Aldrovandi, Ulisse ; Ambrosini, Bartolomeo [Hrsg.]
Vlyssis Aldrovandi Patricii Bononiensis Mvsaevm Metallicvm In Libros IIII Distribvtvm — Bologna, 1648

Seite: 497
Zitierlink: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aldrovandi1648/0503
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile


Musmi Mcsallici Lib. IV. 4.p7
Lapis quoc|uefungi:insiinulans, siue sitngitesnobiscommtinicatus fuit,coloteaI-
tio,%iira. qnali ouali Jongiiudinc lex digitorum,&Iatitudine quinqucjSuperior
eius ji.tisrjuasdamlineasjcuvirgas emincntcs,asperas,& acutashabcbat,quE ta-
i!if!, ;ul ccnrrum vsqtic iitn: p.ningebant. Inccntro vcstigi.i n pcdktih visibatur,&
color in hacparte non crat adedalbkans, scd potius ilaucsccns. Pars illa,qua>iru
iiingisnaturalibussolct esse intctna,in hoc fungite cxteritisconspiciebacur, & virgas
Iiabcbacmagiseuidentesacutas,&subtiIes,n)orct.eniariun, quarum nuior pars inte-
gra vsc(ucadcentrumperueiiiebat,& hocctiitrum valdc concauum,& prohmdum
crat. Item conlpicttisumus lapickm aspeclu mirabilem, qui partim repraisenta bat
fllngum,&part!mllltc^:lll;l;llr.■al:,. referebat, longitudincduorum palmorum, circum-
fercntia vcr6,iuxtapartemIariorciii, ttitim paliiioriirncuni diinidiu: poiNlciosuserar,
propiersubstantiamtcrrestrem;imni'i illa p:rs, qiia-pciiiculo f.uiigii-dpoiiikbac,per-
bclleKmulabaturfruittimcardtiialtilis in iuis veltiti lV|uunasdistinitum. Parsalte-
ralatior,qu.ein verticcf'.i:v;i solct e!Ic > :u! ii-idii-.it imuqualiscraccum appcndicc_>
B squamaspartis infcrioris rcy^n-e. Hjc ii■ :.;■ ionis iidmcantur ,quaruiiialrera(uiigi-
tesmaior virgaruv, a!;i.Tu fiii^ii^rtnissiiL-x inscribitur.
Hacte.ntis de Japidibus fungos repraicntatibusa&um sit. lam 3cccdetcoportct ad
examinaiidoslapidcs, qtuaibort.s, & pi.;ntas]-iei-fe,;tj.N Ct nulaai iqtiaiidcqnidemab
illismultilapidesdcnominlntur. PrimittisDendsites habet siguram arboris ,Scele-
chicesTruiici, Dryites Qitercus, Elacites Abictis, Clettites Alni ,& Daphnites, vci
Dapbniafigutatti Lauti. Pra>n.Tquamquddalijlunrlap:(iei, i|Liimi;>:cisn lubent si-
gurasarborum,&plai]tarum,&huiusgciicriseIt lapis nasccns jn inonce Sinai, vbl
corpusDiua;Oarherin£Custoditur:quapropicrlapisctiam ille Diua» Catherinarno-
mcnestadeptus. Deindcabherbis, floribus, scminibus.&frutfibusmuieilapidesno-
mensortiunturiCUineorumfiguramrefcrant. Cislitesbabct sormam Hed.re.PhycU
tesA!gK,SpongitesSpongi^,Syringittsinrernodioiiiai itipula?, Coiallina Coralli, £^ .fcst
&IuncitesfiguraniIunci.Idconart.ttTheophtaItus,apudmarc,lapidesnasciiunccos, pi^ca%
cjuosnemo,iolo aspeistn, a veris iuncisdiscetnere poltet.
C QumimoIapidesqiioquessorcsexpriinunt;vtNarcirIitcsnoremNarci(ili, Enerini-
tesssorcmLi!ij:Encrim>scniuiqiiina LiIijtoiiaostendit,&<ihoditeshabct formatrt
rosj. Semina ctiam plantarum ab altquibus iapillis (irnulantur. Hinc Mcconires
habetfigur.mioninumPapatieris.&CaichrsccsMilij. Phacitcsest calculus ad in,
ltarLentis,&PisolithosinstarPisi. CiceritesicaexacterefertformJmOiccrisarieti- .
Ili,vt averovixdiscernipollit. DeniqueCyamitc-ssiinilitudinem Faba:repra^scntat.
MaioiumfruituumsigurauidcmonstranialijIapicses.vcMelititesformammalisim-
pHciter, Cydonkeselligicmmali cydonij, Botrytcs incipientis vua: (Irnilitudinern_*,
Sycitesiiguramsici,PhamicitesBalani, Amygdalices Amygdali, Mespilitcs, leu Pen-
texochaseffigicmMespili. Pyiene,seuTecolithosformamnticlcioIiua; reprajsenrat;
&huiusconditionisest!apts,Iudaicus,dcquosuoloco serim lubebitur. Quocirca
narratloanncsEuscbius lesuita,in quodatn Agtoregni Aragonensis,lapideseffigicm zikiJ-j
olearumpersesseoitendcntesinucniri. mir.aat.en
rop.cnp.-;.


loading ...