Aldrovandi, Ulisse ; Ambrosini, Bartolomeo [Hrsg.]
Vlyssis Aldrovandi Patricii Bononiensis Mvsaevm Metallicvm In Libros IIII Distribvtvm — Bologna, 1648

Seite: 432
Zitierlink: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aldrovandi1648/0438
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
4j2 Vlyssis Aidrouandi
DlFFERENTIiE.

Pl

|RIMA facieanonnullishec Ambraodoriferain natiuam, & fadidamdi.
stmguitur,quarumpostreman]CxMoscho,AIguIlia,LignoAlocs,Styracc,8:
iadano constarc pcrhibcnt. Bi asauolus, ih suo (implieium examinc, ttia Am.
brargenera admentcm Nuperorumaslignac. Vnumrufum,&pingue, quodca?teris
})ratfcrcur,&SeIachiiicumappeJl3tur, aloco Indiavbi nascitur. Alterumdicitessc
ubalbidum Sechra nuncupatum, & cx Arabia fjlici dclattim. Tertium vocatni.
grum,quod tanquam vitiatum improbauir. Primum genus scvidilTcGenua;fatctur
vbimankajodoratiorcspra^parantui.Sccutidtim^&iLLt:;! ngenusVenetijspassini ob.
seruariposserefert. Auicenasquoq;incapitede Ambiatria&ipscgcneraenunicrat.
Primumgenus,quodsuis vocabuiisgriseuappellat,&summopeiecxtollit,&vicissim
nigrumgemisvaldcimprobat. Quaiebrcuitcrpossumuscnndudetc tria csTeAmbari „
genera,colore,odore,&pondercsibiinuiccmrcspondciitla. Albumcst leuissimum,
odoratum,&optimum,nigrumgrauissimum,inodorurn,&ignauum. Cinereum intcr
.. vtrumqiestmedium. Hoc tamengenushodienonreprobatur,cumi1tcincreicoloris,
Exercit. ycnjscandicantibusdistinitum. IuliusScaligct idcm vidcturdiucrsimodctarrtenatK.
*°4* ftari. NamalbumgenusscribitvocariPorambar,maximiqicsreprctij,sccundumquod
est suseumnominari Puambar, & talcm colorem, diuturna mora, a mari traxisTepcrhi.
bet. Tertiumgenns,quodnigrumcst,vilcreputat,quiasecundumnonnullosdcuoia«
tum,&cxcretuma6aleniscrcditur,&acoIorePinambarindigitat. Suncpra-tcteaali.
cjui,quinigrurn Ambr*genus a Piscibus, vel Cf tis(vt dicunt)deuoratum duplexesse
diuulgant.alterumin vcntreanimalis, alteriimiiixtaspinamdotsircpertum,quodma.
gis probant. Scd has distinctiones nullius esse valoris iudicainus, quandoquidemnon
piicium, vel Cietotum cxuementum, sed Bitumjnis gcnus cise asseruimus.
L O C V S. '
' I natalemAmbarilocumseriealphabeticainuesfigemuSi primo"abAetriiopiaj
inchoabimusicum Lusitanircferanr, in toto traciu maricimo Aethiopia;,ing(ii-
tiaAmbratfrustarluitare, qua;tandemcertismensibus adlitora trudunwr.scd
Lib.i. A- imperitiPicem,&Bitumenessecrcdunt.Idconfitmatur aGargiaabOrto,quitotuin_j
rem.i.i. Aethiopistraflum a Sophala ad Braua vsq;, Ambra abundantcm praidicat, Qtjinimo1
&iuxtaArabi>fa;IicisoppidumSichrimnnncupatum inuenitur.
InBengalarOceanosunrqu,rdaininsuIa%vtreciiatIoannesBoterus, quarumlnco-
lajmagnam Ambra; quanticatem expiscantur. Addit Gargjas abOrco, inBraiiI,&
Timor,Ambramintcrdtiminueiiiri.BritannicumOeeanumcopiaAinbreabund3ntcni
IuIiusScaligcrcxtollit,dumscribitreponendiimcsIeintcrniigamcnta,qu6dBalena,
quamIndi Azcl vocant, Ambra deuorata, pereat,&qudd excadauere adlitusddato,
& aperio Ambra cximatur Cum inOccanoBritannico multum Ambracolligatur.H
Mxtrth. ibiqjquot annismulta-Bilcna; viuxa Cantabriscxpugnetur,nullaq;pet scmortuavn-
104. quaminueniatur.AdditquidemScaligerprocompcrtoreccpcumclseAmbraiiiaVuI-
pemarinamiranduminmodumexpeti,&deuorasi,deinde parumconfcctam,&aIte-
ratamegeri,qua?postmodum colk&a,tanquamfusca,&vitiata reijcitur.
Apud Comarini caput.anno post sesqiiimillcsiuium quinquagcsimo quintO,f"l-
stumingensAmbarircpcrtuinest, quiinucnerat,refcrcntcIoanneHugone,picem«-
se puiabat.
Florida nouiOsbisprouineiamittit ad nos Ambramgriseam nominatam,qus, te-
ste Nicolao Monarde, in li tore a Canaucral ad promontorium vsq; Diua; Helena-pas-
In Lusirania; portu ScrubaJ cognominato.anno post scsquimillesimum trigesimo.au-
Lib.i.HiJI. thoreGargiaabOrto,magiitimAmbra-frustumobseruatumfuit. Puritcrscriptumre-
Arem, licjuitidcmGargiaSjquodjflantibusEuris^inMosambicamjCotumqiillutntraiaum-jj

S;
loading ...