Aldrovandi, Ulisse ; Ambrosini, Bartolomeo [Hrsg.]
Vlyssis Aldrovandi Patricii Bononiensis Mvsaevm Metallicvm In Libros IIII Distribvtvm — Bologna, 1648

Seite: 524
Zitierlink: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aldrovandi1648/0530
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
524. yiyssh Aldrouandi
LegiturapudGraieosaliud vocabulum,netnp& it», sigriiiTcansIapidcm,vndcr
cipopulum *«wi» dixerunr,vrpindarus3ibitra:ur,ob iactum sabulosum lapidum*!'?
DeucaIionis,&Pyriha;. Ateii-a.0% vocaturapud PolIucem,qui tundir,veipercuritk
pidesadopus. HicLatinisdiciturlapkida. Latomia-IocusestSicilisapudSiracusa
LatmU vliisunt lapkidin» vulgo teTi&limeSumetiam,testcStrabonc,Latomia;in Larioar, j
tinidj&v- agrnin Gabiorum. Itaquc Latomia;,veI Latumk- appcllanturLapkidinc ,vndcLa
ti. tomus , nempe Lapicida dkirur. Latomias autemfui/Te carcercs Syracusis,autlior.«
Lib.^jn Cicero. Sed alij af crtiiis ttadunt Latomias fuissc loca caucrnosa, vbi cxcisi sucrunc
Vtr. Iapidcsadvrbisa;diiicium. Oificinaigitur,in qiia ccdunturlapidcs,& Latomia &
Li t ho to m ia n u ncu pa tur.
Nequc prarer institutum erit rccensere illa, que a icopulo denominantur, eum sco.
lii&de pulus,prosaxoeinincnti,accipiatur. Monct igitur PerrusCrinitusoIiminqujdam
iwi^ArabisProuincia,geriusquoddaracriiiHriis »»»iWi tuisse appellatum,qUando
stit.tn.ia. aliquijininjieorumprediumsolebant <w:rtAi£w, icilicctin illo iapidcs ponerc w
' eiIetindicium,quddis,quicumagrumcoluisKet,malo]etbo esset periturus insidijs i
eorumjquiscopulosjnimirumlapidesposjijssent, faccautcm restanttimhjbuiitimo.
ns,vtnemoadillumagrumaccedcrcamlcrct;[in„!:ueQsi]l<j[iitncrucitlitarcm,quiSco.
pclismum secissent. Hanctcm Prgsidcs vsquead pa-nam capitisexcquisolcbant,quo.
niam,&ipsaresmor£emcomminabatur.
Steselis-
+"-<"• epitheia;

O:

kMNlVM calculis approbandum efl,vt calculcrum,seu lapidum,& saxonin?
* epithcta recenseantur; cum lapis, & saxum tantummodo, ratione magnitu-.
dinis, & paruitatisinter se disctepent, vt supcrius monuimus. Primiim igi-
turt3tioneprjn-arumqualiratum,vocantlapidem,vci Jaxum £rigj'dum,gelidum,&
humidum. Verumqujainlocishumcntibuslapjdidiutiusmoranrisupcrcrescjr.&ei
■ adharermuscus;hac dercaPoetismuscosuslapissuit appcllatus. Quoad seaindsjG
qualitatcs, saxum cognominatur dumm, solidum, & adamantinuin. Idcitcd ,inhoc
sensu,apudNazianzcnum, ti"»it>w;legitur,qualibenecompacluSj&soljdus, Apud
alios <wufi*c indomita pctra.Item rtjip» grauis, nccnoti tcrribilis ob pcrcussioncm.Im.
m6fortasTisapudlhcocritum,Iapisdicitur<"s|!arar3-, quasinaturarindoniita-,neaioii
Spitheu incoclilis,cumi)uJlamcoctioncmadmittat.5imiliter Latinircspicicntessccundasqija-.
srtiai, Iitates,iapidcmrigidum,scabrum,salcbrosiimjasperum,&scruposiim indigitarunt.
QuocircaGracisquoque «pias^iVfiiijneinpelapisaspervocatur. ItcmapudHome.
rum inOdyssca, Aissag , ntnipcpetra aiperadkitur. Demiini lapis apudTheocri.
tum AiiTpos proptcrscabiitk-mnominatur.
Deinde,rationeloci,Authoressaxum apricum, inuium,dumosum ,monranum,
& montosum nuncupant.Parirer considerantcssaxum ingens in Mari appellarunt pro-
minens, & fortassis in hoc intellectu , vrsp* nuncupata fuit ab Euripide *i»W*
70'., quasiquodobmagmtudinem, turri possit comparari. Rursusinhacscnsusaxwn
vc.catumfuitNaufragum,Pra;niptum3& Vndisonum. C£uapropterabalijsC.rccisIa-rl
pisdkitur aiiiBio;, nempclitoralis. Immd in Odylsca , vteyni Pctra nominatut)
quoniamperaquasssuuiorumvagetur. Tandemsaxamarisab impetu ssucluum«e-
duntur, & rimoia, necnon caucrnosa cuadunt. Vndc mirandumnon est, sisanumapua
Poetas, Adesum, Concauum,liimosum,& Latcbrbsum dicatur.
Stxttur DemumjrationevsuSj&operis,Iapisvariacpithetasortitusefl:namlegiiurapud
diutur x- Homcrum •ri'?' j-Aodap» , quasidicatur Japiscauus,&scuJptus,cumadvariaop-r*
Jesi. excauarij&sculpipoisit. Itcmapud Nonnium habetur 7-i-p-aoffl'u-'« ,nempei>
pisrudis,quonemo,instmcndis a;dif7cijs,vsus est. Ad ffnem lapis cognominarur
Gracis ssaiamjopDC, nempemortiier,cum,ex vehemcntiilliuspercuisione,nonnw-
dohominibus, sed alijs quoquc animantibus mors inferatur.
loading ...