Aldrovandi, Ulisse ; Ambrosini, Bartolomeo [Hrsg.]
Vlyssis Aldrovandi Patricii Bononiensis Mvsaevm Metallicvm In Libros IIII Distribvtvm — Bologna, 1648

Seite: 535
Zitierlink: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aldrovandi1648/0541
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
V

MuskiMetalJici Lib.lV. m
M Y S T I C A.
T res lksB^attcx animinosti-i lcnreiitia, primum Mystica ad Dcum,&Ange-
"'-ntia,deindead virosiustos, &ccicia quoq; rcspic* '

mns.Lajiisigiiii. iimd;:i::c::ii;qui 'ceiiuiin sacro codicc, virtutcm vcrbiDei /^J,s. ag
CgtiifitatjquociUifiaiusscntaiity::jiliXta illud vuIgatB.ni. Ferio.sti,t»i:nxh i/.-tn.-aijuat.
Vciilinad pttram atKndcic,vndc escisi sttnius, vr kgiuirapud Isaianl,DiuoHtero- ,,-•!,.
. nyDioexpoiicntCjDciimtaiKjuampi-iiicipiumomniuniFidcliunidtsignat.Lapisadiu- L-^ 'R'
torij, qHCin.Saiiiuciiiitcr.Viasjiliatj&.ScmcollocauitjaDiuoHicronymOiMessiascx- '
priinitur,qycmadht:cliidciameiitcsexpciaant. Laurctusver6,in Sylua Allcgoria- " •
rum,riuiusmcdi Japidem,CliristnmDominuminrcrprobos, & impiobosiudicem,& „.
aduersusDaiiicncsttiiotci:, jiitcip.-ciatur. Itcm iapis, dcqtio Isaias Iocutuscst,quan- 'J"'"^-
„ doscripsit ■.}:~tr--i>'cfri,t!.:ui ixJVw Isj-nii-m i.-ri.irf.imi,; a Gaiatino tonltituitur Messias,
qucmlud trcproharmic, Lapidcm in fVoncc:!'. Goli;;th!;i;;ai;t;:;, manuDauid,proie-
ct.um,DiuusAiigusfinus, inlibroadutrsusquinquc gcnera Hairesum ,cxponitChri- , ,
stuinDominum,quic\scit)meDaLiid adiicrlusDiabiiiMi! ei-itmitrcndus. Ircni,lapidc
demontecxciso,ab(queliominumjc'minit''.ilo, ve lcgirui .ipud Daniclcm jiuxtascn- c,p.i. ■
tcntiam Laureri in Sylua Allegoriarum, ChristtisDei Filins ,absquc humanaopc.dc
Maria scmperVirginc natus cxponitur. Qticmadmodiim laiiis dc pariete ciamans ^y^^
. eundefflChtistuniDoii)i;ii.iniii'ji:^\-a:,cdrcr[ur.!dcm:!lVer(-!idi:i;!Cj-J!:dc triwjsiapiui- "■'■ ■ ,-
bus, quos latob ccvnid siia- supposnir ilianotic, qiiascal,:in vidciat, perquam Ange--
Jiastcndcb.int, &df,'ccndtL)Jiit. llli auttm rrcslapidcsmancii, vnuiOeorpus,&soli--
dumsaxumabijssevisisunt. Hoc 'n loccmiiI[ic.\pi.'iit!:it '.scssiaii^qiiidclunibislacob
eratcmcriiirtix&ttici^ pi-.riop.-itiuis jiciriiuiiis,qt;;isDcu.sOmiii;.~orcuslK:niinide_« ' "
mulierenaionumquamcoiKcssit. Pi.i-tcrcaqiiando in K>;od«M:jsesbis!tptdeiri vir-
. gapercussit,vndemanauitaqua:pcrIapidempcrcu(lum,vclChristuiii,velciuS-cr.ucem
