Aldrovandi, Ulisse ; Ambrosini, Bartolomeo [Hrsg.]
Vlyssis Aldrovandi Patricii Bononiensis Mvsaevm Metallicvm In Libros IIII Distribvtvm — Bologna, 1648

Seite: 552
Zitierlink: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aldrovandi1648/0558
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
5«p -Vlyssis Aldrouandi
t.a.derent, sed polt aduEtum Hiipanor n in ii|as regiones, ferrii posteaadhil.iter5- S i
bantet_amsagi__aje.[lignosolidofo.mi.t (.,.': -vr. tisipideferrca , lapidemdnriir -
,. i ...___ r.____:f... u______1___I.. I___:________1...___:___ ______ ,■ IJ™HI!Sl

adhibere.IttmFranciscusHernandusdch(.ciiouoo_berccitat,quodcnscs,

"ouaculjs

iplurima ad scindendem instrumenta,nondum repcrto seft0
Jap*ide patriaJingua Yi_-.rInuncupato,f-ibiiciib_... Atde huiusmodi 1 ipidibus v. .K 't
_.;:,.,._ ;-, .. .-;,^ A/. *;.„«. ..Ki i. _in ni_m ohr.ii hnMni „(...1... i,.,- «„...____ "*«

cimus in eapite 3e fcrro: vbi icon etiam glactij!apidtio_knditu.. Pa

■- «tcres Hj.

storici referunt, populos Sept entrionalesintcr Corum,& Fauonium fitos, pcllibus M
sc;um,&Lutrarumveiliri,&Jocogladioruin(cumserrocareat_t)lapidcacumin.a
li> 17, vti.DemQexlapidet.igro, quiinmontibusActhiopijcaditurmorrariaoptimafiyn,
ied,e__mentcStrabonis,difficulter,obduritiainlapidis, c__cauantar.
Antiquittis etiam in vijs fbris, alijsq. locis publicis, Lapidcs qiHdameminenrcsfci
varios vsus visebantur. In primis Japidem Piarerem Gr.rci vocanr,in quomancipj.
venal.acxponebanuinquinimd, pIuriumAurhormn iestimonioc6itatjedi.ioren.lj,
pidemolmifui_reRon._c,vbiPra-coi)es,inauctioj.ibus,resvena!es nunciabantihiiic
■ tiimmes MarciisTuliusCicerohcminesi'ilisJimos,delapjdccinptosappe)Iabat.VeriimiioiiB
ielspide solumPrjco verba sa&urus adpOpu!um_.:uii!_i.,< .dilapiikm.kd alijetiamaJiqn.J
tmPtiquh cai.tatunJascendcbarit.KamPIutaKhiisin)crelpicicr.s,quardoq;scrip(it;Jngcntic0n.
cursu fa-lo, consccndit Japidem Praxonis. & cantu cos versus pronunciauit, quotmn
exordiutn sic sc habet.
issdjn})! tit.iilr.rx s/;■(//• ...■'•.'■■miiiis ai cra
]>? e.i/://i: ~.ci'h«:-:i /H:l(f ::'■:... .1sicrens,
Huius poematis inscriptio cst SALAM1S.& versuscontinet eentumperquam vcnu.
flJcxaratos. OiimquooiapudH^breoSjrcsperdita. inlapideeminenripon.b.miir,
qui, in DidicnarioSyrocIialdaicOjVOCatur Japii Errantium, superquesnresperdia
abit-licni(.i.til;i:s tolkcabaiirui-, & jbi qua _b iMiir. Hunc l.ipkk.!) foilk inagniimdo-
c.issimusNouiiiinusconi;citeJ,_ vcrbiscuiii_d_.ni Rabini, quidel.oclap.dc,8:ciusv_u
tipiserra- sic jnqnj( ■ hpis errantium magnus erat Hicrcsolym.s ,ad qucm sc confercbant.qui
liiim quiy- aliqujd perdidt-aiit:_iainibistanresnonnulli,ies mucntasproelamabant.&alijdato
^1- indkio,casrecipiebant. Prancrea,in publicis vijs,Japioesaltiorcs figebamur, vtsa-G
cilior equi asc ensus eilet.Hoc indicauit PJutarcbus in Gracchisdiccs;Gracchumla-
pidesnon longcdislantes inmarginibusviarumde_ixisIc.Nan.qui vias militaresikr.
nebant,mlater_buscarum,a!iiotescol!ocabant Jjpidcs, cx quibus cjuisqj in dorlura
equifacilescconi;cerepo_Tet. Dcniq; olim j"ri obuijs, & cditioribnsviavBty saj-isse.
«Jentesdocebant.IdnobisinsinuatDiuU£i>^^sostomus,duminquit:lit.cra-Uinmi.
gistrijcampueris, sedent in vijs, necquictsj-tatii iJlosimpedit,intantaturba',docerc,
atq.discere. IdctiamChristum vcrumMi "-.'-riagiilrutn fa.stita_scman_felh.nic_..
Apudlndosinucniri quemdam lapidemnigerrimumnonnuiJi Historici refcrunt
quo,illiPcpuli.i_iaquadifioiuto, proatramcuto vtuntur. Carteriimtalislapisadno-
ltrasdelarusKegiont'Sj&diIigei.tcrcon-idcratus,none_iinuentusnaturalis:primiim,
quia est figurc [ct.agoi:e,inst_.r tciserc-in cuius medio aJiquicharaiteressunt impressi,
.immo in p_ire.oppositatharai_U"res ca-rulti visunrur,& latera lapidis aurosunt.il-
Jita. ldciicohuiu]ii.(.<!icliaiatkicsr(_i_iiaiiboi)it..ttn)hpilliiadkabunt;sicutiapua'
. Antiquos, inietraLcmnia.&aJijs terrishuiusgencrisob?crua-umsui-_e,supeiiusiio- H
tauimus. MaioJus, in Colloquijs, memorat quidcm lapidc-s gtaucs, &soIidos, qniin
RegjoDeTranipada_iaCacaborusa,OIlarum,&aiiorumvaiorum huiusgenerismu-
nusobcunr: ctcnimignibusrelistunt,&cbson.ainillisecltri_.s,quamii) M&meral.
Iicis,Coquuniiir;verum_iaIiciijrci di.r_eimpegerint, faciJefranguntur,fa#a.an.en
filoa.reoadpristinum vsumrestiruuntur. Ha.cautemvasainMaloiigis montibusnoB
procula iugisl{hcticisconficiuntur.
Pretcrea lapidesad diuinandum,& ad ftitura praicognosccnda,ab Antiquitate:ad-
., . hibitosluilieCardanus, & Vuecheriusrccitant.Phiicsquoqinugamtntascripsitjdum
s *' voltiitJapidcmaCanemorsum,&invinomcrsumpra-liaconcitare. Traduntqmdem
jerr. cis. japides e^ (jmjies jn >j,*J0 v^aypti dnuioreperiri, quos Cancs intuiti,non ,3tMn^ .
i6- &ijdcm Damoniacis conferunt. Nam statimatq. naribus Vesatorum apponuntur
Damoncs a corporibus egrediuntur. Hic lapis fbrtltan habehat aliquam cum Gaga^
«onucnkntiam,cuiujsufti£iiDe_aonibusopprcirosJil.e;ati, inlibroanteccdentip
loading ...