Aldrovandi, Ulisse ; Ambrosini, Bartolomeo [Hrsg.]
Vlyssis Aldrovandi Patricii Bononiensis Mvsaevm Metallicvm In Libros IIII Distribvtvm — Bologna, 1648

Seite: 444
Zitierlink: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aldrovandi1648/0450
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
VlyssisAldrouandi

"> cunc

L4UAgX£J
suid.

Sierseite

444
FrustumhuiusLapidisadnostraspemcnitmamis,cuius icon exhibetur,inqua ■
patetarbuscuIaSabinamrcfcrcns;idcirtdBrathitts,s<;uSabinitesini"cnbJcui "
Bpa&GrxcisSabinadicatur.
Lapidcsnigri colorislatiinltar tabuIartim,longitudiniscircitcr decempedum.
cruuntuiinGenuensiripaiocoi^M^niiiicupato. Inhoc Piclorcspenicillo fcona
cxprimunt,&PiscacoreSjadcoHiprimcndosinvasissaiitospisces,vtuiitur,&ijjj,Sj
aloconatali nuncupant. Iniuper reperiuntur lapidespallidi, virides,&alijscolorii>us
insigniti.Annisciapsis,conspicatisumusLapidemdurum,instargcmmx,coIori5circa
laterafcrcCiBruIciJnmedioviridis^hicinaquafrigidalocatusviriditateir.smaraotii
.accjuirebatj&calcsaausvirorcm deponens pnstinum colorem induebar. HuncLa.
pidemPaulusBrunusNorimbergensisdiligensreiumnacuraliuminquisitoreirvuauu
chianigraadueclum refcrcbat,vnde jlius lapisciusdem magnitudinis aibus habetw-
quiinacjuaposituslutescit.&cxemptuspristinocoloriressicuitur. Adcairulcunicolo-
rem vergitLapisille Petra serena appeliatus,cuiusvaric- fodina; in Corcona,in Agro
• VoIaterranOj&inomnibus fcrcmontibusApenninisrcpcrimitiir:cienimhicLapisin p
niultisKdificijsFIorentiivisiturj&nisiimbribusmadcsiacdiutillimcperdiuat.Lapid*!
ad ruborem inclinates in cuniculis Agri PraTiestinireperiuntur (Pra-neste onpidmnelt
Iatij,vcmulti volunt, «*o' '«* *pi*st»,nirriirum ab Ilicibusnuncupatum)vulgus abocci-
sioneC.Marij iuniorisLapides rubefaitos opinatur. Quare de hocPeeu qitidjm;
Germanus Gcorgius Fabritius sic cecinit in suo Itenerario.
——------ ' tus etcttle re^ns
Hsmensblhabnjij^toioisFr.^KeiteveHimui
Stuoprtmhm DiUx tsuimitt», tempore mdl»
Ctrts /ocoptr/isr, minsmus Ht/biitttmsi/am,
Pluribus ■ piila sigarii
Dei/idt tei ejfe/ies tetla telturc mealitt
gutfnguittttr sdhuc MsrisHsatderubore.
Quandoqueconspicatisumuskpidcscolorcmsplcnisaimulaiites.&talemcolorcin
cum iuteo eolore permixtum habecant:hi sortassis admorbossplenissugandos aptiG
erunt iudicandi. Obseruaturaliuslapis,quicolorepennas,veloculosAccipi[ris,liiie
HieracisimitanS, appellacur Hieracircs, & vt plurimiim ad coiorem cincrtum tendit,
& quamuis plurCS squama; snperiores sint lucid#,& coioris piumbci,inferiorcs ramcn
suntcoloriscincreij&inmcdiopartissuperiorisqua-damconcauitasjseurimaobsci-
uatur, imitans iliud Conchilijgenus, quod ab Authoribus PcSen nuncupatur: ouem-
admodum in icone licet intueri, vbi tres huius lapidis disFeientie dciineantur.
AlijsuntIapidcslinciscoloicvariointerIcdiitincrisornatiJvtSardonyx,AcliaKi,
Marmor,&aIiquiIalpidcs. Itcmalijlapides,rationc colorum,abAurhoribus,metal-
licicognominantiir,cumvariorum,& singulorum mctallorum colores represcnrent.
In extremonoua-'Zambla;scptcntrionaliangulo,quiangulus elaciei nominatur!,Hol-
landi nonnullos Japides,instar auri,iulgcnres inucnerunt, & hac de causa aureosindi-
gitarunt,pra'tercaabauricoIortlapidcsquJdamdcmiminantur Chrysitis, Chryso-
lampiSjChrysoIithosjChryibphriSjChiysoprairusjChrysoberilluSjCbtysammos^&^
Chrysolecaosj Acolore quoquealiorummetallorumaliquilapides nomcn dtiumum, "
vtArgyriteSj&ArgyrodamosabArgenticolore^SideritcSjaFcrrOjMoJybditesaPlii-
boj& Chalcitis ab jEre.
Alijrccensei'ipossuntlapides,quiacolorea!iarumreruminanimatarumnuncupan-
tur,vt Hoplitesd colore armorum, Crocian a coiore croci, Melichloius ,i melle, Cap-
nicesafumo,PoIiaacanitie,Cericesacera,MyrthitesaMyrtho,Tephriiesacinere_*
. Lychnitesacolorclucernarum;accensarum, Myrrhites amynha,Enhydrosa colore
aqueo,velcjuiatalisIapisaquaprargnanssit,Catopritesacolorcspeculi,vclquia,in-
star speculorum, imaginem rcddat, denio; Cepites, vel Ccpoides abhorcorum colon-
bus, propter cpJorum varietatem,qUK in simili lapide radiat
Insuper non pauci sum lapidcs, qui ab animalium, & parcium eornmdem coloribus
, nomencIaturamsortiuntur.LeontiaSj&PardaliossuntlapidesjquicolorempdlisP^-
di,&Leonishabcnt.TaosdicituracolorcPauonis, Coracitesacolorc;Corui,P«di-
citesacolorcPerdicis,EchiresacolorcVipcra;jScaritcsacoIotepisc!sScari;Trig'i-
loading ...