Aldrovandi, Ulisse ; Ambrosini, Bartolomeo [Hrsg.]
Vlyssis Aldrovandi Patricii Bononiensis Mvsaevm Metallicvm In Libros IIII Distribvtvm — Bologna, 1648

Seite: 531
Zitierlink: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aldrovandi1648/0537
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
MufeiMetaliici Lib.IV*. 531
A ium cornmcnta dedusit, de vero Norci diluuio, causiscjue tanti supplieij, per ncbulam
sajteroa]iquid audiuisse, quam auditionem postca ,& alias nonnullas ,casdcmque
vcrtssimasrerumgestaruinnarrationcs mtndscijs pceticis imioJLicri!nr,& inquina- -
runt. Etsnira veram terrarum eJnuioncm, de qua jti Jibro Gcncscos agitur cura iuis
causis^grauissimiwAuthorPhiloHtLir.-rnscIcijaiiiisiiLiiocjHiuncntai-iodiiiCi-uit.
qtiaproptcr, vt admythologica rcucrt amur, primos c tia m homincs an tc Dcucalio-
jicm,idest ipsumgenushumanum c tcrra , atque la.pidibus,cnatum crcdiderunt: id- uh. 5. de
circo Lucretiushoclnimaiiimi genusdurumluissctradithisvcrsiblis. nairer
F.Igermsi;i:;;!.:;:n;,i;,::;!■:*■ /';.;: ■■■::::: :;; ;:;:n;.
DnriiiS,Titd;t:ni ,idi::sq:a,::'dnmcreajseti ,
rii ;;;.::;,:■■! i::i . • >■/.■.':/;.'i ;;;.:■: :s :■/■. /::< :>iins,
Funlt*tt,m6~c.
Hinc Reusnerus,in suo VoJumine Eroblematum, arrlpuit occasionem sci ibendi non
esscadmisationedignum,siaJiquandoliom!jiesiiihunianivideaiitur,cu.in cxlapidi-
B busprognaticsie fcruntLir:caniiinasiint hsc.
Dttmgcims hii»:.zi;;i;i! ■■■•;'/.?>::! t :.■;.: 1 ;:,:::■■!■ i'-;rr&*
])tlS£/ili/ii:. sartei Ooji II,.::.'::. /rnsTiit;,::;,:
lllaMptit'V>l;rer/M.c. ;t:ti.tti!;j.iccir,ii!i
Frigidit {/:;/.urgumr,;i!!;r, ;. .-.■..-.,:.;;;::.
Pam.:morA lis ;-.'!>■:::/rjne va/.-.n!;■;/!! cr;:/. ti.trcntis i
Pttttlmiuisi': sai-.ii.t „;r,i!::: /i.at c/tknt.
Jtiamm/tr/bas:■;:<:!.■•.' /liiemii! Fyrrb.ipttt/lits,
^otsormttiii&iwrstpttm&fat.
Irtdcgeititsdarn;;: juini:.; , :\p! rn /i,- /. /.limrn;/.':
FxitxriMitrmiqmstipcrttrc fotcli.
S O M N 1 A.
c
MYTHOLOGICIS addenda sunt ,qua:narraiiturab illis.qni tempusinnu-
gis, & somnijsconterunt. Nam Card.iiiussomniatjapidibiis in quiete ia- £i ^ gm/t
ciis .urgia iignificarijcum instar iu:giorum ,cadentts orfendant. Dcinde ■' '
quandooculisoporeoppte(sialapii]ibLispr<;in;tisi,vdi cospicantur,turpi fama Iresum
aspergiin vjgiJiavideredicuiHur. Vcjum siquispersomnumlapuiesiaciat peregri- •
nationcmsvtinquiunOcxpccraredebet. Scripsit etiamArtemidorus,refcrente Car-
dano,iaiftumlapiduinaiuibapcrquietem,solisTibicinjbLiseircvtiic,quiaexpopu-
lo quarstum faccre soleant.
Sedlilapidesiaciai-,tur,impedimentum,&cogitationes pra?dicunt,iila quidem,
aiabulantibussiiiitimpcdinicnto,hasvcro,quia ad ii.u'r<i'-am suut idonei. Tandctn
Iapidibusmagnispcrloiii!mmniisrcfcrLintLirhominescordeduri,nccnonllustici,&
ingrati, itixtalocum, in qtio conspeeti fuerint. Atquando alitjuisirriguo turgescens
somnolapidesmagnosiCiiilocadcntes sntucttir, ptiblicam caUmitatem,seu potius
D(vtnostrafcrtopinio)nugamcntumpraTsagircpotcst. Vnus auicm lapis ranrummodd Ctt/apaui
visusca!aniitatemdiun6elurjfiiiv,;i'i (isjnifiearc ;ii.Iiibet'.ii-.Ciimaut.emlapis cadendo cxsim/tio.
€onfringicur,viripotentis,&improbiautiiontasdisiipiridicitur. Atterra tota sa-
sisopeitasomniautiiividcatur,eodcmsoninianteCardano,frugumpcnuria scque-
tur,autmilcsaiicnus habitatores opprimet. Galenus,& ipse rctuiit ouendam iibi
cruslapideumfaclumsouiniarTej&pauIdpostciusdcmcrurisparaiysirri incuiri/fc_j.
HocautcmiionsinealiquofuiidamcniofuiraGjknoprolatumiiiqLiidcmquaiidoino-
Iestiaaliqua,vcl scnsuslKsionisin partcpeculiariperqiiic^nioct.iinir,&imjgiiiatio
apertenequitcognosccrc,qualisjslasit;jljqLiid asiud singit. Aisimilitcr pr.rdiCtus
PatiensiCiimp.si^.-yscosc.LiisamiaiiiinslLientcmscntire^citisIapidcuniliabere som-
loading ...