Aldrovandi, Ulisse ; Ambrosini, Bartolomeo [Hrsg.]
Vlyssis Aldrovandi Patricii Bononiensis Mvsaevm Metallicvm In Libros IIII Distribvtvm — Bologna, 1648

Seite: 579
Zitierlink: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aldrovandi1648/0585
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
MusxiMetallici Lib.1V. 57p
VSVS IN MEDICINA.
QVONlAlvs Pyritc^calcfacieiid^siccindij&dirciuicndifoeultatcmponidec,
hmnortlq; cstcnuat: proptcrca Medici, iu duris ttiinoiibtis diflipandisco
vtuntlir.HunecssccliimprelLirprocipiic pLisjiiihniiK Japidis,cim: gummiPi-
_ nipcimIxtus;tiii:ccniii:^UJ'JcuniC;,i-Kii::::i;Mii;Liii^su!]-.i;!!»,&-i,Mi]n(:i:]os(:iijiit.I<leLTi
pra'stantiIIa'ac;!;.v,r;Li,r;iirincra Pyii;i:i:iscat(inu[it,vr Gcori>ius Ar>rico]atradidit,in
libro cortim, qua' a terra ftuunr. lX-iniicseobsPyriciscuiiiaccctmixtnniorpheamj^
Jcntigiucs, &ium;id;tau'sscibcucca)ii!ciitascxtcr-iiiii;it. Immosanguincm ,& prat-
sertim prossutiiuiii muliebrc cohiiict Diolcoriiics I:yiiieincoi)'biisttim in vlii medico Plritis
comir>cndar,& iima iJJru.s sticiiitt-nKsic: vritur: txtiruo iiLiii pi-iiiiin>i JisijjonicLsr.^qui jiau- vssio.
Iatimaugeturjdoiicclapisrubcscat. Alijsii)itumnieslc lapidem fcruidiscarbonibus
U rubefaciunt, postea illum cxtrahuht, idquoties rcpctunt,donec lapissriahiliscuadat,
cjuipoIJmodum, vtCadmialasiatur.aiitcqtiaiiiai] vsiimmcdiciimtrahatiir. Gaknus,
prssteriactilcatcsiViitktiligiiasjis^tnonimciiiis uiandaiiitvalitkinpoI>idercjinape- .■/
riendo,.&discutieiidovirtilccm: ideirco Icribcnsdcatte cttvatiiia ad C.Iaticonciiijia ' 's"r"4'
tolkndis tumoribusscyrrholis, suffumigiumPyricisproiH>nit,& inquicoportercPyri-
tcmcandclaeiuuiaccto iusjiersicrc, & j;aiicin .li-icctaui inn>: Jiijici-JajiitlL-iiimouere, vt
abckuatosursum vaporcdtuus tuirior diliolnatui-. iiisupev idciyiGalcriusaiibi tradi-
dit,medica;iicuii:mnign;i!iDi;:)>yi![c:iui)cupatum,ad vkcra phagcdenka,ad sistu- lih. 4, dc
" las,& ad aliossimilcsaticctuscuratit difticilcs mirandum in modtim valerc. At paulo io»>p, »>cd.
inferiuSjCiusdemremcdijexAndromadiomeiiiinic^siibnominc nigri Catagmatici, ser«tn.cn.
sed aliquantisper asupcriori cariat. Primumtamen Bartholcma-us Maggius Bono- 13-
nienlisadbibiiitj&iii.librodcciiratioiie viihicrtiinicloperorustiiiiLiiopc-ivcclt.braiiit. Cap,20.
Nccpra-tcr rationcm, quoniam Scrapio, in Ilmpiicium libro, Marchefitam reponit in-
tcrillamcdicainina,qua:vulncra, & vker.i absici£i!iit,&carne repsent.
jq Trallianus quoquc agens de morbo Carliaco vsum Pyritis in mediciua probat,
'dummodosumatur ilia spccies,qua: ;i Dioscoride fuit memorata. Hicronymus Car-
danusPyriccmacccTum,&accroinspcrsum, prolienecxtcnuando.magnislcar.&hunc
cffeeium rcfcrtacceptiimcalidit,iti, iv cciitiicati iiaitiuui. PyHtis,t)u,v uaiiJ.uimpene- .
trantcsspkncmcxteiiuant. Tandcm Chymici Marchclitam potabikm rcddunc,cal-
ccm conficiunr, & ex hoc lapjje mulca asia magisteria extrahuntJqua.'apiid Libauiutn
passinileguntur.
VSVS IN VAR.1IS.
METALLARII PyritempaUimadhibcnt,quoniamcxiIJoaHqii3m metalJi
ponionem eIiciunc,loqucndo tamen dc Pyrice non (lerili: hic enim noru
estmcullifcr. Qiiandoautem Pyritesclt mctal!i pi-.v^iian.v! pctito artilicc
Dignibusdeprehcnditur. Immdidetiamcognoscitur .siPyritcsaliqitoc dicrum spacio
aquKiiaponatur,namJ'aporcmaqua»coirimuriicat,iuxta mecailuiOa cuius est partj-t
ceps. Pra;tereaArrificcscs Pyrite scintillas sundcntc cxcoqucinc sulphur,aut mate-.
riamquolibec sulphure grauiore. Quinimd Gcoi:;i:is sabi icius 10 (,bsci uaiionibus me-
tallicis,hocopU5'CrouieiicinMorauiaiicrisciihii-Modu aittciii c^traliciidisulphuris
■ abhoclapidcdocct Hvsspavgiika .illiimqj Boeth.s in Voluitiincdcl.iiiiiiibiisdiii-ri- £-*•'"■ S9»-
bit. Itemcx Pyritc Vicris;!fi ,ticnipc arvaii.entnn: iiitovivnii mhabili avtilido elicitur:
qucmadniodujii Canepanitsiiilibrodcatramcmisoptimeejtpriiiiic. Hodic, liccc ;;';-
qui,adexcicandumignciiiiiipiihierepyriototmcntima!iLiiui;,v£;u;ti:i -Silicc.vcICal- '"'""'
** ccdonio, nihisouilmis p.iitcni, vi j;.'iir:i:Hiiiiatliiil)ciit;qiioiiiamhic maiorem Jcintil-
Jarumcopiaiiispai»it.Kibrsiis,ad iiiigcndas lit[c:\as;uircas,&ai'£cntcas,varia:compo-
(itiones aCantpsrio icc;;.;:;:■;;■, :;ua'ciiincs Pyricciiiitcijiitiijt. Postrcviocx marchc-
litastanneaarcisiciosaspcciiluminpilasphiEfica vitreacon!truitur,vi Canepariuslo-
Ccc a DE
loading ...