Aldrovandi, Ulisse ; Ambrosini, Bartolomeo [Hrsg.]
Vlyssis Aldrovandi Patricii Bononiensis Mvsaevm Metallicvm In Libros IIII Distribvtvm — Bologna, 1648

Seite: 549
Zitierlink: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aldrovandi1648/0555
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
MufeiMetailici Lib.IV; 549
^ C^icrsimnonmodaiapidembumigencrisproTeminoFinalJssatuerutJed^Iam
huiusmodi Tcrminnm pro Dco ccltici tintiQuaridoquidem Numa Pompilius KcxRo-
msnus,ctiiii8:pi>bi:c!;mat;iti];i Popnli H<;ii]i>»j,cV tjsits.Ttuis-ivnitiscuiu/q; cei-tis liiniti-
bus,&tei-miiiisdc;^iiLiii;'tt}ii;collcl'arps:iosacclli!mTermmoI.5cocj-tNi[,/;-Kiiiiiqtic
eratbicDeiiij&J.iKitcricrciiqiiiostisic.s-agrorri.tiimJJtiliiici, tmi". Prmacoru Termini,
c|ncsitaiuio,qtiidimotiii:ti loco.ciniiiititiiincm impmiciiccaieJicebaE. Multiautem
referunt Terminum lapWcmin Capitolio diuinis hoiioribtiscelebratum, fuilTcislud SaxiimSn-
saxum, c]UodSaturnus,obi:nagniti,diiiciii,dci]orareiionpoEuiE, quandoloucmde- tmu.
glutire credebar.
ItaqthuiusmottilapideSjiiiieTcrmiiji^bAntiqiiiSjadliibitosacrificiOjdisponeban-.
tur^QiiadecaDiaapiidFlaccumicgsiturhircverba.CumTcitiiintisdispoiietcturjipsum
quidem lapidcm in solid;;ni tcrram c-lloc.ib-inij tkmdc [iiiiusniodi loea, in quibus,
faiftisfossts, coseranrdejixui-i^viigucmiSjVeJasniiiibtiij&corsililscorsmabitiirj dcindc
saCTJficio (inao.1ht;il3at.ii iiisisjticiri^tii ta-i;:,fscibus r;rc]ci]:ibi3.s;n sbSito crjonciti^san-.
8 guincmiiistillabatir,coc;jthura,iriigcs,viiiumjfauosj&iiiLilEaali.iiii^ab.iiitjCjLiibus
omnibusigncconiuiiiptiSjsiipercalidasiciiqiii.is-. lapidcscolJociibaiir,.^atldiEisali-
<juibussasorti[!ifraS;;.i:iibciscircumca;cabanr,vEfirn)iiisiiareiit.T.iIcigitursacrili-
tiumDoiniiiicelcbrabaJ.it, intcrquos, rinesagroruml.ipidibusdiri.ncbanttir.
VSVS IN /EDIFICHS.

AD oninegeiius a>dincicriiiiiJapidcscoiicurrcrcmai]ifcstmncst. Primitits, in
stcrnendisvijs,lapidcsrC(iuiiiinEiir;quaproptern!ontesCampania?dicuntur
illijCxquibus lapidesad itcrnendas vias criiri sutit. Dcindc viai liineranrium
olimlapidibusfueruiitciiiiinflicjvtcxilliscuilibctinnbtescerctjqiiantumiterpeifc- l'V',f!f
cisset. Namniilli.iiialapidibnsdiscriiiiinabantjVtciincsis notiilimumcsfc credimus,
scdnonitapatetctinciiS,annotantedo(5iisiiiiioNouarino,huIusmodi lapidcs litteris "'""*"■'■
GpJenosfui/se, vtltinciantibusviam jnsinuarent. Id consirmatur cxperuetustoCano-
numpa:nitentialiumlibro,inciiiiis prvfitionc harclcgimtvrr. .:iiiifi.:i,ihi,r,i:;iiinitrtt,ijui
libimt-.dsdssi e:a!ti;;ie: i>!;!:!:i>t,C!!.,/i.iikk:;miiU.i!i.,i..j,;ik^ii::erispic;;;vi,i;i!di!<crc?\a-
supcr ad a-tdificia tain domorum,qiiam tcmpioium,omne gcnuslapidum trahitur. Et- ,
cnimcirca Tyburesfodiunturlapidcs vuIgoTrcucrtini.ncmpeTyburtini vocati,ve-
lutjetiamapudGabios,c^qtiiI)tii't!iijyciitiartificioinsigniojaIvoma;a:diIiciassruun-
tur, Interdnm lapis rantamioljsadaliquodcpuscrahitiir, vrmirumsir,qiiaartcilluc
delatuniftierit. Extaiirinhuiusrcl fidem,hacnostraa:tarc,tcltcI5octio,ingentiaiIIa
saxadelata in circos , Vulgusprika DeommFanaappcJIat: vi:deniirabiturforiailis,
quiillaspeclaliit , r.cn-pe miiistis corpcfisviiilmslapidcs tanta-molisin vnumlocuin
suetintcongesia,vtotn!i";:^i"3E!-'i:ibu.s ctnereposlimtis,
,17 /:/::.•■ ei: ■: ■„;,'.{, dic qiufuit artt lac&tiis,
Sii-irbvimcMC-jbttsmgerin.
LeoBaptista,iiisiio VriiiiniinedeArchitectuta,tiaditclrcaagrumBoIsciir,erui
t> lapidcmad omnc gcnusa-diiiciouimaccommodatiiui,qui,cui!i iniiiijjsaeris,iiiibrium, ijp;Sitter.
&ignismasimopercresi(lat,a;t'emus,&incorruptibiIisnuncupatur. Jj* ■
IoannesRotertisi-cfctt,i^itisiibiisdaiiis^itaniii.cIotiv^eilbdiJapidcsi^il^vasici-iim " 's:f6
s&ai!es,<|uibus a-dificia ,ioto tcguiaitmi, cooptriimnir. in tcnitoiio etiam Genuensi
Iapiscst,quifacilcsccaturad variosvsus. Itcm Plinius describit quosdamlapidesin ""
Kgione Bdgs.inin iiascciitcs,quiserra scinduntnrad tegularum,& iiiibricumvsum.
VcrbaPIillij iunthac. I» ISthnA PmmiiiUcsiiiiidinii £./■;:'.:>,! ;.;-,-.'. ,/>,-.< j!/;/;;/:,:,,/..cililts;
tll&iisianst^adii-*!i!sr;'.;>i,&'■"■'.'■.''<"'''■'■'-■-■ ■;;,:>,:,i/c! I! hie.ii, idq;:.:-->,c,i;>: i,.:;::,>;,;!e.i icgtlldigt-
ntrn,&hit]tiid:.,>;,.:.".'./., !■■■> ■■ i'\ scholijs Dalcchawpijnonnullikguntnonpauonaeca,
scdpauita,vdpauimciica. D.iJcduitiplustamcn inrcrpretaturpauonacea,qualipi-
fturatislapidibiis rnihuc":.! ,&ii!itai-pciiiiarti(nl'auonissulgentia ,vtina;dib[isPrin- Pwnxicc.i
cipum, &nonnuliistci]ipJ!sq!iandoq;conspiciEi!r. Hre structurc pauouacc.i:,vt:noslr3 ssntcJurn.
iertopiuio,suntlitho(hota,scumusaica, qua-in multisltali-c [cmplisviaiiitur. Hinc
apudCalcpinum Icgicur iapisPcenicus, vel Puiiiciis,cstq,TapisNnrnidicus,exquo
paui-
loading ...