Aldrovandi, Ulisse ; Ambrosini, Bartolomeo [Hrsg.]
Vlyssis Aldrovandi Patricii Bononiensis Mvsaevm Metallicvm In Libros IIII Distribvtvm — Bologna, 1648

Seite: 559
Zitierlink: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aldrovandi1648/0565
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
MusoiMetallici Lib.IV. 559
i hanc Magrietifuisic-communicatam .Quar^j»
rrbis arbitratus est fcrrum trahi a magnetc, quia
fcrro sitordinesuperiorapud Vrsam:idciicomaguctcmcollccatum ad nieridieni_j,
serrum verdad scptentrioncm, non ita vegctas vites liabere pronuticiauit. Franciscus
Georgius VcnetusMinoritaiiusinsuisPiobleniatibusiiiqiiiicnsrationem Magncrks
attraitionis, prodidit hanc non dimanareaproprietate magneti indita, quoniamha;c
proprieras, iuxtaa]iquoitimopjnioncm,ab inslimi pcudcredicitur: cum magnes, Sc
icmim sint martia,Elcisirum viro,&alia trahentia paleam, (int Iouialia : dcindear-
guithuiKinmodumiMartiaj&IouialiaiionattrahuntcongenciasuaineccssariutiLj
jgitur eritalTcrtTcidab alionon prouenirc,nisi aconsonantia quadamcsrkacisfimai
quemadmoduinS3pIensdcAnimaljbusconsimilibusscripsit:cumvnumquodq;suum
limile diligat, &asimili attrahatur: hitic vis tanta amorisin quibusdamrtipcririatfir-
mat,quouiameorum temperaturaadmoduiiiconiormissit genira. IoasinesBaptista
Portavirtuteinmagnctismeditatus,scriptismandauitmagnetemesse misturaquam- opinioFor.
g dam eslapidc,& fcrro,qiiasif errcusla-pis,aut icrrum Japidcumnominaripoilit. Ani- t&.
niaduertittamenoonejTecredendum!apidcminferrumitdeiTemutaiii,vtsuamnaiu-
lamamisetitj necferrum lapidiitaadhjsisIc,vtpropriamiiaturamnoii tucatuf.quo-
circaalter alteruipsilperare nititur,&ex hac pugna attraciionemoririPortaasserir,
quiainillamolepJuslapidiSjquamferriesleexistimas: hincserrum,nealapidcsu-
perctur,viresfcrri,&consortiumcxoptarctradit. IoannesAugujelluscausamhuius i-^-Cmy-
artfaflionisadeooccuitainejreputauitjvtillaminucstigarcvaiiumessecxistjmauerit, sih
versus snnt huius tcnoris.
Hcrculei neiji tnini Upidis si sertc rcqiiiras,
}nuenicscaitsam,qiiastrrca-vintuUneBal,
El trahat ndiiir.iHpondiispcriminiascrri
Nce minus iindc regat NaulJS, <y iiergai adArilm
SfcBemcs p.xtuad.-.uh:,)! ji,h iyxidc (jdus,
Nos autem, qui summopereexoptamus veras rerumcausas rimari,hacinie, alijs
C opinionibuspra;tcfmi()is,nonrecedemusasententiaEpicuri,quivoIuitexi:otponbiiS spicuri
quaidamcotpuscula efssuerc ,quibus huiusmodi attra&io ceiebratur. Idautemquo- X„jBt
tidianaexperienriacomprobat:quandoquidemoptimusmagncsnonaliacognoki-
tur ratione, Cjuam si gJadio icneo,vel chalybeo percutiaiuti naqi ,ob talem iclum, ex
eius substaniia exetint co tpuscula, instar musci hcrba capillaris,colorc nigro, suntq,
interdum adcd copiosa,vt a lapide abradipolTint. Vndc JUicretius non immeritd hanc
Epicuri amplcelens senrentiarn cccinit hos versus. ■ !&>■ &• &
HuncbomincsUpidemmirimtiir qnippe catcnam nat.rer.
Sxpc ex amtellis rcddu penicmibus cxse
Sjiinq; ctgnim llccl imerdam,piurcsq;viiUre
Ord'tnc'hi„i:k:i !'•■::■iLiismi;'s.ruraurts
Vmis vbi ex vno dcpcndet subier sdhnrens
Exalioq;.t!nisL:j:idis-i:iVi^r/itUq;noJcit
Vsq% sdeo permancnter vis peruslet cius.
D Hec gcnusinrebuslirniandiim eS mutit priusqiinm
Ip/itis reirnlioncmrrddcre possis.
Ex nimirum iongii ambagibus csi ndeiindum
SjjO magis silemas aures, animumq;reposco.
l'iii:r:piii(,„iy.ii:i:-.iy;l,-,.i ^qii3J?a;,.::;Vidcmus
Perpcluo sluerc, <tc tniltisiiesre ncccjse cS
Corpon, quiesertant oculos, ■uisnmqiUieSunl.
El cttera.
Quaproptcrnon debuitmiravi Ga1enus,quireprchendit Philosophos arscrentes
huiusmodi cotpuscula cx substantia Magnetis dimanatc. Ha;c enim cum ferro affini-
tatemhabcntjSt licct, dum iit attiassio, visionem nostramesfugiant: nihilominus in
lAttfertijVel Chalybis in Magnetem, huiusmodieorpuscula, vcl Atomi visui nostro
iubijciuntur: nam, in repctito ictu, meatus magnetis incalcsccntis diiatantur, quibus
apertis, Atomiillinostroiensui manifestantur,quamuispostea, in acluattraftionis,


loading ...