Aldrovandi, Ulisse ; Ambrosini, Bartolomeo [Hrsg.]
Vlyssis Aldrovandi Patricii Bononiensis Mvsaevm Metallicvm In Libros IIII Distribvtvm — Bologna, 1648

Seite: 530
Zitierlink: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aldrovandi1648/0536
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
5jo Vlyssis Aldrouandi

td riuum aqua: sundit. Neq;hoc brcui temporis spatio prarstat:namq; expetra„£sta,
totaignis,Sc vrgcn^ebruna^aquaerumpitjVtAristotelesinlibroAdmirabilimnj.5 "
>-. notaiiit. Similem naturam lapidisBcccaciusin moiitcEuranioreperiritradit.Quin'"
m6idcm Author agensde montibus,narrar,qu6d in Phtygia; SyphilomonrenasciiUr
c"s- la9- ]apisrotundL's,infiarcolumna;,quinonpermittitjVt f7Iijiu/lisParentumreIu<5tcn,u
InHydaspi,cx Plutarchodessuuiorum &montium natura,orJtnrJapisnomineLv
chnis colore viridi refemis,& valde fei uidus; hic, Luna crescente, ad tibiarumsonum
Lyihsistl repert tur,quc vtuntur iiii,qui sunt insigniores.
ttUmmmc Praterca scribunt multi ,& pra;sertim Ctesias, in Paflolo Lydise ssuuio ,Iapidemj '
flsnt*. Chrysophylacem nuncupatumoriri. Hic est argento persimilis, & cum arcns sit pa.
mixtus, facilenoninuenitur. Attamen,obpra?stantiam virium,ipsum a Lydiscmunt"
&anteaditum thesaurorum tanquamcustodem collocartt; quandoquidcm,furibus
aceedentibusjclangoremtanquamtubafundir. Pausaniasquoq;,in ArceMegarensi
lapidem quemdamfuisserecitat, quilapillopercu(Tus,sonumcithar.i; edcbat:qua.
propterAntiqui fabulabanturibiabApollinccjrharamfuissereposiram. Cardanus t
lih.j. dt tamenhuiuscffccr.us causaminuestigarcnititur,duminquit:iicithareresonant,quii
JMl, lignumeauumj&spongiosumsitj&inmuItiplicesaofraitusdiuisumMdcircoquiJti.
lein hoc lapide excogitandum est. Imm6,pra;ter intcriiaslapidiscauitatcsjtaeulli.
cammatcriamhuicJapidiinesTcputat, quesono aptacssepcihibeiur.
Amplius,cxMaioIoinCoIIoquijs,cjuidamiapisMcmnonisfuisse traditur, quicuta
inegregiam sta tuam fuissetsculptus, radio solis orien tis percussus, quotidie voeemj
L*t"Mem quamdamedcresolcbarjdonec Christus in vtero DiujMarie Virginissemperinrjifc.
nesis. humanam sormam induit: (icuti reliqui falsorum Dcorum numina, & .£gypiiorumj
simuJacra ccssarunt, in quibus Hostis humane naturcEthnicos muitifa riam Indifica-
bat.InSagai Phrygia: ssutiio inucnieur lapis nomine Auehoglyphus,qui simulactiiiiu
matrisDeorumhabetiuiprcssum. Huncsiquisinucnerit(rar6tamenrcpefitur)nullius
reiadmirationecapitur. InmonteetiamBcrecynthoJapisnasdpcrhibecur,tiuiferro
• estsimillimus,&gladius nuncupatur. Hunc siqnis tcperissct,duin Cibclessaciacelc-
brantur,insania corripidicitur. ExaJteraparccPausaniasmommentismandauieia-G
pidem in Laconia illaboracumfuisse,in quo cum scdissctOrcstes, furoreindepQHiisJc
traditur:quocirca ob proprictatem lingua;dorica;, huiusmodi lapis Iuppiter t««x
dicitur, vt Pausanias interpretatur irapa rj«e»»«»w,quodcommunilinguam»«'i«.
nn pronunciatur, & scdarc signifkac.
MYTHOLOGICA.
f N Libycismontibujlapidesadmirandatnaturarproducinarrantjtjuinonaliter,
quam aspectus Lupi intuentes reddere mutos seruntur.Ai abesquinetiam cradunt
■ cxhisadmirandamdomumabAlcxandroconstruiSamfuisTe^immoadqusredos,
&conuehendos huiulmodi lapides, Aristoteie moncnte, seruum fuisse prarniuuhijqui
routi&iaus lapidempublicaret,iassiw statim tegcre saxum, ne Vccsoribus nocumeti-
toeutt. ' H
Pra;terea fabulati siint Poeta;, iadlulapidum post terga, DcucalionemPromethei
filium,& Pyrrham Epimethei filiam,pest vniuersalediluuium, genushominum telli-
tuisse, fabulam hanc comemorauit Ouidius, posteaquam oculis subiccit caiaclysinura
Lihi. Mt~ illum, quo genus humanum omne dektum est, dum canit hunc in modum.
tAm. bifecduntiiiiUmqicapBt.iunUaiqirca^gHMt
miu/hshpidssfuzptiti-vtQigUmWBt,
O/.1J4. HemHyginus,&Aponodorus]cpctunt,sedportcutosissimumest,quoddcongine
Lib. i, Bi- ma tr is Deorum.nc mpe CybelesexDeucaJioncoJapidenarrat Arncbiuscxcerpeumei
tUeth. commentarijScuiusdamTimothti. InfinibusPhrygia;perraqua:daincstinaudit«v»-
stitacis,cuinomcnestAgdus,vtvoluntIndigina;.Exiliaiapidessumptos,Thciiiip«-
cinentejDeucaIion,&Pyrrhainorbemvacuumiadarunt,cxquibus,ciimca-tctisn>°f-
talibus,magnaha:cmatcrdiuinitusinformata,atq;anim3tasuit. OuidiumcumJcgi-
musjpiocuidiibioflatuimusipsura^&eosjaquibus.&hoc.&aliamiiltailloriinii™0'

I!
loading ...