Aldrovandi, Ulisse ; Ambrosini, Bartolomeo [Hrsg.]
Vlyssis Aldrovandi Patricii Bononiensis Mvsaevm Metallicvm In Libros IIII Distribvtvm — Bologna, 1648

Seite: 527
Zitierlink: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aldrovandi1648/0533
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
Mussi Metallici Lib.IV. $i-/
P R O D I G I A.
POSTEAQVAm Iapides ad prodigia etiam ipclareobfetuauimus, non piguit
hociiiiocoinsigniorarecitare,qua' LeAortransIegerenonalpcinabitur. Itaq;
IuliusObsccmensnarrauit,annoab VibeconditacentesimononOjpIuisselapi- j„ m ^
des,&paulopost maximampcstileiitianifuille subsccutam. Paritcr cx eodcm au- ProJ
thore,anno vndecimo post quadringcntcimium, ab Vrbe condita, pluissc hpides
perhibet, fa&adcdicatiouc tcmpii Iunonis Moneta;. Itcm, anno quadragcsimo se-
cundo supra quingentcsiimim,spatio bitsui,Iapides plui se,& saxumihgeiispcrae-
remvolasse tradit. IdqucresaduersasKomsirjsnm pncsagiuit :M!n bisi.b Ariniba-
Jeluperati,&ambo6dpioncsin Hispanijsca-si fucnint. Idcrr. luIiusOMVqnenspro-
dit.annoab Vibeconditaquadragciiiiionoiio post cruingciittsiiiunsapc | inisieiapi-
Bdes,&repetit,annoabcadem Vrbcconditaquinquagciiniosecundopostscxceiittsi-.
mum)]apidcspluisse,&hastasMartispcrscvibi'at.'^tui[rc,rcs-5!ieRomanasbcncse
sehabuiiTc:nam Luiitani victi, vltcrior Hispania pacata,& Ciinbriprorsusdeletisimr-
Thus etiam Liuius, tumdecadeprima, tumdecade tcrtia,non solum in Aibano mon-
tCjsedetiamin piceno,pluriesIapidibus pluisse testificatur. Mod >gnctus,in Vita M.
Aurelijlmpcratorisscriptumreliquir, Cotistantinopoli,tempoi ibus ValentinianiIm-
petatotis,itaIapidibuspluiiTc, vtiumcnta ret&orhniaexrincH,&ciiiium nonpauci Lib.i.tq.
peremptifuerint, ScdnouissinieSuriusinCommentarijsanni nostr.tsalutisnonipost ij.
sesquimillefimum,meminitsa;ui/nma;procella;,inqualapidcsouigaIIinaccimagnitu-
dine abaere deciderunt. Itcm anno subscqueti scribit pluisse in Iniubribus saxagran-
dia,quorum vnum ccntum,& vigintilibraspendebat. Ha-csilicibus duriora,& odorc
sulphureopraditafuisicrefert.
Posteaquam in saxagtandiaincidimus,noneritabrereuocarcinmemoriammaxi-
mum IapidcmeC*lodelapsum,anno tjuingcnttsimoseptuagcsimo septi.i oab Vrbe
€ eondita,vtIulius Obsequenstestificatur. Patitetsaxumsigcntismoliscx Fulgosio, in
. Thraciaadnumen.<Egoscecidk,annolecundo octaua? Olympiadis suprascptuage-
simam. InternupcrosAuthores,PIatina,iii Vitaloannis Dccirai terrij Pontificismaxi-
Hii,scriptumreliquit, in Italia,sa>uientc Vcntotumprocella lapidcm viicnda; magni- .,
tudiniseCilocecidiiTe.ItemmagnuscCarlodesccndesIapisvisusclie traditur,pau- * ' *'
ldantcquamLysanderanguitiiIimotciiiporisspatio,tammagnafa;!:citatc,aduci'sus''*
Athenienses frucretur. Vicissim pemiciosi.miuit augurium Arist.or.imo Atheniensiuin
tytanno saxum e iublimj loco ad Aquit.idemissum in cam tecli partcm,[ub qu aTyran-
nuscum vxnrccamabat: nampaulo postab Hcllanico;&aJi;sciuibus fcdissi ah fuit
trucidatus.Pljtiiusquoq,narratIatcnbuspluilTc,cumMilointerfcctuscst Similiter.cie
Maioloin ColIoquijs,annosalutishumana;uiillesiino crccentcsimononproculaCrc-
majinAgroRipaltensi.CKloscrciiOjlapisniagnitudinehiimjuicapitisJngentifra-^^crt,
gorcabacredcsceditj&intra terrampencttansinduaspartesscirsuscst.Annoetiam -g
miIlesimoquadringentcsimononagcsimosccundo,exFulg'sio, .dripasRheniprope
DoppidumCushein, VI.Kal. Dcccmbris,Upisforma tri.inguliripondetis libraru trc-
ccntatumabaltodecidit.Inpo.tuMongia', h^cptodigia insaxis app.trent, vtrecitat
IoanncsEuscbiusIesuita.excrescentesenimniarinifluctusdumsaxa otFendunt,cru-
ces,&balistaspcifcaiiiiniescuIpurit,C[ua;,peiagodctumescentc,iniIliscl!i5i.u.i-ap- ,
parciitirursusq;Occaniestus,scquenti die,omnes doiet,& in alijs rupibuscas tormat, *
delendasIuccedentiajstUj&alibiimprimcndas.SimiliterinHeluetia^authorcLyco-"*"" "*'*
sthene,anno quintjuagesimosevto post scsquimillcsimum.dic Lime ,post festumDiui E'lref-"?■
Galli,non procul ab oppido Vuinterhut, in Theso siumine.tres lapidcs naturc filicecin- ZJ" ,
uentifueruut,inquorum primocrux Heluetica,gladius,& virgaconspiciebantur, in f"?.'"> .
tcliquisduobus.auxj&InsigniaBurgundiacaaNiturapcEfccieformatavisebantur, ** '"
ycluti apparcc in sequcmi Icone. /**«.

Lapi-


loading ...