Aldrovandi, Ulisse ; Ambrosini, Bartolomeo [Hrsg.]
Vlyssis Aldrovandi Patricii Bononiensis Mvsaevm Metallicvm In Libros IIII Distribvtvm — Bologna, 1648

Seite: 562
Zitierlink: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aldrovandi1648/0568
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
02 - Vlyssis Aldrouandi
tisgcnera pioponit, vnum trahenscarnem,altcrumallicient ftrriim,& tcr;i1]|,. n
rumrcspucns. InmedircrrancisSardinisscirca montiumi idi cj , j
tcs hiucnirtir Magnes serrum ailiciensjscd in parribus Occirk-ntcni.iMcj,!',^"";'
Aquiloticm respiciemibus,adrocntem Maioli, Caiisini,&aliomiii ,M,-:g;..(.s ,..,'^
propcllcnsnascitur. Vndca!iq«iarguunt,cjudd nonomnisMagncstiahatfcrt4mi
rhtamcdts vel asscrtmt hunC poitremum lapidcm elTe Thcamcdcm. Pra-rerriiumq,,,,,] AlboJ
iapis. tradit,siiisccmpo.ribiis,inuen^imcsrcMagnetcm,quiabvnokti'rcfcniini[r,ihi.i1..
&abaitero i1ludfugabat,cuius,ni f.iiJimi;r .iijemiuic cci::m Aiisictcics. Minc a|i*
quiasserunthuDclapidc!iifoi,iTtancs»cCL'n'dciiicC!iJiThc.imiiit'3,lir,jj1(|1ij0ivl^.1C.''-
genitsabigit.Scddcbcrgtanimacluerterc-invno.&eodciTilapidcinagncticodaotst
punfla,quorunialterumfemim3llicit,&alrerumahigic, IdcmAlbi-rtinatiainMi.
gnctisspccicm mcmorat,qcia;apud Fridericiim Iu.pi;ij;orciJi itni^b.Lcac,;1,rr i.T-!:""
non attrahcbat, scd ab codem attrahebarur,
l.jJefib- AliudgenusMagnetismemorat Cardanus, qnoacus illita .cirr.idalorcmviiiiji;
///. ratj&btiiiwreiiiiremetipsopertculumfediTetcstificatur. Qninimd additAtWj!
clmmquemdaroVeronenstmcircutiiforaiicumgladijs ruiiiisinodi Magnetcr-ciirici.
tispueros,&sc(l1ossiios noctu sanciask' smuxiii-i.s.covam poniiio.okn oii(unmi
CumSarcocaIla,ncsiiiiplcxok'iimciTcviiicicttir,s:iiiaijdoma\im;!:iisi cv.-sbin i^;^
quia plcbs tali olco tantas vircs inciTe crcdcb.it: cimi tamcn sjnat io «s natura mk.
rispenderct;quoniamvulnuslucr,nioiicii!!lictiiin,olcojvclparum.vd rtihilcon-
ferentepersecoalcscit. Ali.iniM.ignctii spccicm proiimitint , qiu-vicro in fornacc
permisceturjvulgovocatm-;;.^^ ■
gnetisimilis,& Vitrarij colibcutei ■ vtunrurjcuiii vitriimabaliemscoloriaai purgct,
illudqjclariiisreddat^scdiiinmaiusculaqiiantit.itcjaddatarjvitruiucolorepurpu-
reotingit. HuiiismodigenuscxGerm.ini.i dcfertur ,& ctiamapiidlt.ilos in monti-
busVitcrbijcisoditiit, An hax spccies (it pseudomagnes apud Piinium,nonaude.
Tsendan*- m(|S affirmare: ctcnim,ad illius uientem, in Cantabria nascitur, &fcrri acicm tan-
gwsP/wij- quainMagnesinlicit. Scdanaddatur Vitro,dumfunditur,nondiiiii rmniMunu
est. Aliusqtiidcincstlapiswitiumcolorccarruleo ringcns,& (T plnsculiim addatur,(j
nigredincilIudmacu!at,Vulgi[sZasfc['amnuiicupat,fortaiTis,quiaSiipphirinilitco.
loris. HicIapiS)VtpIurimumrcfcrtusestcoloiccincreo adpurpurcuui rendcntOi
ponderosus,&ftiaoilis,po/itusperscins'ornacenoiifiinditur,scdcumvitro, inslar
aquat, ssuit.
L O C V S.
NONNVLLI Aythoresrnonimemismandarunt Magnctcmgenerari infodinis
feiri.Sedaduertcnduniest;ibialiquando,&castiinucniri:cuinininliriitis
sereiocis,prKterfcrrisodin,is,rcpcriatur.HuiusmodilocaPliniuJ,Agricoli,
Matthiolus,Qulius,&alijiiiultiauthoresciiumerarut.Mosautcmordineinaipliaoeri-
eu in illisrcccnscndis seruabimus. Brasauolus in primis copia huius lapidis in <€gypt°
produclrefcrt.Plinius vero ^Ethiopi*multashuius vcnasallignat. Anglia,tcsteGil- A
bcrto,nouisdcteaisvenis,nuperrimcingcntcmeiusvimoiicndit.Apcninusinonsto.
tuscxAustroin Boream, MagnetCi.bundatiitatitnonimmcritoveiiaMagrictiscon-
tinuatanominariposfit. Demum lotiArnienia: opes liuiuslapidispailiinsuppctunt,
Bceotia est huius lapidis ditisiima,pra;tciqiiamqu6d in Bohcmiar foclinis paHTni
reperitur.
V- Corsicavcnashuiiismateria-poilidct. Qiiinim<$Cs)jna haceadcniafssuit.
Dania ,& Francia non modicam ex hoc lapide demetunt frugcm.
InGcrroanicisferrifodinisomnibus passim Magnesinucnitur. Iteminfodinaan-
tiqua Gossehria', necnon in propria vcna ibidem eruitur.
Hispania velutiolim , itanunc habctfetri fcdinas,in quibusMagncseffoditur.
Hyberniaquoqjcopia htiiusroatcria?potitur. ,
IJuaHctrurixiniulacopiosurnMagnetcmcxhibe^quimagtJaJCstcrlicaciEnonlo-
lnminpyxidcnautica,scd «iaminhorolcgijs soIaribus;maioris autcmvirtutis «
loading ...