Aldrovandi, Ulisse ; Ambrosini, Bartolomeo [Hrsg.]
Vlyssis Aldrovandi Patricii Bononiensis Mvsaevm Metallicvm In Libros IIII Distribvtvm — Bologna, 1648

Seite: 589
Zitierlink: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aldrovandi1648/0595
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
Musaei Metallici LiB.lV. 58p
J/ qiiissiispccsus liiiifit dcfrtitdc vccicni,
Tnfypriibiirc-vcli!, /im ittn» sit ntiqiinveluiiUs.
Perticifcmmtnfs,qmr>)sirmidtsd4bibct«,
Pulmc/tlefcsio, itti ;.■! fnhnrrfiisjtetites^
Sisrmtsccrdc stikst./cm.ins sit/irc ueqnibit, >
Sitttkris l.iii«t»t, nistiii-gtdlitta turabil.
Serpentes ctiam hic lapis arecre creditur: hac decausa Auchoresnonproletarij
hunciapidciJiabAtjuiiaexpetiaibitraiiturjquoniamhkinriiclisfosituspitllosaSet-.
pentibus tuearur.
Anselmus Iloctius puluercm Actitisad dyscnterjasmalignasproponir, & ad alios
aini ssuxus,quosaliamcdicaniinacompt;sccrcnonpotuerunt. Itemterra combusta-j 7err£ s'v"
jnhoclapidefaculcatcm rerra: sigillata.' haberediciturniamcumaqua Pcntaphilli,^w""Lj
vel Acccosa;haustacorrept-'s febrc rtfstilcntiopituiatunctenim cor roborando,& *"'* w"
sudorcmprotiocandomorbumexpeilir. Quoniamautem medicamcntailla.qua? in- '*"'
B iigni putrcdinircsistunr ,aft"cCtusctiam vcimiumcxtcrminant :idcircdmultihuncla-
. pidemin vcrminacionecommendaiit. Hanc etianiintcriorcm tcrram Actitis.pondc-
]'eduarumdracl;mariimiPJeuriticis,antequj:t.i!i]d!^iii,f,tIicj cum [iKi.cliit,aIiqui
Mediciprarscribunt,& inarfeciionc hypocondriaca cumoptimoiureillam propinat.
Quidam Herniashac tena curare profitcnrur. Tandcmctim vinomulieribustraditor,
vt lac dcperditum ad mammasreuoeetur. CalJimusaurem lapis, qtii in Aciiteclausus ^ernt.t rt-
" .siolore.&duriticvariatj&aliquandoinstarciyflalliest diaphaniis,& ijs <*"***"•
potiripcrhibctui,quasActitilapidihaclem]sa/signaitimus.

V.SVS IN VARIIS.

=N

ON solumin vsumedico,sed ctiaminalijs, vt nostrafenopinio,iiianibus:
iiquidcmntultigestationchuiuslapidis,fauorei-n,amorem,&vaIetudinem
sibi cociliatepromittunt: Quocirca Marbodeus iu suiscarmiuibus ha:c habee.

Ctmscrtprcttcrugcslttntifibrielittem,
ABgCt dtlMI.:!, & ■'- ■ii.ii-t isittt l).<bt>tttm,
Vtiic:/!>»n.s.-.ti:,pic.tiii-iis.nriiiiisorn.it, . . ;,.
Incolames p/icros aal viuercftncptccllas.
Insuper,exAlbertoMagno,&LudouicoDulci,hic lapisfastigioarboris suspensus ■' ■
cstincausa,vtfiuftusretineantur.alioquin trunco ligatus omnescadere feruntur.
Alijtradut Aetitcmcum icone Aquila:ab Animalibus,& Fctis venenatis Gcstatorem
dcfendcre ,&multaa!iaitianiarccitant,qua: tanquamntigamentaomittiuius. Dio-
fcoridcstamcn hoclapidesutcuirj detegi posse memorai, std modum postca nonalli-
gnat.Est autem talisapud Gra?cos. Caloin*,vt vocant,furti suspeCtos iimul congregat,
muItisc;'remonijsadhibitis,&muItavei'baadmurmurant,dumma(sain(ii)c fcrmento CahiriSa-
pinsunt, vt paruos p3ncsconficiai)t,admixto tatuen /£titispulucrc,& congrcgatisde- eerdetes
Duorandosprcebeuiiquiatitemfurtuincomiscrir.panemdeuorarenopotest. Illi auteui grsci.
Caloiriid tanquainsigncsecretuseruant:cutamcnid apuluere Aetirisprocedat.Hu.
iusautc cftectus eausa naturalis est.Quonia puluishuius lapidisadeosiccuscst,vt pa-
nem siccissimum,& pumicosum efticiat, qui faucibus adhairens, nonnisi maximo cona-
tudeglutiripotest. Pi-optcfea.quifurtumdetegerecupitquidmirumamikntiiMis ic CJ"p "'''"■
p'eragereinsinU3t:quarcquiremsubripuit,mctupercu)suscircaguttursiccatur,atqi 'jh* *****
sitiopprimituriidcciqjpanemporreaumvorareminimepotest. Quiautemabhacre ##''*-
sunt alienipradidumpanem vixglutirepossimt.
.«"£.•» .as.

v


loading ...