faritecbucipiunc, & ardcnt. Idcircd Tewptr.
Camphoratanquamcalidacritvsuipanda,cu[nciusnati!raadc6ignisitaniica,vtcum L'.$.devf.
semelssammamcoiice]icrit,icmperconsiagrer,donec aliquaciussubstanciarportio su- !"""■
perfuerit.
Qiiim vcro circa tcmperaturam Camphora», Auicciinas malc sibi con ster.ex eo faci-
DlccoiiiciSamus^qiiandoillamclcituarijs^adiuuandlcostioiiciii^ui vcatiieithimrobo-
raiiduiHj&ad pituitam incidendain permilcer;i:nr.nu,pr>j i!;itibi:sdiscutiendispariter
illa vtitur. Hiiu patct Caiiinhoramali Auiccnnanon pro frigido,scd procalidomedi-
camcntoadhibiiam tuisse. Jircnini tVigid.i mcdica-nina pituitam cralTam non exte-
nuant,costioninonopitulantur,neqiss.itusdiscLitiunt. Deinde idem Author, Canone
scciido,i'bicx profcssodcviribusCamphoLn.-vciha f.icit,vigi!: ■:■;,::.-: nUiibitJ^gciierati
scripiitjqua: (i virtutc Camphor.c e\citeiitii", quomodo frigida iit, iaugiaari uon pos-
sumus. QuamobreiiioptimcdeCainpli.':rak'iuii-cvidi.';L]i-M.tiiri[a!!iisi!ic, quicontra
omniummemoratoruiiiAmhorLimseiiK-!im,calidam,& (iccamin sccundoordinceiTe
promulgat.cuiposteaPadecrarumaiitlioraditipulatur. loannesquinetiam ^sanardus c'ib,119-
calidamj&reml.ictici.iiiicjscarbitratui'. At si quisobijcict hanc vtiliteriu Ambustis
adhiberijproprcrcaqii-V.li.ip.iditatislitpaiticcpSjnotandumest^idexaccjdeiitipra;-
fiarejnimirumad se'a«rahcndocalidos,&igneosatompsjnam eutndeniasieclunisucl
ciis Ca;pK, & olea calida,veluti & Petroleum, in Ainbustis,parere solcnt.
fiifl
loading ...