Aldrovandi, Ulisse ; Ambrosini, Bartolomeo [Hrsg.]
Vlyssis Aldrovandi Patricii Bononiensis Mvsaevm Metallicvm In Libros IIII Distribvtvm — Bologna, 1648

Seite: 523
Zitierlink: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aldrovandi1648/0529
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
Mu&i Merallici Lib. IV.

m
fr apud Pcriium,nuncupatursaxea,necimmcmo^quandoquiderhchir,i£ianodosa!a- chiragr/i
borantcstepjiis abatticulis tophosgypso similcscxrrahunt. Ircmapud Indos,puinmi vocautrfi-
quibusdam arboribus adh.-vrcns, obitisignem duritiam appellatur saxcum, quoad pcl- xt&.
icndoseapitisdolorcsa vaporibusortos, fclicircrvtuntur. ' Gttmmi/k-
InsupersuiitPopuliGennani^dumi.tA' iotTinuiiiieiiisigncs nuncupad Saxoues, xaim vbi.
qui,tcste Isidoro,sunt validissimij&horuinRcgio amplistima estSa:<oni;i,qu:e insupe-
rJorem,&infeiiorcmdiuiditur.Saxumferratuiiicstoppiduminsi[iibus Vmbriat.quod
mimai'axofiieritdcnomin:itimi,nonsatisi:onstat:KursumPocta;Meduramindigita-
runt saxificam , cum intucntesMedusa: caput, in saxa verti dicctcntur. Huiusmcminit
Ouidiusinlbin.
[ - . Stxi/icxvidex;tnsilix era Mcditfe.
Metaphoi-iccctiai:ni!cnsiIia.!ppdlatursaxea,qiia'sicssineqHaquamporest.
IamaccedamusadpIaiiKias.^.isiogii-^nii^it.is.qiiarumnumerosasarrago aBo-
tanicis memoratur,taIcqucnoir.cn (ibhi sastis viudicarunt, vel quia in comminuen-
B dis,&f"raiig(.'iitiiic,-ikiil;^mii,-.i:ipraTogatiiiampo(sidtat!t,vclquoniam intcrrupes,
&faafreqaentissimenal'cantur.HaKiiiimiiIt; /iibiuiminc.Sa^isfagKivelSaxifragia;,
apudMatthioium,deIineantur. Paritcrindescriprioiiemontis Baldi siguratur Sa-
xifragiaBauaiica,qua?scmpCrintcrscissur3srupium,&saxorum colligitur. Caryo-
phiIIussyluestrisi!oreminimo,siueTunicaminimainHctbarioLugdunensidescripta,7''v'"^w'-
apud Lobcllium in Iconibus, Saxifraga, vel Saxifragia vctcrum nominatur. Pcucc-™*?"'' •
danumPannonicum Clusij ,S;iM'iVas;ia rmia Maithiolo vocatur. Daucns montanus
multisido folioauud Bauhinum inphytopinace, Carstlo ChisioSasifiagia Panno-
miadicirur. Daucusfack.Sisdi |n-atcn(is,in Phytopinace,cst SaxifragiaAnglkana
apudLobelliuminobscruarionibus. Pimpinellamaior vmbcllarubenreestsaxifragia
roaior rubentessc.ieapudGesncrum in Hortomtdico. Pjinpinclla minor apud Ba-
uhinumSaxifragia parua Dodoneo nuncupatur, Tandem SoIanumvcsicarium,siue
Halicacabum Dioscoridis, atq;Lobelii,Saxisragarubra& quartaapud Brunfelsium
esse pcrhibctur.
C Succedunt nomina gra:ca,quibusapudAurhore$Iapislignisicari soIct,& primum
est aissos ;vnde pcndct Jusic«o«apud Nonninm nempc-lapidaror. faO&ote'dicitur ,qui
iacitlapides. Aisss*iMvocantur,quilapidcsexlapicidmisextrahunt;hosPliniuscxcm- litkalogi
ptoresappellat. r\A»>\&yKexponitur ,qui lapidesad aliquod opusidoneosseligit.Scd quslsot. "'
LithologiapudTucydidem rccensentttt intcrministros,qui architctiis subseruiunt. "
-Ai6spjocestquiIapidcsclaborat. Aiss £<;V,quilapidcsscaIpit,&r-adcndo complanar.
.Aissoy^upos diciiurSiatuarius.Ai<W,i4o;item AaioVoi vocaturIapic:da,necnonChirur-
gus,quicalculosabaniniantibuseKirahit Ai8..sip«o; nuncupatur tedus pclle lapidea,
nimirum tecius corio, cuius duritieslapidem a-mulatur. Demum A 6Vsp«Aos cogno-
minaturillc,quilapideo,&durocapiteestpra:ditus. Nonnulhretiam plantcab hac
vocecognomentumaccencrunr. Nam AiSoJWoo*cxponiturarbor lapidca,quamali-/'/.i»'<ej/<<
qui corallum interprcrantur. Lithospcrmon cst herbaGraxis ,& Latinisita noinina-/'^ dtnn.
taoblapidcamseminisduritiem;cumnilaliudcxprimathocvocabulum,quamsemen»irM/rf,
lapidcum. Huiusplanta-multajipecks apud Authoresbotanicosenumcrantur,ncm-
DpeLithospetnionmaius,&minusMatthioli,&Dodonci,Lithospermonnigrum Da-
lechampij, Lirhospermon AnchuscefacieLobcIIij,necnon Lithospcrmon arundina-
Ccum,quod Botanici lacryinam Iobi nuncupant.
Citca ioca ,in lcxico gcographico legitur I.ithophaum oppidum Gallia; CeltJcar,
&Lithoprosopusmons Phcciiicis,qiii apudProlemeumvocatutTheuprosoponPro- Ltxaitbhat
montonum, inrcr Tripolim, & Botrim. vece*
Dcniqucmultaaliaetiaminanimataabhocvocabulodenominantur. Lithiasisest
nomen asfcflionis illorum.qui calculo laborant. Anouo^Aa apud Dioscoridem est glu-
tinuin,quo lapidcs fcrrumiiiantur. Monolithoscst Obcliscus, vulgd ^«?//a,apud Monolithos
PliniumnuncupaturobeJiscusintcgerj&solidus.aisioipi(?u»esl:arsapudSuidam,qua q„id.
lapidesadoniamciitumclaborantur. Ai0o's-|!<»Tet lapidibus stratusexponiturapudPli-
nium. Nonnullitamen LithostrotondicunteiTcopusmusaicum apud Plinium,aut
cmblemavermiculatumapudCiccronemiestenimopusexlapidibusvarioruineolo-
rumconstraiium.
loading ...