Aldrovandi, Ulisse ; Ambrosini, Bartolomeo [Hrsg.]
Vlyssis Aldrovandi Patricii Bononiensis Mvsaevm Metallicvm In Libros IIII Distribvtvm — Bologna, 1648

Seite: 588
Zitierlink: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aldrovandi1648/0594
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
R

588 - Vlyssis Aldrouandi
M O R A L 1 A.
SIC C O pedc prcterire non poiTumus, qua: ab vfetitc dcsumpta ad mornm iaK
gritatcm spt-CUnr.N-iiincii Iiu iiisinodi lapii in Aquilaram nidis rcperfusduples"'
iciiicetniaSj&fammacoListituitui itiimabstj, illis Iouisalcspaterc ncquM.'
Hisduobuslapidibus)indoarinamoraIi)duopr3^cptaCharitatis,ricmpecrgaDciL
&Proximuiii%nifieantur:/untcnimincausavtA(]U!ia-JscjlicctviriiustiJ&pCrWi
frucium bonorum operum pariant: quocirca,in cordis nido, hos duos lapidcs iueitec
conscruarcdebent:3]iictctiamsicratiocinaripo(lumus,nempc:Aqiiibm csscPrTnci
P,«* pemjqui,incordiisuinido,hosduoslapides,[icm|vm!.<ci!iiiai vtluti Iustiiiam &
tfiimiLtur jfeminam velutJ Misericordiam claudercdebct: iuxta illud Psalmographi Misirj^
AquiU. Jum,6-liis}w>>"»t«t-t>iiL,D«m",it. Pra-tcica ^.titesiuroopnmoliisiitia-asilniilaii*
dus cstmam sieuti huiusmodilapisnidum Aquiia- firmarCj& stabilire perhibeturspar, t
rationelustitiacun&astabiliVepotcst.C^aiiK,^
indicarent,icone^6titJsinnidoAqui3a!locativtebantui. Pra>terquamqu6d,iiAeti.
tcs;tcstcUiokar:de,partiiiii!ic^ler,ircvakrisi:iiiiitci:adIuilitiamcooiparatur)Qiie
sempcrfriiclusbonorumopenimaccclerat. Aliterad inctmndiuin.-cliiltitiscomua.
rari potcst, qua; in causa est, vt recla openuin luccm ciio prodeant.
VSVS 1N MEDICINA.
EFER VNT multi Authoreshunclapidem de collosuspcnsum asfeclus cor-
dis, & melancboliam arcete, immd & dolores capitis, & aliarum patiiunu
. tollercdummodolapispartemdolorc vcxat.im t.ingur. Itc:ii,cxsententii
AIberti,&LudouiciDuicis,pu]uis intetiot huitis lapidis ad Epilepiiam conducir,
quandocumaqua Pceonia?bibirur. Alijccraro pr.vdictum puluerem excipiunt.vt G
„ paroxismos Epilepsia; arceant. Marbodeus huius virtutis non fuit immcmor, quan.
*s*&* docecmit.
remeJmm. Anj-.CsJiicoriimsiriurprebibereriiiiiiis.
Bursushiclapis,quia pra;gnanscst,ab hac signatura, mulicribus pragnantibus pro-
£ dessetraditur. Quinimo Pliniusscriptiimrcliquit,non solum jEtitcm ,sed etiamj
•1 -c-i9 qncmiibctaliuinlapidemin aliocorporc, velinrjirmarboris comprcrieni!im,more
Aetitarum,famiinisgrauidisauxiIiocssc. HincMarbodeus oceasioneni arripuitca-
nendi hunc in niodum.
CoMtntt bit »/.''iii,i, lirxva '/,;,! mort, l.ipillum
Credilur ergofttlim pmgntmlibtts utxilim
tieiicl sborlinniu s.u;.;,/'.,j,\nki-cUbureat
Appcssfes txiio, /o/iitt Je mere, lnet rte,
Sedadmaiorci!ihaiuiiuiin:[!iiiiii:tt!Ic>:iv:i,ai]iiiiadiKircdiiiiiest,exmentcDiosco-
lidis,&Plinij,Aetitcm,&pra:scrtimaliolapillograuidnm,m!illrobracliiopra'gnai!. H
tiumalligiii-i,vis"tii.MctiiK:ittii;c,iiici;[eiitiswiiIciius,inIibrodcrcmedijstacilepa-
tabi(ibus,asseniitur. DeindefamioriapplicandumeiTc lapidemauKJiiiatit.vtpartuin i
acccleret,necnOnparituramfuciliorcinrcddat:ca;ceriim vbiprimiim fstusin lucem I
prod(crit,statimlapjdeiiiremouciiduiiicssemonent, alioquinilluibi dinuiiq■-"'»-
nente,virtutcsua,qoama Ltma,& Venere habcrepcrhibent, vterus & iplcin Jucem
piodjret,mag1ioPaticntisdctiimento.MultactiamaliadehocIapidcpradicant,qua!
nonsoIumMedicma^scdetiamnarursIimirxjepcdi vidcntiir. Extarramen,inre_» ..
proposira,apud Valeriolammedicumprsstantisfimuii^miilieriscuiusdamexcrnpluni,
qua!,cumpoirparitioncm,lapJsActJtesfa'iiio!iall:g:itiispia'obIiiiionc,reniansiIs«. 1
prodeunte vtero,patic.'sdii-l)i!stl;i;)ii.(;t.xtii]itaess.
InsuperinvcncjiisuipitioiieAlbeitiisMaginjshiiiiismodiJapidcmiraiiduniinmo-
dum probat jcum,co prarscnte,cibus venenacus jdeglutiri ncqueat,niii amoueatnr.
HuiusetiaraopinionisfuitMarbodeus,quandoceciiiithuncinrnodum.
sisni'
loading ...