Aldrovandi, Ulisse ; Ambrosini, Bartolomeo [Hrsg.]
Vlyssis Aldrovandi Patricii Bononiensis Mvsaevm Metallicvm In Libros IIII Distribvtvm — Bologna, 1648

Seite: 551
Zitierlink: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aldrovandi1648/0557
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
MufeiMetallici Lib/IV. 551
A baujmenta iiebant.qua-postmoduinPcenieadicebantur.IIIaigiair opera.qu» Plinius '
iruisavocat,inteI;i!;t:nti:itli(.CicdimusJqu*Pofitrioi-esMLisiiiaIv(;IMi[sariiappcIIa-
H>iit,inquibusvarictate icstularum,seu lapillorum,qua:damgratia,atq;speciesve-
i.uitatisapparct. Gra-cihocopus Asaroton cognomiimunt,lkappellatum,vtnon-
iiuliieKiitiniant.quDnianicsnicpurgamentainipsopauin-.tnrocniiiitiiisclcrentised
adiem noiiram magis taeiunr lithostrota.quara nostris kre tessellata vocantur,nem- VttMm*
pevarijvcrustis.Silapidumscgmcntis.seupotiusiapillisvariorumcoloruniconstru- qtt*.
fia,vtpaiji6antefuit{lecIaratum.J)edmirandumcit,quodGomara,inHistorijsIndi- Partet.^
cis ,rccirat, nimirum abIndis Jaruas, scu pcisonas txligno fabreficri,dcinde lapillis
variorumcolortim cxornari, vt pcrbellc lithostroton a-mulentur. Quamobrem in gra-
tjamLeeiorisiconemhuiusLaruaicxhibcmus.
VSVS 1N VARIIS.
8 ' Likii.de
SIMVLACRA olimcxvnoligno,veIvnolapidefiebant.NaroPIstoirascri- Le„
bit:ej:lignoigmirvno,velvnoquouislapidcintegra;Deorumimagiiiesinten!- -
pliscommunibus (rruwitur.Ha-cautenisimLiiacta oleopoilmodumvnQcbantur. Lib.i.
IdanimadumitArnobius,duminquit. Quanddconsp&teram lubricarum lapidein,
&diii vnguineornatum. Iuda?i quoq;consucuerant Hierosolymaadeuntesquajmdam
lapidemvngcrCjVibts^&templiruinamplangentcsiqueniadiTiodumcolIigiturcxIti-
nerarioBurdegalensi,vbi3gilurdelocotempli:vcrbasunrha:e. Sttitt,&tbidu*ststttt
jldrt..n:-,'" O' t'0" '">'M'' >■ ■'■■'!">! pci/njiistipis , nd';/ie),i--: o:it:>:!/,;/!.!>,/i>:gi!lis t>nms,&-vH-
pa>ttt0»,&ltii"c>it*'/u>-r't'i»!!t»Mi,&/ki-sc(d«»t. Antiquaetiam fuit consuetudo in_*
Pale(tin3,&luda:ismasimcramiliaris,vtiuuencssecirca rotudoslapidesmagnipon-
deris exercerent,& vires suas explorarcnt.Namfortiorcshoi lapides supra vemcem
eieuabanr, alijad vmbilicum ,&alij ad genua. Mcminirhuius moris Diuus Hierony-
s. mu,sineaputduodccimumZacbariar,dnm inqait. Msststiniirbibiispa/eitimt, &-vsj;he-
ditpcrmmicm l.i i:.r,u vct::s csa/in :mlc / m.-.a/.j-j!:,: via/l-s, <i!'!>ii/is,C7 c.'.:!c//,:s iptitxdifmnsn-
tttrhptdesgraiiissimiponderisMqimimtenescxerccre sefsiesnt^eesprii-vsrietstc-viriumfiib-
Itasrt, sltjfidgo::/::,. ./.■•. .<i!'L:>,ihd:at:>:, -/■;..- :>:! :':.■■■ ■...■ ■; , :!>m. . ■ ■.....■■';■ s/iUc; as/ccmmsgni.
Ittdixtm "virittm dtmo/iitritntts peitdtts sitetlttnt,
Insuper Antiquitaslapidcs, viceanchora: funibusappenderunt; quta Plinius me- lib, jj#
moratiapidem, inoppido Cyzicinuncuparumfugitiuum,q[icm Argonauta: proan- cs/.g,
choiaadhibuerunt. Textoresetiamlapidcsintertcxendumstaininiappendunt,cfUOS
Grarci Agnythes indigitant. Alij lapidem cauda: asini alligant ,quoniam, tcste Vue-
thetio,dumpcndet,impcdit,quominusBelIuarudcrepo(Iit. IdemAuthor,quando Lib. j. dt
pomaatboris fucrint caduca ,lapidemdilatata;arbonsradiciiigit,vtinarborercti- sccr.csp.t.
neantur. Veteresetiamcoriarij.in policndispellibus, vtebanturlapide,quiapudGa- Lib, $.de
lcnum vocatur Ageratus. Nuperi tamcn Coriarij, locohuiuslapidis, maiia vitri vturt- Simf.med.
tur. Demum lapis tcrcs insiarcolumna:, qui a Graxis nominatur CylindruSj huc atqs ssc.
Yjilluc volutatnsaream adxquat.
Olim, in fcrcndis siiffragijs, non fabis, scd iapillis vtebantur: idcircrjapud Autho-
res,calculidamnatori;,&iibLranteslcguntur:nam,pcrcalciilumalbuminvrnamcon-
ieitum,aliquid probabant, pcr nigrum vcro, condcmnabant.HincOuidiusad hanc
consuetudincm alludens cccinit hunc in modum. f ■,
CslculttS immittns dimiltitttr sur in vrnam.
Solcbant ctiam Thraccsprospctos,& fa-liccsdicscalculo albo in vrnam corrieclOj
&nigro,infarlices notare. Sicq;cuiuscumq;anni dicsfilices, velinfitlices numcra-
bant. Vndcabijt in proucrbiumdcfausto diepronunciatum*
H/ic est iltit dits atia/ noiantls Upiilo.
RursusAntiqui, insubdutendissuistationibus.&computationibusjvtebanturcal-
culis. Quocirca ponere calcukm cQ aliquo,nil aliud est, quam vt impensa-ratione red-
datihincColumcllapro impensis,&redditibus,calcu!os vsurpauiE.Scdmaioriadmna-
iionetenemutiduolimAmcricani,Thcuei:oaffirmantcinhisiorijs,lapidibusarborei
cxdc.


loading ...