intciligcrcdcbeimtSjOii.iniJc.ijtiiccm dimiligijumpctraiappropinquauitjtuiicaquiLj, ■ * ■ -
gtatiaicgrcslacst>& pctra bis Jigiio percussa crucem Christicx duobuslignis&rnu-
tamdcnotat. Hincinconfiiniationem aiTcitotumdicimus, qudd petra, in linguaj
ia[ia3,tiibusnoniinib[isinsignieur:ctcntmdiciturScIangh,2ur,&AbcnJS:quodii. . ..
bethcmmtiiumnoniinumextiibusiitcriscomponitur. I~dc6,nomincpetra;,Christus
significarur. PrimitusSelangh vtcabatur iIlaperra,quamMoicsvirgabispercussit,cx
quacopiaaquarumcrupic&propecica inortcm Moses subiuit. Paritcrpetra,qua:
cratChristus,mortepropria,inlauacroi-ceci:c!atioiiis,(:[iin gcntium sedauir. Zur
crat aliud petr.t nomen Dcum ranqitam Messiam Ggnisicans ,qui pctta, ncmpi Jroino,
&DcusappeIlabJtiir. Abcn craetertium petrcnomcii ,duoistcludciisn:\■.'r.ci ia: siqui-
dOT,Ab,Patcrcxpoi]iturjEn,autcmfiliumdt'noiat.Hincii:qiiiiL]:-,quodiiisacrispa-
ginis fere vbiquc ChristusI\nninu5,nominepc[ra-,!:gii!lk;;;tir. Mcini:iiiciiamPsai- ■
mographi]sl.ijidis^'.g>,J;;i-is,q;iiC5]tistumiris:ic.-ircdicitui-,namvii-umqiiePopulEim p.^s >
vniuit,&vitamadiuam,&contcmpiaeiu:;incr.pulauit. Uutsus, iuxea incntcm Diui sgso^J
Hicronvmi.Christusdtmonsir.itiiiaJapid; ii'lci:siunis,&pct[alcandaliablsaiame- j ■ ■' '
D morata:quandcqnidcinLi<'iinolcnrcsChiisti:crcdtrc,inhunclapidemoffendciunr.
At lapis subqucrtu,vt lcgituraptid Ioiucm, Latireto cxponente, Christum cruciarri- „■£ 2.m -
Kumiignificat.Itctui]iCiiii!![isdc(lgi];iii!r;ipctra,supcrquamGcdconsaci'iricilini_a '■
obtultt:ctcnimipseincausafuit,vtiacrifjciaDeoacccpta,& grata fi)M*ii . Itemindi- Liki.Rtg.
caturapetra lundcntci-iucsolei, tjuajapud loblcgiturtcum Chiistusastiduosrmscri. c,pt j^.
cordi.Tiiuosspargat. Lcgunrur'n Exodo hjcvciba Ecttl«<is ,r.p::iJ.z,;ihd-iisi.-e.:-./''-- /ji.s.j.jc,.
tilm3tj-ti,m::-i/.',i!t?Jir:-'.ii.<-r.,fci<.~7,..!,i.,s<:i:;>itv.:iiL:r.e. G,i],:ti(.nsn]ysticcha'cvcrba „» -j.
intcrprctaiisasicrit, post eridmimaiiim;!iu Mcili.vad corpir, failic rcacT:uratn,necnOu
CumcorporegloiiosoeJapidesepulcrieKsturam Haclcnusconstit,nomiiicpctra;,pas-
ltrn , insaciis p,:ejni^, (.lirilium clhirtciliccndtim: cum !nx pctia pic;-,>is nostraitir-
nimnfacrit fiii:d.!ti:e:ui:m,ii!]]Ci-quod I: cclcsia a:dificatacst,vtmcritodecantatum_*
;:;: t:api:<:!i;;n:i],i.ii;lc Javani.EtcnirnRomanoPontirici, nimirum Pctro Iiccpromis-
iaiuntjqtiiKoijii-suauiicd^mHxitjCuijVtomniatcstiftcaiitnrHuaiigclia, omiiispra.
testas
loading ...